FN Motol – Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů

logo REACT EU+MMR

Registrační číslo:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016277

Identifikace výzvy:

 • Číslo výzvy – 98
 • Specifický cíl – SC 6.1 REACT-EU

Stručný popis projektu:

Hlavní aktivitou projektu je pořízení přístrojového vybavení a technologií, jakožto prostředku pro zkvalitnění péče poskytované pacientům ve Fakultní nemocnici v Motole a posílení odolnosti celé nemocnice zapojené do páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče.

V rámci projektu je plánována podpora níže uvedených pracovišť FNM:

 • III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
 • Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
 • Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol
 • Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol
 • Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
 • Neurochirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
 • Oddělení centrální přípravy cytostatik
 • Oddělení centrální sterilizace FN Motol
 • Oddělení centrálních operačních sálů pro dospělé

Projekt “FN Motol – Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů” je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Skip to content