Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu bylo zavedení systému profesního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť, s ohledem na prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí, zaměřené na specifické lékařské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech, určené pro lékařské zdravotnické pracovníky. Tento systém vzdělávání vedl k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí.

V rámci projektu podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla Fakultní nemocnice v Motole dodavatelem praktických částí vzdělávacích programů certifikovaných kurzů:

Dětská pneumologie

Intenzivní medicína

Kontaktní osoba: Bc. Adam Hlaváček, Samostatné oddělení vzdělávání FNM

Další informace o projektu naleznete na:https://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/

Skip to content