Dg C20/karcinom rekta

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/32257

V ČR je každoročně diagnostikováno 8000 pacientů s kolorektálním karcinomem, z nich 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C 20). Tento nádor zůstává navzdory soudobým možnostem multimodální léčby závažným onemocněním až s 50% úmrtností. Správné využívání soudobých léčebných možností vyžaduje kvalifikované výzkumné a odborné týmy špičkových lékařských pracovišť. Širší a účinné využití onkochirurgického výzkumu a rovněž souvisejících poznatků biostatistiky v praxi, však vyžaduje mezioborovou edukaci pracovníků a studentů onkologických a chirurgických oborů a odborníků v biostatistice.

Cílem projektu bylo další odborné vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu působících v onkologické chirurgii, zčásti i v biostatistice, zvl. odborníků – lékařů na chirurgických klinikách a studentů se zájmem o vědu a výzkum v pracovním poměru k žadateli, a to zejména pomocí zřízení studijního a následně i praktického využití výukového a výzkumného portálu obsahujícího databázi pacientů (registr Dg C20). Projekt byl prioritně zaměřen na vzdělávání vědeckovýzkumných pracovníků a odborníků – lékařů působících ve Fakultní nemocnici v Motole, avšak byl otevřen i dalším odborníkům – výzkumníkům pražských nemocnic  a pražských lékařských fakult (1. a 2. LF UK).

Realizací projektu se zvýšila odborná kvalifikace cílových skupin a byly vytvořeny přímé předpoklady pro další spolupráci zapojených pracovníků vědy a výzkumu s lékařskou praxí při budování národního registru Dg C20. Partnerem projektu byl Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně, který s FN v Motole a dalšími odborníky lékařských fakult UK dlouhodobě spolupracuje v onkologickém a biostatistickém výzkumu.

Řešitel projektu: prof. MUDr. Jiří Hoch CSc.

Manažer projektu: Ing. Jiří Koubek

Internetové stránky projektu: https://www.rectum.cz

Skip to content