Oddělení sociální

Sociální péči ve Fakultní nemocnici v Motole zajišťujeme v počtu 16 zdravotně sociálních pracovníků odborně způsobilých k výkonu povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.

Poskytujeme péči hospitalizovaným dospělým i dětským pacientům, kteří se v důsledku nemoci ocitli v tíživé sociální situaci, nebo naopak sociální situace vyústila ve špatný zdravotní stav.

Působíme na všech akutních lůžkách klinik dospělé i dětské části, Centru následné péče a Dětské psychiatrické klinice.

Jsme součástí  multidisciplinárních týmů jednotlivých klinik.

Poskytujeme podporu a provázení v náročných životních situacích, odborné sociální poradenství v oblasti terénních i pobytových sociálních a zdravotních služeb, všech typů sociálních dávek, nadační pomoci, pomáháme zprostředkovat spolupráci s navazujícími sociálními službami atd. Poskytujeme součinnost v rámci zajištění sociálně právní ochrany dětí.

Spolupracujeme s orgány státní správy i samosprávy, dále se státními i nestátními organizacemi, které poskytují sociální a zdravotní služby. Dále kooperujeme s nemocničními paliativními týmy jak dětské, tak dospělé části.

Pracujeme na principu diskrétnosti a individuálního přístupu.

Sociální práce ve FN Motol je řízena zejména těmito předpisy a zákony:

 • Zákon č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • a dalšími zákony a vyhláškami vztahujícími se k sociální a zdravotní problematice

Mgr. Jana Vargová
224 431 170
jana.vargova@fnmotol.cz

Vedení a personál

Zabezpečení sociální péče pro akutní lůžkovou část FN Motol – Centrála:

Mgr. Vargová Jana
Vedoucí sociálního oddělení
tel.: 224 431 170, 724 550 573
fax.: 224 431 174
e-mail: jana.vargova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, Oddělení urgentního příjmu dospělých, Terénní žádosti do CNP
Dětská část: Oddělení urgentního příjmu dětí + expektační lůžka
V době nepřítomnosti zastupuje:
Provozní záležitosti:
1. zástupce vedoucí Mgr. Magdaléna Veverková
2. zástupce vedoucí Mgr. Picková Alice
Oddělení urgentního příjmu dospělých: Bc Monika Prantlová
Oddělení urgentního příjmu dětí: Mgr. Magdaléna Neradová

Mgr. Picková Alice
2. zástupce vedoucí oddělení
tel.: 224 431 177, 727 812 221
e-mail: alice.pickova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dětská část: Pediatrická klinika: 1B, PC, Klinika dětské hematologie a onkologie
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Rozsypal Kosťuková Vendula

Mgr. Rozsypal Kosťuková Vendula
tel.: 224 431 172, 727 812 219
e-mail: vendula.kostukova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky
Dospělá část: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Onkologická klinika, Interní klinika 2. st.
Dětská část: Oční klinika dětí a dospělých, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Picková Alice

Mgr. Veverková Magdalena
1. zástupce vedoucí oddělení
tel.: 224 434 580, 720 932 238
e-mail: magdalena.veverkova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Péče o cizince, Klinika spondylochirurgie, Urologická klinika + JIP
Dětská část: Péče o cizince
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Neradová Magdaléna

Mgr. Neradová Magdaléna
tel.: 224 43 1182, 727 812 228
e-mailmagdalena.neradova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – DIOP, NIP
Dětská část: Stomatologická klinika dětí a dospělých, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, Klinika dětské chirurgie, Pediatrická klinika – PA + JIP, 1A
Ambulantní část: Genetická ambulance, Dětská psychiatrická ambulance

Mgr. Suková Kristýna
tel.: 224 431 176, 727 812 218
e-mail: kristyna.sukova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: I. ortopedická klinika – Traumatologie + JIP, Metabolická jednotka – JIP
Dětská část: Dětské kardiocentrum, Pediatrická klinika 1C
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Vrábelová Magda

Mgr. Vrábelová Magda
tel.: 224 431 175, 727 812 223
e-mail: magda.vrabelova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Centrum léčby bolesti, Spinální jednotka, Neurologická klinika 1. st. + JIP, Interní klinika 7. st.
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Suková Kristýna

Bc. Schmidová Tamara
tel.: 224 431 171, 727 812 225
e-mail: tamara.schmidova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Kardiologická klinika 1., 2. st., Koronární jednotka, Gynekologicko-porodnická klinika, Interní klinika 5. st. – nefrologie
Dětská část: Novorozenecké oddělení
V době nepřítomnosti zastupuje: Hlaváčková Eliška, DiS.

Hlaváčková Eliška, DiS.
tel.: 224 431 173, 722 983 734
e-mail: eliska.hlavackova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Klinika kardiovaskulární chirurgie 1., 2. st. + JIP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1., 2. st. + JIP, Neurologická klinika 2. st.
Dětská část: Klinika dětské neurologie + JIP, Klinika ušní, nosní a krční + JIP
Ambulantní část: Foniatrie – dětská poliklinika FNM
V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Schmidová Tamara

Mgr. Makešová Denisa
tel.: 224 431 196, 727 812 220
e-mail: denisa.makesova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Interní klinika 1. st., I. ortopedická klinika 1., 2. st. + JIP
Dětská část: Dětský paliativní tým
V době nepřítomnosti zastupuje: Ryšavá Markéta, DiS.

Ryšavá Markéta, Dis.
tel.: 224 434 4581, 727 812 231
e-mail: marketa.rysava2@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Interní klinika 3. st., I. ortopedická klinika 3. st.
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Makešová Denisa

Mgr. Hánová Jaroslava
tel.: 224 431 180, 727 812 226
e-mail: jaroslava.hanova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, I. ortopedická klinika – septika, III. chirurgická klinika + JIP, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 1. ,2. st. + JIP
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Ježek Václav

Mgr. Ježek Václav
tel.: 224 431 178, 727 812 207
e-mail: v.jezek@fnmotol.cz
Přidělené kliniky:
Dospělá část: Pneumologická klinika 1., 2., 3. st. + JIP, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny, Chirurgická klinika 2., 3. st., plastika + JIP
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Hánová Jaroslava

Bc. Prantlová Monika
tel.: 224 434 429, 727 812 227
e-mail: monika.prantlova@fnmotol.cz
Přidělené kliniky: dle domluvy
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Vargová Jana

Detašovaná pracoviště:
Kontakty na zdravotně sociální pracovnice Centra následné péče – LDN

Bc. Krátká Jaroslava
tel.: 224 434 437, 727 812 230
e-mail: jaroslava.kratka@fnmotol.cz
Přidělené stanice: 5. a 10. st.
V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Guznarová Kristina

Bc. Guznarová Kristina
tel.: 224 434 446, 727 812 237
e-mail: kristina.guznarova@fnmotol.cz
Přidělené stanice: 2. st, ½ 1. st
V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Krátká Jaroslava

Čihák Martin, DiS.
tel.: 224 434 426, 720 932 270
e-mail: martin.cihak@fnmotol.cz
Přidělené stanice: ½ 1. st. a 14. st.
V době nepřítomnosti zastupuje: Bc. Kučerová Nikol

Bc. Kučerová Nikol
tel.: 224 434 438, 727 812 229
e-mail: nikol.kucerova@fnmotol.cz
Přidělené stanice: 8. st., Geriatrická klinika
V době nepřítomnosti zastupuje: Čihák Martin, DiS.

Kontakt na zdravotně sociální pracovnice Dětské psychiatrické kliniky

Mgr. Severová Jana
tel.: 224 433 424, 727 812 224
e-mail: jana.severova@fnmotol.cz
Přidělená klinika: Dětská psychiatrická klinika, pavilon č. 8.
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Dlabačová Hana

Mgr. Dlabačová Hana
tel.: 224 433 469, 720 932 275
e-mail: hana.dlabacova@fnmotol.cz
Přidělená klinika: Dětská psychiatrická klinika, pavilon č. 8.
V době nepřítomnosti zastupuje: Mgr. Severová Jana

Další činnosti

 • vedení odborných praxí studentů vysokých a vyšších odborných škol se sociálním zaměřením
 • praktická výuka v rámci Akreditovaného kvalifikačního kurzu – Zdravotně sociální pracovník
 • vedení předmětu Supervize odborných praxí na VOŠSP Praha 10
 • zapojení se do výuky mediků  2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
 • výuka předmětu Základy zdravotně sociální práce v bakalářském programu Pediatrické ošetřovatelství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
 • zajištění přednášek pro lékaře před atestací
 • účast na pracovních skupinách v rámci Komunitního plánování sociálních služeb pořádaných Úřadem městské části Prahy 5
 • další přednášková činnost na seminářích a konferencích zabývajících se zdravotně sociální problematikou

Kritéria pro vyžádání sociální péče

Sociální pracovníci FN Motol ve spolupráci s rodinnými příslušníky a ostatními odborníky zajišťují nebo zprostředkovávají pomoc pacientům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, individuálně podle jejich konkrétní potřeby:

I. U dospělých pacientů, zejména:

 • osobám se sníženou soběstačností
 • seniorům
 • osobám dlouhodobě nemocným
 • osamělým pacientům
 • osobám bez přístřeší
 • osobám s nutností zajištění další následná péče
 1. zdravotní pobytová: Oddělení následné péče, hospicová péče,
 2. zdravotní terénní: domácí zdravotní péče, mobilní hospicová péče
 3. sociální pobytová: domovy pro seniory, azylové bydlení
 4. sociální terénní: pečovatelské a asistenční služby
 • osobám s potřebou poskytnutí odborného sociálního zajištění

II. U  dětských pacientů a jejich rodin, zejména:

 • pokud je dítě vážně nemocné, vyžadující zvláštní nebo náročnou péči, je poskytované komplexní zdravotně sociální  poradenství
 • s potřebou zajištění návazné péče v terénu a pobytových sociálních či zdravotních službách
 • v případě potřeby zajištění spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí (např. při  podezření na zanedbávání péče, syndrom CAN, ohrožení výchovy a vývoje dítěte, atd.)

Z historie

Sociální práce ve Fakultní nemocnici v Motole vznikala v 50. a 60. letech minulého století na základě metodického opatření Věstníku ministerstva zdravotnictví. V té době sociální službu pro dospělé pacienty Městské nemocnice v Motole vykonávaly dvě sociální pracovnice: Ing. Peksová a paní Beňová. Sloučením Dětské fakultní nemocnice v Motole a Městské nemocnice v Motole začalo vznikat i samostatné sociální oddělní pod vedením Ing. Peksové. Tak jak se rozšiřovala FN Motol, rozšiřovala se i činnost sociálního oddělení.

V roce 1982 na tomto oddělení vykonávala řídící činnost paní Jitka Sklenářová, která zde působila ve funkci vedoucí až do r. 2005. Za dobu jejího působení se začala sociální práce ve zdravotnictví rozvíjet jako specifická odborná činnost, nedílná a nezbytná součást léčebného a ošetřovatelského procesu. Byly tak dány základy pro vznik koncepce sociální práce v této nemocnici.

Od roku 2005 do roku 2011 funkci vedoucí sociálního oddělení zastávala Mgr. Marková Věra. Její přínos byl především v zavedení dobrých metodických postupů. Zavedla systém vyžádání sociální péče na základě žádánkového systému v celé nemocnici. Mgr. Marková rovněž zorganizovala konferenci s mezinárodní účastí, na níž byl mj. prezentován model sociální práce ve zdravotnictví v Rakousku a v České republice.

Od roku 2011 dodnes funkci vedoucí sociální oddělení zastává Mgr. Vargová Jana.

Dokumenty ke stažení

Žádost ke stažení:

Kontaktní informace

Název zařízení: Fakultní nemocnice v Motole

Adresa zařízení: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Ústředna FN Motol: 224 431 111
Oddělení sociální: 224 431 170 – 82, 96
Číslo faxu: 224 431 174

Vedoucí oddělení sociálního FN Motol:

Mgr. Jana Vargová ( jana.vargova@fnmotol.cz)

1. zástupce vedoucí:
Mgr. Magdalena Veverková (magdalena.veverkova@fnmotol.cz)

2. zástupce vedoucí:
Mgr. Alice Picková (alice.pickova@fnmotol.cz)

Sekretariát sociálního oddělení

Vladimíra Králová, DiS.
vladimira.kralova@fnmotol.cz
Tel: 224 43 1181, Fax: 224 43 1174
Datová schránka: nk8bxj3

Umístění pracovišť

 • Centrální pracoviště – oddělení sociální se nachází v budově č. 5, ubytovna E, přízemí, křídlo D
 • Centrum následné péče – LDN  – pavilon č. 6 kancelář oddělení sociálního se nachází v přízemí budovy a ve 3. patře administrativního křídla.
 • Dětská psychiatrická klinika – samostatný pavilon č. 8, kancelář sociální pracovnice se nachází v přízemí budovy psychiatrické kliniky.

Návštěvní hodiny:

Den Navštěvní hodiny
Pondělí: 8.00 hod. – 15.30 hod.
Úterý: 8.00 hod. – 15.00 hod.
Středa: 9.00 hod. – 16.30 hod.
Čtvrtek: 8.00 hod. – 15.00 hod.
Pátek: 8.00 hod. – 14.00 hod.

Protože zaměstnanci odd. sociálního docházejí za pacienty na kliniky a mají pracovní aktivity i mimo areál FN Motol,  je nutno si návštěvu nejprve telefonicky domluvit či zaslat dotaz na uvedené e-mailové adresy