FN Motol – Modernizace laboratorní techniky

logo REACT EU+MMR

Registrační číslo:

  • CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016692

Identifikace výzvy:

  • Číslo výzvy – 100
  • Specifický cíl – SC 6.1 REACT-EU

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřený na modernizaci a obnovu laboratorního vybavení, rozvoj kapacit podpořených pracovišť a tím i zvýšení odolnosti celého zařízení s ohledem na potenciální hrozby.

V rámci projektu bude podpořeno celkem pět lékařských oborů a s nimi spojená pracoviště ve FNM:

  • Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
  • Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
  • Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
  • Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
  • Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Projekt “FN Motol – Modernizace laboratorní techniky” je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.