Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol

Základní informace

Klinika ušní, nosní a krční je součástí 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole

Představuje výukové pracoviště pregraduálních studentů i školící pracoviště lékařů po promoci i postgraduálních studentů (Ph.D.). Součástí pracovní náplně je i vědecko-výzkumná činnost a testování a zavádění nových technologií vhodných pro děti v ORL oblasti.

Kromě komplexního programu vyšetření a terapie v rámci celé šíře ORL oboru je klinika specializována na níže uvedenou problematiku:

 • Diagnostika poruch sluchu u dětí od novorozeneckého věku
 • Rehabilitace poruch sluchu u dětí, foniatrická a logopedická péče
 • Centrum Kochleárních implantántů u dětí v ČR
 • Aplikace BAHA sluchadel u dětí
 • Endoskopické zákroky u dětí v oblasti nosu, nosohltanu, hrtanu, průdušnice a jícnu
 • Operace štítných žláz a příštitných tělísek v dětském věku a adolescenci (koncentrace z celé České republiky)
 • Plastické operace rozštěpových vad v období po narození
 • Vrozené vývojové vady u dětí v ORL oblasti
 • Nádorová onemocnění u dětí v ORL oblasti
 • Poruchy dechu ve spánku, spánková monitorace

Klinika spolupracuje podle potřeby se všemi pediatrickými specializovanými pracovišti FN v Motole. Při diagnostice se opírá o moderně vybavený komplement nemocnice.

Vedení kliniky


Přednosta: doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

Primářka: MUDr. Petra Dytrych, Ph.D.
Vrchní sestra: Adriana Laudátová
Ekonom/manažer: Mgr. Iva Pisková
Sekretářka: Blanka Bit
Kontakt: 224 432 601

Lůžkové oddělení

Dětská lůžková část 8. patro, uzel B
Vedoucí lékař: MUDr. Zuzana Balogová
Staniční sestra: Ilona Kysilková
Kontakt: 224 432 665

Lůžkové oddělení

Dětská lůžková část 8. patro, uzel C
Vedoucí lékař: as. MUDr. Rami Katra, Ph.D.
Staniční sestra: Petra Forejtová
Kontakt: 224 432 630

Jednotka intenzivní péče – JIP

Dětská lůžková část 8. patro, uzel C
Staniční sestra: Zuzana Nováková
Kontakt: 224 432 634

Poliklinika – ambulance

Dětská poliklinika 3. patro, uzel E
Staniční sestra: Andrea Sedláčková, DiS.
Kontakt: 224 432 608

Ambulance

Všeobecná ambulance - Dětská část
Poliklinika 3. patro – uzel E
Přednost mají vždy objednaní pacienti nebo akutní případy.

Ordinační hodiny: po-pá: 8:00 - 15:00

Časy pro telefonické objednávání:
Prosíme o respektování vymezeného časového prostoru pro telefonické objednávání.
po – čt: 7:30 - 8:30, 13:00 - 15:00
pá: 7:30 - 8:30, 12:00 - 14:00
tel.: 224 432 690, 720 816 827
Mimo uvedené časy se věnujeme pacientům v ambulanci.

Foniatrie

Vedoucí lékařka - MUDr. Zdeňka Aksenovová, Ph.D.
MUDr. Myška Petr – pouze pondělí a úterý
Sekretariát:
tel: 224 432 691
po-pá: 7:30 – 15:00

Odkaz na webové stránky:
Foniatrická ambulance a centrum kochleárních implantátů

Specializované ambulance

Pouze objednaní pacienti
Čas pro telefonické objednávání, pokud není uvedeno jinak:
po – čt: 7:30 - 8:30, 13:30 - 15:30
pá: 7:30 - 8:30, 13:30 - 14:00
tel.: 224 432 690, 224 432 680

 Název ambulanceVedoucí lékařOrdinační hodinyKontakt
PondělíOtorinochirugická ambulanceas. MUDr. Hana Fišerová11:00 - 13:15224 432 663
Ambulance pro onemocnění štítné žlázyas. MUDr. Rami Katra, Ph.D.9:00 - 12:00224 432 690
Spánková ambulanceMUDr. Jan Burian, MBA13:00 - 15:00

224 432 697

Vestibulární - Měření VEMP (kochleární implantáty) 8:30 - 10:30224 432 690
ÚterýEndoskopická ambulanceMUDr. Michal Jurovčík9:00 - 12:00224 432 690
Ambulance pro diagnostiku poruch polykáníMUDr. Luboš Nacko,
MUDr. Radek Pavel
13.00 - 15:00224 432 690
Otoneurologická ambulancedoc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.
MUDr. Anna Procházková
12:00 - 15:00224 432 601
Sonografická ambulanceMUDr. Zuzana Balogová13:00 - 15:00224 432 690
Otochirurgická ambulanceas. MUDr. Jiří Skřivan, CSc.11:00 - 14:00224 432 663
StředaRinologická ambulanceMUDr. Radek Pavel (sudý týden)9:00 - 11.00224 432 690
Endoskopická ambulanceMUDr. Zuzana Libáková (lichý týden)9:00 - 12:00224 432 690
Endoskopická ambulanceprim. MUDr. Petra Dytrych, Ph.D. (lichý týden)13:00 - 15:00224 432 601
Dispenzarizace krčních uzlinových syndromůMUDr. Lucie Fialová (sudý týden)13:00 - 15:00224 432 690
Vestibulární - Měření VEMP 11:00 - 15:00224 432 697
Konziliární ambulanceMUDr. Milena Marková10:00 - 12:00224 432 663
ČtvrtekOtochirurgická ambulancedoc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.8:30 - 12:00224 432 601
Rozštěpy u dětíMUDr. Jiří Borský12:30 - 15:00

224 432 690

Vyšetření SSEP v analgosedaciMUDr. Václav Kameník9:00 - 12:00224 432 691
PátekOtochirurgická ambulanceas. MUDr. Jiří Skřivan, CSc.9:00 - 12:00224 432 663/2690
Operační výkony v lokální anesteziiMUDr. Radek Pavel9:00 - 11:00224 432 690

Placené výkony

Výkon/materiáljednotkacena vč. DPH
Aplikace náušnic1 náušnice100,-Kč
Náušnice "M" včetně aplikace1 pár475,-Kč
Plazmová tonsilektomie a adenotomie1 výkon20000,-Kč
Plazmová adenotomie + OMS1 výkon15000,-Kč
Komplexní foniatrické vyšetření1 výkon677,-Kč
Cílené foniatrické vyšetření1 výkon515,-Kč
Laryngoskopické vyšetření1 výkon531,-Kč
Tónová audiometrie1 výkon125,-Kč
Zhotovení otisku pro individuální ušní tvarovku
(není-li tvarovka na účet pojišťovny)
1 výkon396,-Kč
Cílené logopedické vyšetření1 výkon391,-Kč
Minimální kontakt lékaře s pacientem1 výkon51,-Kč
Screeningové měření OAE1 výkon616,-Kč
Operace odstátých boltců nad 10 let věku dítěte1 výkon18500,-Kč

 

Specializace

Kromě komplexního programu vyšetření a terapie v rámci celé šíře ORL oboru je klinika specializována na níže uvedenou problematiku:

Centrum kochleárních implantátů  

Kochleární implantace u dětí (prováděny pouze na zdejší klinice) - do současné doby implantováno přes 1000 pacientů. Naprosto nezbytná je dlouhodobá rehabilitace pod vedením týmu foniatra, logopeda, klinického inženýra.

http://www.ckid.cz/

BAHA centrum

Centrum bylo založeno na základě úspěšně obhájeného grantu IGA MZ ČR v roce 1993.
Na ORL klinice UK 2. LF a FN v Motole byly provedeny tyto operace jako první v ČR.
V rámci grantu byl BAHA šroub implantován 9 pacientům. Po zařazení operace do seznamu výkonů zdravotní pojišťovny byly v roce 2008  operovány další 2 pacientky.  roce 2009 byla již operace zařazena mezi regulérní výkony na klinice.

Endoskopické centrum

Kolem 1000 endoskopických výkonů u dětí ročně znamenají de facto vznik endoskopického centra s centralizací

 1. všech složitějších cizích těles v dýchacích a polykacích cestách u dětí - návaznost na bronchologické a pneumologické centrum prof. Pohunka
 2. ošetřování stenóz a striktur oblasti hrtanu a průdušnice u dětí - koncentrujeme nejobtížnější případy z celé republiky
 3. papillomatózy hrtanu u dětí - rovněž koncentrujeme nejobtížnější případy z celé republiky
 4. rekonstrukce vývojových vad hrtanu (ve spolupráci s dětským kardiocentrem i průdušnice).

Centrum pro chirurgickou léčbu onemocnění štítné žlázy v dětském věku a adolescenci

Od roku 2005 do roku 2013 jsme úspěšně odoperovali přes 300 dětských pacientů s onemocněním štítné žlázy.
Hlavním operatérem a koordinátorem je MUDr. Katra Rami, Ph.D., který se specializuje na krční chirurgické výkony.
Poskytujeme komplexní péči a ve spolupráci s Klinikou nukleární medicíny a endokrinologie FNM také pooperační adjuvantní terapii.
Předností endokrinochirurgického centra je individuální přístup 
Naše výsledky jsou srovnatelné se světovými centry.  


 • V návaznosti na ošetřování dětí s cystickou fibrózou provádíme zásahy na VDN.
 • Při ORL klinice vzniká první, zatím jedinečné centrum polykání, kdy je rehabilitace polykání vedena na základě rozboru zpomaleného kinematografického záznamu polykacího aktu a jícnové manometrie. Navazujeme na nejnovější výzkum ve světe. Podmínkou je dokonalé zhodnocení příčiny a místa poruchy polykání.
 • ORL klinika poskytuje zázemí konziliární a operační Dětské onkologické klinice a napomáhá tak ke komplexní péči o děti s nádorovým onemocněním.
 • Spolupráce s genetickou laboratoří na detekci genu pro Connexin 26, který je cca v 50 % vrozeně neslyšících odpovědný za hluchotu.
 • Klinika zahájila projekt tkáňového inženýrství na vytvoření chrupavčitého podkladu pro rekonstrukční operace ve středouší (granty GAČR a spolupráce s Ústavem makromolekulární chemie AVČR).

Lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení ORL kliniky se nachází v budově dětského monobloku, 8. patro oddělení C a B

Na obou odděleních je umístěna jídelna, herna s vybavením, včetně možností počítačového vyžití, WIFI, TV a telefonní automat. Na oddělení pro větší děti se nachází i herní konzole Sony PlayStation.

 

Domácí řád pro rodiče, doprovázející děti přijaté na lůžkovou část ORL kliniky 2. LF UK  a  FN MOTOL

Vážení rodiče, vítáme vás na našem oddělení a dovolujeme si vám předložit přehled vašich práv a povinností a našich požadavků. Pro podporu léčby a ochranu vašich dětí je nezbytně nutné vytvořit co nejlepší podmínky. Pokud je Váš pobyt na klinice hrazen pojišťovnou, je to z prostředků určených na léčení. Předpokládáme, že se zapojíte aktivně do léčebného procesu, a že se nám podaří společně vytvořit přátelské prostředí pro všechny děti, které na klinice musí strávit kratší či delší dobu. Velmi oceňujeme váš vstřícný postoj i všímavost a ohleduplnost vůči dětem handikepovaným a těm, které rodiče u sebe nemohou mít.

Možnosti kliniky :

Na klinice je několik rozkládacích křesel určených především pro doprovody dětí do 3 let.  Přednostně ukládáme  kojící matky, případně doprovod hendikepovaných dětí.

Na ubytovně jsou k dispozici lůžka pro doprovod dětí do 6 let věku hrazená  pojišťovnou.

U dětí nad 6 let lze ubytovat doprovod pouze za úhradu na ubytovně, pojišťovnou již tento pobyt není hrazen, proto doprovod nemá nárok ani na stravu. Nepřítomnost v zaměstnání musí řešit sám po domluvě se zaměstnavatelem.

U  každého dítěte může  být pouze 1 doprovod v době  od 7.00 – 20.00 hod. Doprovázející osobou může být kterýkoliv z rodičů. Prosíme o respektování skutečnosti, že na pokojích ubytováváme doprovody stejného pohlaví. Pokud kapacitní a provozní důvody ubytování neumožní, nabízíme možnost přespání na ubytovně.

Všechny další návštěvy včetně druhého z rodičů docházejí na oddělení v návštěvní době, tedy od 15 do 18hod.

K udržení základních hygienických pravidel (včetně udržení dobrých mezilidských vztahů a ochrany osobností všech dětí na klinice) je nezbytné :

1.  dodržovat režim dne lůžkového odd., který je vyvěšen na nástěnce. Zároveň  dbejte pokynů ošetřujícího personálu, který musí sladit potřeby všech dětí (včetně vizit, konzilií, transportu z oddělení na operační sál a zpět).

2.  každé dítě má své lůžko, pokud doprovázející osoba uloží dítě do svého lůžka,které neumožňuje patřičné zabezpečení, nemůže personál nést zodpovědnost za jeho případný pád.

3.  nepřemisťujte  křesla ani jiný nábytek  v pokojích. Křesla je možné rozkládat až po 20h  po domluvě se sestrou. Ráno je třeba je složit  do 7,15h. Prosíme nezavírat žaluzie na dveřích, aby měla sestra možnost kontrolovat děti.

4.  odcházíte-li od dítěte, nahlaste to vždy příslušné úsekové sestře (nese za úsek odpovědnost), dítě uložte do postýlky a zajistěte ji. Po návratu zpět zvoňte a ohlaste se domácím telefonem !Na oddělení nepouštějte žádné osoby, pro zajištění bezpečností dětí se musí každý  příchozí ohlásit sestře.Toto opatření v žádném případě nepodceňujte!

5.  s dítětem se zdržujte převážně na pokoji nebo v herně. Využijte veškerý volný čas k rozvoji dítěte, jeho potřebám a hrám. Prosíme neprocházejte se, ani nestůjte na chodbě oddělení, nenechávejte  zde běhat své děti. Tento koridor musí být z bezpečnostního hlediska stále průjezdný.

6.  respektujte polední klid, od oběda do 15.00 hod., kdy dítě musí odpočívat po celou dobu na svém lůžku ! Jedině sladěním doby odpočinku všech dětí můžeme dosáhnout adekvátního účinku pro posílení organizmu každého – i Vašeho – dítěte.      

7.  návštěvy u všech dětí ( i s doprovodem)  jsou od 15.00 – 18.00 hod. V den operace je možná návštěva maximálně dvou členů rodiny, dítě potřebuje klid na zotavenou. Na oddělení mohou na návštěvu děti od věku 3 let (toto se týká i sourozenců dítěte). U ležících pacientů je možná návštěva u lůžka. Na JIP mohou návštěvy pouze jednotlivě, je nutné použít plášť, který obdržíte od sestry.

8.  prosím pomáhejte udržet pořádek, přinášejte pochoutky dětem jen v omezené míře. Přivítáme, pokud budete myslet i na děti, které rodiče nenavštěvují, ale vždy se informujte u sestry, zda cizí dítě můžete podělit.

9.  informace o zdravotním stavu pacienta podá ošetřující lékař při ranní vizitě, případně se domluvte s lékařem, kdy bude mít na Vaše dotazy více času. Informace se podávají pouze jednomu z rodičů, případně se dohodněte s partnerem, abyste byli u informace společně. Respektujte právo na ochranu osobnosti při podávání informací a ponechejte lékaře a informujícího se rodiče v dostatečném soukromí. Máte právo žádat o totéž ostatní rodiče.

10. dodržujte hygienický a stravovací režim, je součástí léčby. Veďte děti svým příkladem a výchovou k udržování pořádku na pokojích.

Stravování doprovázejících osob - hospitalizovaných  :

Je dáno pravidly stanovenými pojišťovnou a přednostním právem dítěte. První a poslední den hospitalizace je počítán jako jeden, tudíž strava je hrazena pouze pro jeden den – den příjmu začíná večeří.

     -     plně kojící matky dostávají jídlo na oddělení celý den.

     -     doprovody ubytované na oddělení dostávají snídani zde, na oběd a večeři docházejí do závodní jídelny, doprovody ubytované na ubytovně docházejí do závodní jídelny na všechna jídla – stravenky si vyžádejte u sester.

Doprovod odchází na jídlo až když dítě nakrmí, uloží do postýlky,zabezpečí a předá příslušné úsekové sestře. V žádném případě nemůžeme ohrozit dítě ponecháním v kočárku.

Parkování :

Pokud je doprovod dítěte hospitalizový nebo přespává na ubytovně, má parkování zdarma pouze v parkingu FN v Motole,  jinak se v celém areálu platí. Při příjmu si doprovázející osoba  vyžádá  formulář pro bezplatné parkování a s tímto formulářem své vozidlo co nejdříve přeparkuje do krytého parkingu na určené stanoviště.

Pokud potřebujete vystavit PRACOVNÍ NESCHOPNOST, žádejte o tuto v den přijetí, ošetřování člena rodiny nepotvrzujeme. Pracovní neschopnost lze vystavovat zpětně pouze 3 dny.

Pokud s sebou máte cenné předměty, nebo větší obnos peněz, můžete si je uložit v trezoru v dospělé budově.Za cenné předměty a hotovost uložené na oddělení neručíme.

Kouření je zakázáno ve všech vnitřních prostorách nemocnice. Ve venkovním areálu je možné využít ke kouření pouze vyhrazená místa.

Neváhejte se obrátit se svými dotazy na ošetřujícího lékaře a sestru, kteří vedou léčebný režim. Ceníme si Vaší spolupráce ve prospěch rychlého uzdravení Vašeho dítěte i Vašich připomínek, vedoucích ke zlepšení péče o malé pacienty. Rovněž tak oceníme i morální, hmotnou nebo finanční pomoc na konto darů nemocnice pro kliniku ORL 2.LF UK 

ORel motol - LOGONadační fond OReL

Nadační fond OReL Kliniky ušní, nosní a krční, 2. LF UK a FN Motol, působí od roku 1999. Posláním Nadačního fondu OReL, je zlepšování podmínek, za kterých je poskytována zdravotní péče u dětí do 18 let, podpora výzkumu a vývoje, udržení vysoké kvalifikované péče a v neposlední řadě i modernizace vybavení kliniky.

Předseda: Doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

 • IČO 48547999
 • Účet: 123 – 5021850277/0100
 • Dotazy a informace: Mgr. Iva Pisková
 • iva.piskova@fnmotol.cz, nebo  224 432 679 

Dětská klinika ORL se specializuje na:

 • Diagnostiku poruch sluchu u dětí od novorozeneckého věku
 • Rehabilitaci poruch sluchu u dětí
 • Foniatrickou a logopedickou péči
 • Zavádění kochleárních a kostních implantátů
 • Endoskopické zákroky u dětí v oblasti nosu, nosohltanu, hrtanu, průdušnice a jícnu
 • Operace štítných žláz a příštítných tělísek v dětském věku a adolescenci
 • Plastické operace rozštěpových vad v období po narození
 • Chirurgické řešení vrozených vývojových vad u dětí v ORL oblasti
 • Chirurgické řešení nádorů u dětí v ORL oblasti
 • Diagnostiku a chirurgickou léčbu poruch dechu ve spánku

Základním zdrojem Nadačního fondu OReL jsou především finanční dary od fyzických a právnických osob, které jsou využity v souladu se statutem Nadačního fondu.

Výroční zpráva 2023

Skip to content