Zdravotní péče pro cizince

Fakultní nemocnice v Motole poskytuje pacientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči jak v rámci urgentní a akutní péče, tak i v rámci péče plánované a ambulantní.

Na těchto stránkách se seznámíte s informacemi týkající se různých druhů zdravotní péče, poskytované cizincům a samoplátcům.

Pozor!!!

Většina českých komerčních pojišťoven nehradí léčbu chronických onemocnění nebo zdravotních problémů, které nastaly před uzavřením pojistné smlouvy.

Dávejte, prosím, pozor na rozsah zdravotní péče: komplexní, nezbytná a akutní.

Těhotné pacientky, které mají české komerční pojištění, mají dodržet stanovenou čekací lhůtu, aby byla prenatální péče, porod a poporodní péče o miminko pojišťovnou hrazena.