Podpora vysoce specializované péče v oblasti onkogynekologie Fakultní nemocnice v Motole

Registrační číslo:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0001902

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřený na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii při FN v Motole, na zlepšení podmínek pro zajišťování péče o pacientky. Jedná se o nutnou obměnu vybavení, jež je na hranici své životnosti, a pořízení nového moderního vybevní, které přispěje k zachování standardu kvality a bezpečnosti zdravotnické péče.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Za přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Státního rozpočtu ČR bylo v rámci projektu pořízeno níže uvedené vybavení v celkové hodnotě 66 076 151,12 Kč vč. DPH.

 • Magnetická rezonance 3T, 1 ks
 • High-end ultrazvukový přístroj, 1 ks
 • Mobilní operační stůl, elektricky polohovatelný, 1 ks
 • Operační lampa s LED technologíí, 1 ks
 • Anesteziologický přístroj s monitorovací jednotkou, 2 ks
 • Laparoskopická věž high-end typu, 1 ks
 • Technologie k detekci sentinelových uzlin, 1 ks
 • Gynekologické vyšetřovací křeslo, 8 ks
 • JIP polohovatelné lůžko, 12 ks
 • JIP Bed-side monitor, 12 ks
 • Centrální monitor vitálních funkcí, 2 ks
Skip to content