Inovace praktické výuky ošetřovatelství

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/33270

Stručná charakteristika projektu: Projekt byl zaměřen na inovaci a modernizaci praktické výuky ošetřovatelských postupů a odborné praxe studentů bakalářského studijního programu 5341 R Ošetřovatelství na UK 2. LF. Jde o studijní obory Všeobecná sestra a Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství, jejichž praktická výuka a odborná praxe se z převážné většiny realizuje ve Fakultní nemocnici v Motole (dále jen FN Motol). Aktivity obsažené v projektu mají svoji oporu v Evropské strategii Světové zdravotnické organizace pro vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek (EUR/01/5019304) v direktivách, směrnicích a v doporučeních Evropské komise z let 1977 až 1998, jež jsou dosud platné a účinné.

Projekt realizuje Fakultní nemocnice v Motole, partnerem projektu je Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta. Projekt byl realizován od 01.11. 2010 do 31.12. 2012. Na realizaci projektu se podílel Ústav ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol a Samostatné oddělení vzdělávání FN Motol. Bližší informace o cílech projektu, očekávaných výstupech a o průběhu realizace projektu naleznete na internetových stránkách Ústavu ošetřovatelství UK 2. LF a FN Motol: https://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uo/projekty.htm

Hlavní řešitel projektu: PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA

Skip to content