Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Motol

Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00068

Stručná charakteristika projektu: Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožnil nové vybavení operačních sálů, resuscitačního oddělení a Kliniky zobrazovacích metod.  Na pořízení jedenácti přístrojů přispěla téměř z poloviny Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V traumatologickému centru pro děti a dospělé Fakultní nemocnice v Motole se tak zlepšily podmínky pro zajištění specializované a super specializované péče o dospělé i dětské pacienty se závažnými poraněními.

V rámci tohoto programu získala FN Motol trauma-navigační systém, který informuje operatéra o přesnosti jeho postupu, o přesné lokalizaci právě probíhajícího zásahu v omezeném prostoru operovaného orgánu, dva nové rentgenové diagnostické přístroje, dva laserové přístroje pro oční operace, oční operační mikroskop, operační stoly, soupravu pro endoskopické chirurgické operace a klinický informační systém pro oblasti akutní péče (resuscitační odd. a JIP) k vedení úplné, rychlé a přehledné lékařské i ošetřovatelské dokumentace.

Díky tomuto projektu se zvýšila kvalita vybavenosti a tím se zlepšily podmínky pro zajišťování specializované a super specializované péče o dospělé i dětské pacienty se závažnými poraněními, kteří jsou často přiváženi do traumatologického centra FN Motol v ohrožení života.

Skip to content