Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiocentra FN v Motole – dětská část

Registrační číslo: CZ.1.08/3.2.01/06.06558

Stručná charakteristika projektu: Motolské Dětské kardiocentrum je jako jediné pracoviště v České republice specializováno na složité operace vrozených srdečních vad dětí od narození do 18 let věku. Díky tomuto statutu získala motolská nemocnice dotaci z Evropské unie na pořízení tří výjimečných přístrojů. Z celkové sumy téměř 80 mil. korun poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj částku ve výši 57 mil. korun. Cílem projektu spolufinancováného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo zajištění a zlepšení kvalitní lékařské péče a dosažení evropských standardů v rámci Dětského kardiocentra FN v Motole a modernizace technického a přístrojového vybavení.

V rámci zmíněného projektu získala FN Motol dvě angiografické linky a echokardiograf. Monoplanární angiolinka je používána k léčbě především cévních postižení dětí od jednoho dne do 18 let věku. Jedná se o léčbu mozkových a jiných malformací, embolických a trombotických cévních komplikací, o zákroky u onkologických pacientů a zásahy na transplantovaných orgánech. Dvouprojekční angiokardiografické zařízení slouží k detailním diagnostickým a léčebným katetrizačním zákrokům u novorozenců, kojenců a dětí s vrozenou srdeční vadou. Diagnostické srdeční katetrizace jsou prováděny především u pacientů s nejsložitějšími vrozenými srdečními vadami. Dvouprojekční angiografické zařízení snižuje množství podané kontrastní látky a zvyšuje detailnost vyšetření. Echokardiografie (ECHO) je ultrazvuková vyšetřovací metoda, která umožňuje bez operace posoudit srdeční anatomii a funkci, a tak určit typ a detaily srdeční vady. V Dětském kardiocentru umožňuje ECHO zhruba u osmdesáti procentům dětí, které musí podstoupit srdeční operaci, nahradit dříve nutnou srdeční katetrizaci a angiokardiografii, které jsou přece jenom rizikové a vystavují dítě ionizujícímu záření. Metoda je využívána i pro diagnostiku srdečních vad v prenatálním období. Včasné rozpoznání vady v těhotenství umožňuje organizovat porody dětí se závažnou srdeční vadou z celé ČR ve FN v Motole a zvyšuje tak jejich šanci na úspěšný operační zákrok.

Skip to content