Spolupracujeme

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Světová zdravotnická organizace
 • Norwegian Safety Forum
 • Státní zdravotní ústav
 • Toxikologické informační středisko
 • BESIP
 • Policie ČR
 • Hasičský záchranný sbor ČR
 • Vodní záchranná služba ČČK
 • Asociace Záchranný kruh
 • Česká obchodní inspekce
 • Profesní komora výrobců a kontrolorů hřišť-sportovišť a tělocvičen
 • Praktičtí lékaři pro děti a dorost
 • Neziskové organizace
 • Školská zařízení, aj.
Skip to content