Oddělení péče o samoplátce

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás přivítali na stránkách Oddělení péče o samoplátce FN Motol, které by Vám měly poskytnout základní přehled o poskytovaných službách našeho pracoviště.

Naše oddělení se po administrativní stránce stará o všechny klienty nemocnice, kteří nemají české veřejné zdravotní pojištění nebo čerpají služby nad jeho rámec.

Na Oddělení péče o samoplátce se můžete obrátit zejména v následujících případech:

Jste cizinec a nemáte české veřejné zdravotní pojištění nebo jste český občan, ale jste odhlášen ze systému českého veřejného zdravotního pojištění:

  • potřebujete neodkladnou zdravotní péči;
  • jdete na ambulantní vyšetření;
  • nastupujete na plánovaný zákrok;
  • máte zájem o nadstandardní služby.

V rámci našeho oddělení se vybírají platby za:

  • poskytnutou zdravotní péči u pacientů-samoplátců;
  • nadstandardní ubytování a stravu;
  • asistovanou reprodukci;
  • stomatologické výkony;
  • plastickou chirurgii;
  • ubytování zaměstnanců/návštěv/ rodičů hospitalizovaných dětí.

V neposlední řadě naše oddělení organizuje exkurze ve FN Motol. Více informací o těchto a dalších službách naleznete zde: Služby nad rámec zdravotního pojištění

Úkolem našeho týmu je zajištění veškeré administrativy spojené s vaší návštěvou nebo pobytem ve FN Motol.

Naším hlavním cílem je, aby FN Motol byla místem, kde citlivý a osobní přístup k pacientům je samozřejmostí a špičková administrativní podpora je běžným standardem.

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o péči poskytovanou v naší nemocnici.

Skip to content