Snížení energetické náročnosti budovy LDN – Fakultní nemocnice Motol, Praha

Registrační číslo:

  • 5211200158

Identifikace výzvy:

  • Národní program Životní prostředí, výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Stručný popis projektu:

Předmětem navržených opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy je zateplení svislých obvodových konstrukcí, zateplení střech, výměna výplní otvorů, instalace vnějších pohyblivých stínících prvků a celková rekonstrukce osvětlovací soustavy. Součástí projektu je instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Cílem projektu je úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů, snížení konečné spotřeby energie na provoz budovy a pokles produkce emisí skleníkových plynů do ovzduší. Při realizaci projektu bude nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.