Podpora činnosti Národního koordinačního centra prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti

Registrační číslo:

NF-CZ11-PDP-2-004-2014

Program:

CZ11 – “Iniciativy v oblasti veřejného zdraví”

Popis projektu:

Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (NKC) získalo v roce 2014 grant ve výši 15 260 234 Kč, z toho 12 208 187 Kč z Norských fondů a 3 052 047 Kč ze státního rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na rekonstrukci a vybavení prostor NKC (všech samostatných pracovišť), tvorbu metodik a materiálů pro oblast prevence úrazů a násilí a také zajištění publicity a informovanosti široké veřejnosti. Projekt byl realizován v období 09/2014 – 04/2017.

Na výstupech projektu se podíleli i kolegové z Norwegian Safety Forum (NSF). Jedná se o neziskovou organizaci, která je financováno Norským ministerstvem zdravotnictví a služeb a Norwegian Association of Insurance Companies. NSF působí prostřednictvím integrovaných a cílených aktivit ve všech sektorech a na všech administrativních úrovních. Monitoruje podmínky ovlivňující zdraví, zdravotnické služby a životní podmínky. Poskytuje expertní služby pro zájmové skupiny a média. Za spolupráci děkujeme především doktoru J. Lundovi a E. J. Vaagland.

V rámci projektu bylo vytvořeno 12 metodických brožur preventivního charakteru, dvě mobilní a webové aplikace, animované klipy a řada preventivních materiálů. Nedílnou součástí projektu byla zdařilá rekonstrukce stávajících prostor NKC a vybavení novým nábytkem a IT. Všechny výstupy projektu jsou umístěny na nově zrekonstruovaných stránkách centra – www.nkcpu.cz.

Skip to content