Školení neodkladné resuscitace

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31972

Projekt seznámil zaměstnance FN Motol, tj. zdravotníky i nezdravotníky, s moderním pojetím první pomoci a naučil je pohotově reagovat a správně postupovat v situacích ohrožujících život. Cílem projektu bylo zabezpečení nepřetržitého zvyšování teoretických a praktických dovedností základní a rozšířené kardiopulmonální resuscitace dospělých a dětí.

Školení neodkladné resuscitace je projektem, který byl podpořen z Operačního programu Praha Adaptabilita, Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Dotace pochází z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy. Díky podpoře z OPPA byly pořízeny nové přístroje a pomůcky do učebny KPR, konkrétně: transportní lůžko – Linet Stretcher SPRINT, defibrilátor Powerheart AED G3 Pro, defibrilátor Innomed CardioAid 200B, monitoru MEC 1200, hlava na intubaci – AirSim Multi, fantom – simulátor a školící program pro výuku KPR, modelu torzo dospělého – AMBU MultiMan, model miminko – AMBU Baby, kompletní výuková sada – laryngeálních masek a laryngoskopy.

Školení bude pokračovat i po ukončení podpory z OPPA. Je stanoveno, že každý zaměstnanec musí projít školením každé 2 roky.

Manažer projektu: Ing. Martin Půlpitel

Výsledky dotazníku na téma spokojenosti se školením: