FN Motol – Diagnostika onkologických pacientů

Registrační číslo:

  • CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016667

Identifikace výzvy:

  • Číslo výzvy – 99
  • Specifický cíl – SC 6.1 REACT-EU

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je rozvoj specializované péče o zvlášť ohrožené pacienty s onkologickým onemocněním ve Fakultní nemocnici v Motole, jakožto centru vysoce specializované onkologické péče pro děti i dospělé. Včasný záchyt nádorových onemocnění je klíčovým pro léčbu a uzdravení onkologických pacientů. Proto je v rámci projektu plánováno pořízení nového hybridního přístroje PET/CT, jehož přínos je při diagnostice onkologických pacientů zcela evidentní.

Projekt “FN Motol – Diagnostika onkologických pacientů” je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Skip to content