FN Motol – Rekonstrukce pneumologické kliniky

logo REACT EU+MMR

Registrační číslo:

  • 06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016257

Identifikace výzvy:

  • Číslo výzvy – 98
  • Specifický cíl – SC 6.1 REACT-EU

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby. Projekt řeší rekonstrukci vnitřních prostor objektu pneumologické kliniky na pozemku parcelní číslo 325/2 v katastrálním území Motol /728951/. Cílem projektu je rekonstrukce vnitřních prostor objektu pneumologické kliniky – bronchoskopického sálu a JIP, které je extrémně zatíženo v boji s COVID-19. Projekt cílí na zvýšení lůžkové kapacity oddělení.

Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu: 54 390 000,00 Kč, což činí 100% celkových způsobilých veřejných výdajů.

Projekt “FN Motol – Rekonstrukce pneumologické kliniky” je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Skip to content