Podpora vysoce specializované péče v oblasti perinatologie Fakultní nemocnice v Motole

Registrační číslo:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002804

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřený na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii při FN v Motole. Výstupem projektu bude jak zvýšení úrovně standardu vybavení z hlediska kvality a bezpečnosti, tak doplnění potřebných specifických kapacit centra, které již disponuje dobrým standardem technologického vybavení, nicméně má omezený objem investičních prostředků pro další rozvoj a inovace.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Za přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Státního rozpočtu ČR bylo v rámci projektu pořízeno níže uvedené vybavení v celkové hodnotě 70 309 235,99 Kč vč. DPH.

 • Inkubátor kombinovaný s vyhřívaným lůžkem 7 ks
 • Inkubátor pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem, 8 ks
 • Inkubátor pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem, 5 ks
 • Transportní inkubátor s plicním ventilátorem, 1 ks
 • Fototerapeutická LED jednotka 7ks
 • Mobilní LED fototerapie s výškovým nastavením, 8 ks
 • Resuscitační přístroj, 7ks
 • Monitor životních funkcí, 35 ks
 • Centrální monitorovací stanice pro monitory životních funkcí, 3 ks
 • Monitor mozkových funkcí, 1ks
 • Anesteziologický přístroj s monitorovací jednotkou životních funkcí, 1 ks
 • Plicní ventilátor, 10 ks
 • Přístroj pro podporu dýchání, 6 ks
 • Transportní ventilátor pro umělou plicní ventilaci, 1 ks
 • Vysokofrekvenční plicní ventilátor, 3 ks
 • Vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla, 3 ks
 • Přístroj pro řízenou hypotermii, 1 ks
 • Kardiotokograf (CTG) pro dvojčata, 12 ks
 • Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy, 1 ks
 • Ultrazvukový přístroj střední třídy, 6 ks
 • Mobilní sonograf – duplexní doppler, 1 ks
 • Detektor k mobilnímu RTG přístroji (zhodnocení), 1 ks
 • Videolaryngoskop, 1 ks
 • Ikterometr, 2 ks
 • Bed-side analyzátor, 1 ks
 • Mobilní operační stůl, 1 ks
 • Polohovatelné nemocniční lůžko, 60 ks
 • Gynekologické vyšetřovací křeslo, 6 ks
Skip to content