Činnost NKC

  • Podílíme se na plnění Národního akčního plánu pro prevenci dětských úrazů a Národní strategie prevence násilí na dětech
  • Pořádáme kurzy, přednášky pro odbornou i laickou veřejnot
  • Zabýváme se vědeckovýzkumnou činností
Skip to content