Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Klinika ušní, nosní a krční je součástí 2.Lékařské fakulty  UK a Fakultní nemocnice v Motole

Představuje výukové pracoviště pregraduálních studentů i školící pracoviště lékařů po promoci i postgraduálních studentů (Ph.D.). Součástí pracovní náplně je i vědecko-výzkumná činnost a testování a zavádění nových technologií vhodných pro děti v ORL oblasti.

Kromě komplexního programu vyšetření a terapie v rámci celé šíře ORL oboru je klinika specializována na níže uvedenou problematiku:

 • Diagnostika poruch sluchu u dětí od novorozeneckého věku
 • Rehabilitace poruch sluchu u dětí, foniatrická a logopedická péče
 • Centrum Kochleárních implantántů u dětí v ČR
 • Aplikace BAHA sluchadel u dětí
 • Endoskopické zákroky u dětí v oblasti nosu, nosohltanu, hrtanu, průdušnice a jícnu
 • Operace štítných žláz a příštitných tělísek v dětském věku a adolescenci (koncentrace z celé České republiky)
 • Plastické operace rozštěpových vad v období po narození
 • Vrozené vývojové vady u dětí v ORL oblasti
 • Nádorová onemocnění u dětí v ORL oblasti
 • Poruchy dechu ve spánku, spánková monitorace

Klinika spolupracuje podle potřeby se všemi pediatrickými specializovanými pracovišti FN v Motole. Při diagnostice se opírá o moderně vybavený komplement nemocnice.

doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.
Přednosta kliniky

Vrchní sestra
224 432 605
fax: 224 432 620
orl.2lf@lfmotol.cuni.cz

Sekretariát
224 432 600, 224 432 601
orl.2lf@lfmotol.cuni.cz

Vedení a personál

Přednosta: Doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.
Primář: MUDr. Petra Dytrych, Ph.D. 

Vedení kliniky: 224 432 601

Školský zástupce: MUDr. Jiří Skřivan, CSc.
Vrchní sestra: Adriana Laudátová
Sekretariát: Blanka Bit

Oddělení 8C - 224 432 630

Vedoucí lékař: as. MUDr. Rami Katra, Ph.D.
Staniční sestra: Petra Forejtová

Oddělení 8C - JIP - 224 432 634

Vedoucí lékař: as. MUDr. Lucie Gernertová
Staniční sestra: Zuzana Nováková

Oddělení 8B - 224 432 665

Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Balogová
Staniční sestra: Ilona Kysilková

Poliklinika 3. patro - 224 432 690

Staniční sestra: Andrea Sedláčková, DiS.

Ambulance č.1 : MUDr. Daniela Kolešková tel.: 224 432 681
Konziliární Ambulance : MUDr. Milena Marková tel.: 224432663 (st 9-12h)
Foniatrická ambulance: MUDr. Zdenka Aksenovová, Ph.D.,  tel.: 224 432 698

Sekundární lékaři na lůžkových odděleních

MUDr. Zuzana Balogová
MUDr. Petra Belko - t.č. na MD
MUDr. Manuela Bodláková
MUDr. Nikola Bílková
MUDr. Jan Burian
MUDr. Lucie Kešnerová - t.č. na MD
MUDr. Hana Fišerová
MUDr. Lucie Gernertová
MUDr. Pavel Hermann
MUDr. Anna Zelinková - t.č. na MD
MUDr. Rami Katra, Ph.D.
MUDr. Barbora Nymšová
MUDr. Radek Pavel
MUDr. Kristýna Vaněčková
MUDr. Gabriela Urbanová Vicherová - pouze pátek
MUDr. Nikola Bílková, MUDr. Barbora Nymšová - t.č. na MD
MUDr. Luboš Nacko
MUDr. Anna Procházková
MUDr. Václav Kameník
MUDr. Zuzana Libáková
MUDr. Lucie Chárová

Ambulance

ORL poliklinika
Objednání 7:30 - 8:30, 13:30 - 15:30
tel.: 224 432 690, 224 432 680

Ordinační hodiny: po-pá: 8:00 - 15:30
Konziliární ambulance: MUDr. Milena Marková Objednání na č.: 224 432 663

Ordinační hodiny: st: 7:30 - 8:30, 13:30 - 15:30
Audiometrie pro polikliniku: Po-Pá 8:00 - 15:00 (nutno objednat na 224 432 690)

MUDr. Michal Jurovčík

Každé úterý od 8:30 do 12:00                         
objednání na č.: 224 432 601 (po-pá 8:00-10:00hod)

Foniatrie
MUDr. Petr Myška, 7:30 - 8:30, 14:00 - 15:00

Objednání na č.: 224 432 696, 224 432 697

Audiologie:

Středa: 8:00 - 12:00 13:30 - 17:30
Čtvrtek: 8:00 - 12:00 13:30 - 17:30

Foniatrie:

MUDr. Askenovová

Specializované ambulance

Otorhinochirugická ambulance

as. MUDr. Hana Fišerová
každé pondělí od 8:00 - 12:30
objednání na tel. č.: 224 432 663

Otochirurgická ambulance

každé pondělí od 13:00 - 15:00
objednání na tel. č.: 224 432 601 (po-pá od 08:00-10:00)

Otoaudiologická ambulance - screeningové vyšetření sluchu do 6 měsíců věku a screeningové vyšetření sluchu u dětí ve věku 5 let

MUDr. Pavel Hermann
každou středu a čtvrtek v dopoledních hodinách
objednání e-mailem: jarmila.bechynova@fnmotol.cz

Ambulance pro onemocnění štítné žlázy

as. MUDr. Rami Katra, Ph.D.
každé úterý od 13:00 - 15:30
objednání na tel. č.: 224 432 601, nebo e-mailem: rami.katra@fnmotol.cz (po-pá od 08:00-10:00)

Diagnostika extraezofageálního refluxu: 24 hodinová kombinovaná multikanálová impedance a pH monitorace jícnu

as. MUDr. Rami Katra, Ph.D.
každé úterý od 13:00 - 15:30
objednání na tel. č.: 224 432 601 nebo e-mailem: rami.katra@fnmotol.cz (po-pá od 08:00-10:00)

Ambulance poruch dechu ve spánku

MUDr. Jan Burian, MUDr. Lucie Chárová
každou středu od 13:00 - 15:00
objednání na tel. č.: 224 432 690

Ambulance plastické chirurgie 

as. MUDr. Jiří Borský, Ph.D.
každý čtvrtek od 11:30 - 14:00
objednání na tel. č.: 224 432 601 (po-pá od 08:00-10:00)

Otoneurologická ambulance (diagnostika a léčba závratí, chirurgická léčba závratí)

doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.
každé úterý od 12:00 - 15:00

Sonografická ambulance

každé úterý od 12:00 - 15:00, urgentní příjem


Vedoucí endoskopického centra: MUDr. Michal Jurovčík

Specializace

Kromě komplexního programu vyšetření a terapie v rámci celé šíře ORL oboru je klinika specializována na níže uvedenou problematiku:

Centrum Kochleárních implantátů  

Kochleární implantace u dětí (prováděny pouze na zdejší klinice) - do současné doby implantováno přes 1000 pacientů. Naprosto nezbytná je dlouhodobá rehabilitace pod vedením týmu foniatra, logopeda, klinického inženýra.

BAHA centrum

Centrum bylo založeno na základě úspěšně obhájeného grantu IGA MZ ČR v roce 1993.

Na ORL klinice UK 2. LF a FN v Motole byly provedeny tyto operace jako první v ČR.

V rámci grantu byl BAHA šroub implantován 9 pacientům. Po zařazení operace do seznamu výkonů zdravotní pojišťovny byly v roce 2008  operovány další 2 pacientky.  roce 2009 byla již operace zařazena mezi regulérní výkony na klinice.

Endoskopické centrum

Kolem 1000 endoskopických výkonů u dětí ročně znamenají de facto vznik endoskopického centra s centralizací

 1. všech složitějších cizích těles v dýchacích a polykacích cestách u dětí - návaznost na bronchologické a pneumologické centrum prof. Pohunka
 2. ošetřování stenóz a striktur oblasti hrtanu a průdušnice u dětí - koncentrujeme nejobtížnější případy z celé republiky
 3. papillomatózy hrtanu u dětí - rovněž koncentrujeme nejobtížnější případy z celé republiky
 4. rekonstrukce vývojových vad hrtanu (ve spolupráci s dětským kardiocentrem i průdušnice).

Centrum pro chirurgickou léčbu onemocnění šťítné žlázy v dětském věku a adolescenci

Od roku 2005 do roku 2013 jsme úspěšně odoperovali přes 300 dětských pacientů s onemocněním štítné žlázy.

- Hlavním operatérem a koordinátorem je MUDr. Katra Rami, Ph.D., který se specializuje na krční chirurgické výkony.

- Poskytujeme komplexní péči a ve spolupráci s Klinikou nukleární medicíny a endokrinologie FNM také pooperační adjuvantní         terapii.

- Předností endokrinochirurgického centra je individuální přístup 

- Naše výsledky jsou srovnatelné se světovými centry.  

 • V návaznosti na ošetřování dětí s cystickou fibrózou provádíme zásahy na VDN.
 • Při ORL klinice vzniká první, zatím jedinečné centrum polykání, kdy je rehabilitace polykání vedena na základě rozboru zpomaleného kinematografického záznamu polykacího aktu a jícnové manometrie. Navazujeme na nejnovější výzkum ve světe. Podmínkou je dokonalé zhodnocení příčiny a místa poruchy polykání.
 • ORL klinika poskytuje zázemí konziliární a operační Dětské onkologické klinice a napomáhá tak ke komplexní péči o děti s nádorovým onemocněním.
 • Spolupráce s genetickou laboratoří na detekci genu pro Connexin 26, který je cca v 50 % vrozeně neslyšících odpovědný za hluchotu.
 • Klinika zahájila projekt tkáňového inženýrství na vytvoření chrupavčitého podkladu pro rekonstrukční operace ve středouší (granty GAČR a spolupráce s Ústavem makromolekulární chemie AVČR).

Lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení ORL kliniky se nachází v budově dětského monobloku, 8. patro oddělení C a B

Na obou odděleních je umístěna jídelna, herna s vybavením, včetně možností počítačového vyžití, WIFI, TV a telefonní automat. Na oddělení pro větší děti se nachází i herní konzole Sony PlayStation.

 

Domácí řád pro rodiče, doprovázející děti přijaté na lůžkovou část ORL kliniky 2. LF UK  a  FN MOTOL

Vážení rodiče, vítáme vás na našem oddělení a dovolujeme si vám předložit přehled vašich práv a povinností a našich požadavků. Pro podporu léčby a ochranu vašich dětí je nezbytně nutné vytvořit co nejlepší podmínky. Pokud je Váš pobyt na klinice hrazen pojišťovnou, je to z prostředků určených na léčení. Předpokládáme, že se zapojíte aktivně do léčebného procesu, a že se nám podaří společně vytvořit přátelské prostředí pro všechny děti, které na klinice musí strávit kratší či delší dobu. Velmi oceňujeme váš vstřícný postoj i všímavost a ohleduplnost vůči dětem handikepovaným a těm, které rodiče u sebe nemohou mít.

Možnosti kliniky :

Na klinice je několik rozkládacích křesel určených především pro doprovody dětí do 3 let.  Přednostně ukládáme  kojící matky, případně doprovod hendikepovaných dětí.

Na ubytovně jsou k dispozici lůžka pro doprovod dětí do 6 let věku hrazená  pojišťovnou.

U dětí nad 6 let lze ubytovat doprovod pouze za úhradu na ubytovně, pojišťovnou již tento pobyt není hrazen, proto doprovod nemá nárok ani na stravu. Nepřítomnost v zaměstnání musí řešit sám po domluvě se zaměstnavatelem.

U  každého dítěte může  být pouze 1 doprovod v době  od 7.00 – 20.00 hod. Doprovázející osobou může být kterýkoliv z rodičů. Prosíme o respektování skutečnosti, že na pokojích ubytováváme doprovody stejného pohlaví. Pokud kapacitní a provozní důvody ubytování neumožní, nabízíme možnost přespání na ubytovně.

Všechny další návštěvy včetně druhého z rodičů docházejí na oddělení v návštěvní době, tedy od 15 do 18hod.

K udržení základních hygienických pravidel (včetně udržení dobrých mezilidských vztahů a ochrany osobností všech dětí na klinice) je nezbytné :

1.  dodržovat režim dne lůžkového odd., který je vyvěšen na nástěnce. Zároveň  dbejte pokynů ošetřujícího personálu, který musí sladit potřeby všech dětí (včetně vizit, konzilií, transportu z oddělení na operační sál a zpět).

2.  každé dítě má své lůžko, pokud doprovázející osoba uloží dítě do svého lůžka,které neumožňuje patřičné zabezpečení, nemůže personál nést zodpovědnost za jeho případný pád.

3.  nepřemisťujte  křesla ani jiný nábytek  v pokojích. Křesla je možné rozkládat až po 20h  po domluvě se sestrou. Ráno je třeba je složit  do 7,15h. Prosíme nezavírat žaluzie na dveřích, aby měla sestra možnost kontrolovat děti.

4.  odcházíte-li od dítěte, nahlaste to vždy příslušné úsekové sestře (nese za úsek odpovědnost), dítě uložte do postýlky a zajistěte ji. Po návratu zpět zvoňte a ohlaste se domácím telefonem !Na oddělení nepouštějte žádné osoby, pro zajištění bezpečností dětí se musí každý  příchozí ohlásit sestře.Toto opatření v žádném případě nepodceňujte!

5.  s dítětem se zdržujte převážně na pokoji nebo v herně. Využijte veškerý volný čas k rozvoji dítěte, jeho potřebám a hrám. Prosíme neprocházejte se, ani nestůjte na chodbě oddělení, nenechávejte  zde běhat své děti. Tento koridor musí být z bezpečnostního hlediska stále průjezdný.

6.  respektujte polední klid, od oběda do 15.00 hod., kdy dítě musí odpočívat po celou dobu na svém lůžku ! Jedině sladěním doby odpočinku všech dětí můžeme dosáhnout adekvátního účinku pro posílení organizmu každého – i Vašeho – dítěte.      

7.  návštěvy u všech dětí ( i s doprovodem)  jsou od 15.00 – 18.00 hod. V den operace je možná návštěva maximálně dvou členů rodiny, dítě potřebuje klid na zotavenou. Na oddělení mohou na návštěvu děti od věku 3 let (toto se týká i sourozenců dítěte). U ležících pacientů je možná návštěva u lůžka. Na JIP mohou návštěvy pouze jednotlivě, je nutné použít plášť, který obdržíte od sestry.

8.  prosím pomáhejte udržet pořádek, přinášejte pochoutky dětem jen v omezené míře. Přivítáme, pokud budete myslet i na děti, které rodiče nenavštěvují, ale vždy se informujte u sestry, zda cizí dítě můžete podělit.

9.  informace o zdravotním stavu pacienta podá ošetřující lékař při ranní vizitě, případně se domluvte s lékařem, kdy bude mít na Vaše dotazy více času. Informace se podávají pouze jednomu z rodičů, případně se dohodněte s partnerem, abyste byli u informace společně. Respektujte právo na ochranu osobnosti při podávání informací a ponechejte lékaře a informujícího se rodiče v dostatečném soukromí. Máte právo žádat o totéž ostatní rodiče.

10. dodržujte hygienický a stravovací režim, je součástí léčby. Veďte děti svým příkladem a výchovou k udržování pořádku na pokojích.

Stravování doprovázejících osob - hospitalizovaných  :

Je dáno pravidly stanovenými pojišťovnou a přednostním právem dítěte. První a poslední den hospitalizace je počítán jako jeden, tudíž strava je hrazena pouze pro jeden den – den příjmu začíná večeří.

     -     plně kojící matky dostávají jídlo na oddělení celý den.

     -     doprovody ubytované na oddělení dostávají snídani zde, na oběd a večeři docházejí do závodní jídelny, doprovody ubytované na ubytovně docházejí do závodní jídelny na všechna jídla – stravenky si vyžádejte u sester.

Doprovod odchází na jídlo až když dítě nakrmí, uloží do postýlky,zabezpečí a předá příslušné úsekové sestře. V žádném případě nemůžeme ohrozit dítě ponecháním v kočárku.

Parkování :

Pokud je doprovod dítěte hospitalizový nebo přespává na ubytovně, má parkování zdarma pouze v parkingu FN v Motole,  jinak se v celém areálu platí. Při příjmu si doprovázející osoba  vyžádá  formulář pro bezplatné parkování a s tímto formulářem své vozidlo co nejdříve přeparkuje do krytého parkingu na určené stanoviště.

Pokud potřebujete vystavit PRACOVNÍ NESCHOPNOST, žádejte o tuto v den přijetí, ošetřování člena rodiny nepotvrzujeme. Pracovní neschopnost lze vystavovat zpětně pouze 3 dny.

Pokud s sebou máte cenné předměty, nebo větší obnos peněz, můžete si je uložit v trezoru v dospělé budově.Za cenné předměty a hotovost uložené na oddělení neručíme.

Kouření je zakázáno ve všech vnitřních prostorách nemocnice. Ve venkovním areálu je možné využít ke kouření pouze vyhrazená místa.

Neváhejte se obrátit se svými dotazy na ošetřujícího lékaře a sestru, kteří vedou léčebný režim. Ceníme si Vaší spolupráce ve prospěch rychlého uzdravení Vašeho dítěte i Vašich připomínek, vedoucích ke zlepšení péče o malé pacienty. Rovněž tak oceníme i morální, hmotnou nebo finanční pomoc na konto darů nemocnice pro kliniku ORL 2.LF UK 

Vybavenost přístroji

 • 2 operační sály kliniky jsou vybaveny plně pro ORL operativu. Obsahují kompletní chirurgické vybavení pro ušní, krční a nosní operace, 2 velké operační mikroskopy, 7 diagnosticko-operačních mikroskopů, 2 mikroskopy s příslušenstvím jsou v kostní laboratoři. Záznamové zařízení mikroskopu, endokamera a snímání ze stropu a přídatných kamer umožňují audiovizuální přenos operací na posluchárnu a jejich záznam.
 • Kompletní endoskopické vybavení slouží pro zákroky na hrtanu, v bronchiálním stromu, v jícnu i ve vedlejších dutinách nosních u dětí, včetně 6 flexibilních endoskopů všech velikostí. Instrumentárium pro zákroky na vedlejších dutinách nosních umožňuje endoskopické funkční zákroky u dětí v souladu se světovým trendem
 • Mikrochurirgické instrumentarium a lupový optický systém
 • Shawer systém, CO2 LASER, Harmonický skalpel
 • Kompletní systém na neuromonitoraci
 • Diagnostická baterie přístrojů k objektivnímu vyšetření sluchu - nejnovější klinické audiometry, tympanometry, přístroje na otoakustické emise, BERA, SSEP umožňující měřit práh sluchu u nespolupracujících . Audiovizuálně posilující audiometr pro nejmenší děti (rovněž unikátní zařízení).
 • Přístroj pro jícnovou manometrii umožňuje hodnotit funkci horního jícnového svěrače (pro rehabilitaci polykání) a pasáž potravy jícnem u dětí i dospělých.
 • Nejmodernější přístroj pro diagnostiku extraezofageálního refluxu - kombinovaná multikanálová impedance jícnu a pH monitorace (Omega – MMS)
 • Klinika pracuje na komplexní počítačové síti s plným přístupem na Internet, výukové audiovizuální vybavení je schopné se napojit na akademickou síť pro pořádání audiovizuálních konferencí v reálném čase.

Historie

ORL klinika byla založena jako pracoviště Dětské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Začala se rozvíjet v „nalezinci“ na Karlově v roce 1946 a koncentrovala se na dětskou ORL problematiku. Prvním přednostou byl Prof. MUDr. B.Wiškovský, kterého v roce 1953 vystřídal Doc. MUDr. Jan Chvojka. V letech 1960-1979 vedl kliniku Doc. MUDr. Jan KlosDrSc. Od svých počátků klinika úzce spolupracovala na výuce mediků s ORL oddělením Ústřední vojenské nemocnice, kde probíhaly stáže u dospělých pacientů.
Do nových prostor nemocnice v Motole se klinika přestěhovala v roce 1978. V roce 1981 převzal vedení kliniky Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, Dr.Sc. Zároveň došlo ke sloučení Dětské ORL kliniky s motolským ORL oddělením pro dospělé. I po sloučení byla zachována autonomie obou pracovišť se všemi výhodami těsné spolupráce v klinické, pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti. V roce 1998 v souvislosti s otevřením nového monobloku pro dospělé a s reorganizacemi v pražském zdravotnictví došlo k opětovnému osamostatnění dětské části. S odchodem prof. MUDr. Fajstavra do penze, převzal vedení kliniky doc. MUDr. Zdeněk Kabelka Ph.D..
Prof. Fajstavr se zapsal velmi výrazně do tvorby obrazu kliniky. Jako vynikající operatér rozvinul svou techniku, vycházející z hradecké školy Prof. Hybáška, hlavně v oblasti pediatrické ORL. Úzké sepjetí s Klinikou dětské onkologie formovalo tým spolupracovníků, schopný diagnosticky i chirurgicky řešit onkologická onemocnění u dětí v ORL oblasti na evropské úrovni. Dalším významným polem zájmu kliniky jsou endoskopická vyšetření hrtanu, tracheobronchiálního stromu a jícnu, včetně operačního řešení. Jedním z nejlepších odborníků v dětské endoskopii byl dlouholetý zdravotnický zástupce přednosty kliniky primář MUDr. Jiří Kanta, kterého po jeho odchodu do důchodu plně nahradil primář MUDr. Pavel Březovský. Tento odrazový můstek umožnil jejich nástupkyni primářce MUDr. Mileně Markové nejen pokračovat v tradici dokonalých diagnostických a léčebných zákroků, ale díky získání nejmodernější techniky dále posunout možnosti kliniky. Od roku 2008 převzal funkci primáře oddělení MUDr. Jurovčík, který dále zdokonaluje techniku endoskopických výkonů, hlavně rozvojem laserové techniky a zavedení biodegradabilních stentů.

Léčba vrozených vad v ORL oblasti a chirurgická léčba nedoslýchavosti patří rovněž k odborným tématům kliniky, rozpracovávaným od jejího založení až po současné operace kochleárních implantátů u dětí. Centrum kochleárních implantací u dětí, jehož vedoucím byl od jeho vzniku Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, bylo prvním pracovištěm v České republice, které se touto problematikou u dětí začalo zabývat. Program kochleárních implantací u dětí byl zahájen v roce 1993 a v roce 2013 dosáhl celkový počet operovaných dětí čísla 530, v současné době k roku 2016 se již centrum přibližuje množství 700 operovaných pacinetů. Další výrazný posun představuje zavedení oboustranné kochleární implantace u  pacientů s vrozenou hluchotou. 

Nové vybavení operačních sálů a nové vybavení speciálními chirurgickými nástroji umožňují jemnější operační techniky všeobecně, zvláště v oblasti středouší. Ruku v ruce s rozvojem operačních možností se rozvíjí i diagnostické možnosti kliniky. Přístroje na vyšetření sluchu umožňují vyšetření již dětí krátce po narození a poměrně velmi přesné stanovení sluchového prahu i u velmi malých dětí pomocí unikátního přístroje SSEP, který byl v roce 2000 jediný ve střední Evropě. V současné době je diagnostika dále zpřesňována pomocí přístroje Hearlab.
Operační řešení onemocnění paranazálních dutin i léčebná taktika se výrazně změnily přijetím koncepce funkční endonazální chirurgie a používání nových léčebných přípravků.                                                                                                                                Problematice se úspěšně věnuje MUDr. Hana Fišerová za spolupráce s pracovišti zobrazovacích metod, alergologie, imunologie a mikrobiologie.

Prim. MUDr. Michal Jurovčík navázal na endoskopickou tradici kliniky a pokračuje v rozvíjení nejmoderněních endoskopických technik, včetně použití laseru, shaveru, mikroshaveru a harmonického sklapelu.

Postupné zvyšování počtu onemocnění štítných žláz u dětí si vyžádalo vytvoření nového specializovaného centra zabývající se endokrinochirurgickou problematikou.  Počet operací přesahuje 50  ročně. Hlavním operatérem je MUDr. Katra Rami, Ph.D., který se specializuje na krční chirurgické výkony  obecně, se zvláštním zaměřením na oblast štítné žlázy a příštítných tělísek v dětském věku a adolescenci. Našim pacientům poskytujeme komplexní péči a ve spolupráci s Klinikou nukleární medicíny a endokrinologie FNM také pooperační adjuvantní terapii. Velmi si zakládáme na individuálním přístupu. Od roku 2005 do roku 2013 jsem úspěšně odoperovali již 300 dětských pacientů s onemocněním štítné žlázy. Naše výsledky jsou srovnatelné se světovými centry.  

Vzhledem k tomu, že i  v dětské ORL oblasti se objevuje problematika tzv. extraezofageálního refluxů, je naše pracoviště vybaveno přístrojem na měření refluxních epizod. Tento typ vyšetření je znám jako 24-hodinová kombinovaná multikanálová impedance a pH  monitorace jícnu. Jedná se o nejnovější metodu jak detekovat různé typy refluxů, zvláště těch, které přesáhnou oblast jícnu a dosáhnout do oblasti dýchacích cest. 

Pro odbornou veřejnost

 • Věda a výuka
 • Akce a semináře
 • Společenské aktivity

Nadační fond OReL

Nadační fond OReL Kliniky ušní, nosní a krční, 2. LF UK a FN Motol, působí od roku 1999. Posláním Nadačního fondu OReL, je zlepšování podmínek, za kterých je poskytována zdravotní péče u dětí do 18 let, podpora výzkumu a vývoje, udržení vysoké kvalifikované péče a v neposlední řadě i modernizace vybavení kliniky.

Předseda: Doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

 • IČO 48547999
 • Účet: 123 – 5021850277/0100
 • Dotazy a informace: Mgr. Iva Pisková
 • iva.piskova@fnmotol.cz, nebo  224 432 679 

Dětská klinika ORL se specializuje na:

 • Diagnostiku poruch sluchu u dětí od novorozeneckého věku
 • Rehabilitaci poruch sluchu u dětí
 • Foniatrickou a logopedickou péči
 • Zavádění kochleárních a kostních implantátů
 • Endoskopické zákroky u dětí v oblasti nosu, nosohltanu, hrtanu, průdušnice a jícnu
 • Operace štítných žláz a příštítných tělísek v dětském věku a adolescenci
 • Plastické operace rozštěpových vad v období po narození
 • Chirurgické řešení vrozených vývojových vad u dětí v ORL oblasti
 • Chirurgické řešení nádorů u dětí v ORL oblasti
 • Diagnostiku a chirurgickou léčbu poruch dechu ve spánku

Základním zdrojem Nadačního fondu OReL jsou především finanční dary od fyzických a právnických osob, které jsou využity v souladu se statutem Nadačního fondu.

Skip to content