Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Ambulance

Neurologická ambulance

Vedoucí lékař:

doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.,  tel. 224 436 860

Zástupce vedoucího lékaře:

MUDr. Zuzana Matoušová,  tel. 224 436 860

Lékaři ambulance:

prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

MUDr. Tomáš Nedělka, Ph.D.

 

Staniční sestra:

Bušová Martina, tel. 224 436 860

 

Provoz ambulance

V rámci ambulantní částí Neurologické kliniky jsou pacienti ošetřováni v akutní příjmové ambulanci, která je umístěna v prostorách Oddělení urgentního příjmu dospělých (patro -P, recepce uprostřed haly) a ve specializovaných poradnách, které jsou umístěny ve 2. patru, uzlu D.

Příjmová ambulance

Neurologická příjmová ambulance poskytuje ošetření nemocným s akutním postižením nervového systému odeslaným cestou praktického lékaře či obvodního neurologa, případně oddělením urgentního  příjmu dospělých. Hlavním úkolem je stanovit základní diagnózu a rozhodnout, zda je nutná hospitalizace na neurologickém lůžku.

Jestliže to vyžaduje Váš zdravotní stav, budete vyšetřeni neurologem týž den a bude Vám následně doporučena návazná péče nemocniční popřípadě ambulantní. 

Vzhledem k provozním a  kapacitním možnostem Vám doporučujeme v neakutních případech vyhledat vyšetření v nejbližší neurologické ambulanci v místě bydliště. V případě nejasností konzultujte prosím svého praktického lékaře.

Pokud trpíte onemocněním vyžadujícím opakovaná neurologická vyšetření / kontroly, prosíme, abyste vyhledali péči některého z ambulantních neurologů mimo naši nemocnici. Z kapacitních důvodů není bohužel možné dlouhodobé sledování pacientů na příjmové ambulanci naší kliniky.

Ordinační hodiny:  pondělí až pátek    8:00 - 16:00

Pro neodkladné případy je příjmová ambulance otevřena ve všední dny do 19:00 (poslední pacient je přijat k vyšetření v 18:30).

Náhlé, zdraví nebo život ohrožující stavy (např. podezření na cévní mozkovou příhodu) jsou  nepřetržitě  ošetřovány na Oddělení urgentního příjmu dospělých (podlaží -P) s trvalou dostupností neurologického konziliáře.

Specializovaná centra a poradny

V rámci kliniky jsou zřízeny následující poradny a centra. Podrobnosti najdete v následujících odkazech:

 

Postup při objednávání superkonziliárního vyšetření:

V případě, že jste již léčeni pro neurologické onemocnění a Váš lékař požaduje od naší kliniky expertní posouzení (druhý názor), potřebujeme předem dodání příslušné dokumentace – viz níže.

Žádosti o superkonziliární ambulantní vyšetření zasílejte písemně na adresu:

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol  - ambulance
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Popřípadě mailem: neurologickaambulance@fnmotol.cz

K žádosti prosím přiložte:

-                       souhrn a žádost o vyšetření od Vašeho lékaře

-                       kopie dosud provedených vyšetření event. zpráv z předchozích hospitalizací

-                       Vaši adresu + telefonický kontakt/email.

Na základě Vámi zaslaných dokumentů Vám vybereme nejvhodnějšího lékaře a sdělíme Vám  termín vyšetření. V odůvodněných případech Vás pozveme k hospitalizaci. 

K vyšetření (případně hospitalizaci) si vyžádejte dříve provedená zobrazovací vyšetření (vyšetření CT či magnetickou rezonancí) na CD. Alternativou je zaslání elektronickou formou systémem ePACS, které může zprostředkovat Váš lékař.

Váš lékař může též kontaktovat přímo lékaře našich poraden a domluvit se s nimi na vyšetření.

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY