Centrum pro výzkum časných proměnných

Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/21517

Stručná charakteristika projektu: Projekt byl realizován v letech 2014 – 2015 za finančního přispění Evropských fondů v programu OPPK. Výše podpory činila 16 762 447,70 Kč.

Předmětem projektu bylo vytvoření výzkumného centra časných proměnných v rámci léčby dětí na ARO dětí. Primární zaměření výzkumu směřuje do dvou oblastí a to do projektivní ventilace a sledování vitálních funkcí a vyšetření tělních dutin (diagnostika vnitřního krvácení). Pořízené přístroje napomáhají monitorovat a podporovat vitální funkce dětských pacientů. Získaná klinická data budou během období udržitelnosti projektu podkladem pro vytvoření závazných metodik a postupů pro časnou léčbu a neodkladné postupy.

Projekt realizovala Fakultní nemocnice v Motole v podpůrné technické a konzultační spolupráci s VŠCHT.

V rámci projektu byly zakoupeny následující přístroje:

  • přístroj pro umělou plicní ventilaci – hlava přístroje, držák okruhu, vozík,
  • přenosný sonograf – tělo přístroje, analytický SW, SW barevný doppler, PW/SW, muskuloskeletální sonda, cévní; sonda břišní, nervová; sonda cévní, malé části,
  • počítačový server,
  • PC k lůžku
  • PC pro vyhodnocení dat,
  • řídící software – licence a propojení systému s monitory a ventilátory,
  • řídící software –  licence a připojení operačního sálu,
  • řídící software – licence na vyhodnocení dat.

Skip to content