FN Motol – Diagnostika onkologických pacientů

logo REACT EU+MMR

Registrační číslo:

  • CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016667

Identifikace výzvy:

  • Číslo výzvy – 99
  • Specifický cíl – SC 6.1 REACT-EU

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je rozvoj specializované péče o zvlášť ohrožené pacienty s onkologickým onemocněním ve Fakultní nemocnici v Motole, jakožto centru vysoce specializované onkologické péče pro děti i dospělé. Včasný záchyt nádorových onemocnění je klíčovým pro léčbu a uzdravení onkologických pacientů.

Realizací projektu budou podpořena pracoviště, která se podílí na činnosti Komplexního onkologického centra (KOC):

  • Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
  • Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
  • Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Projekt “FN Motol – Diagnostika onkologických pacientů” je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Skip to content