Zdokonalení časné diagnostiky, prevence a léčby těžkých poruch reprodukce, prenatálního a postnatálního vývoje u dětí a dospělých

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/24022

Stručná charakteristika projektu: Základní cíle projektu zahrnují následující výzkumnou problematiku:

 • zdokonalení metod reprodukční genetiky a medicíny,
 • vybudování molekulárně-genetického centra k preimplantační, prenatální a postnatální molekulárně genetické diagnostice,
 • zdokonalení klinicko-genetických metod umožňujících snížit riziko oslepnutí či těžkých zrakových poruch,
 • využití nejnovějších klinicko-genetických molekulárně-genetických a imunogenetických metod ke zdokonalení diagnostiky a transplantační terapie u dětí s nejtěžšími poruchami imunity a zhoubnými poruchami krvetvorby či nádory.

Konečným cílem je proto dobudování devíti integrovaných výzkumných center se zaměřením na perspektivnější oblasti současné genetiky a genomiky:

 • reprodukční genetiky,
 • kryokonzervace reprodukčních tkání a buněk,
 • molekulární cytogenetiky,
 • postnatální molekulárně-genetické diagnostiky,
 • prenatální genetické diagnostiky,
 • neurogenetiky,
 • oftalmogenetiky,
 • onkogenetické,
 • imunoonkogenetické diagnostiky.

Řešitel projektu: doc. MUDr. Milan Macek, CSc.

Manažer projektu: Ing. Martin Půlpitel