Robotická chirurgie – medicína budoucnosti ve Fakultní nemocnici v Motole dostupná již dnes

Praha, 18. července 2022 – V dubnu 2018 se podařilo Fakultní nemocnici v Motole zahájit činnost Centra robotické chirurgie, což umožnil nákup nejnovějšího typu robotického systému DaVinci Xi. V září 2021 byl do nemocnice instalován druhý operační systém. V současnosti je Fakultní nemocnice v Motole na prvním místě v České republice v počtu i rozsahu robotických operací.

Program robotické chirurgie aktuálně využívá šest klinik motolské nemocnice – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol a Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol.

Urologické výkony představují nejčastější využití robotického systému. Od dubna roku 2018 byl na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol robotický systém využit k výkonům u celkem 1055 pacientů. Nejčastějším prováděným výkonem je radikální odstranění prostaty pro nádor (radikální prostatektomie – 740 výkonů) a odstranění nádoru z ledviny (resekce ledviny – 200 výkonů).

„Provádíme celé spektrum robotické urologické operativy zahrnující celkem devět typů robotických operací – na močovém měchýři, prostatě, lymfatických uzlinách a ledvinách, díky čemuž je kvalita u nás poskytované péče srovnatelná s nejlepšími centry v Evropě či USA,“ říká prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol je jedním z největších center kolorektální chirurgie v České republice a od letošního roku také mezinárodním školícím centrem pro robotickou kolorektální chirurgii. Na klinice se provádí robotické operace v rozsahu celého tlustého střeva a konečníku. K dnešnímu dni bylo na pracovišti provedeno 170 operací pro nádory konečníku a 35 operací pro nádory tlustého střeva.

Robotický systém je pro nás již prakticky nenahraditelný při operacích nízce uložených nádorů konečníku, kdy jsme schopni pracovat s vysokou přesností v hloubi malé pánve. Roboticky asistované operace u pacientů zlepšují funkční výsledky a snižují četnost pooperačních komplikací.“ říká  MUDr. Filip Pazdírek, Ph.D., primář Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Roboticky asistovanou hrudní chirurgií plic, mediastina a břišní chirurgií se zabývá III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol. Jedná se o jediné pracoviště v České republice pro chirurgii plic, chirurgii thymu a resekce jícnu. K dnešnímu dni zde bylo provedeno 76 anatomických resekcí plic (roční potenciál je 150 resekcí plic), 4 thymektomie (s ročním potenciálem 30 thymektomíí) a 4 resekce jícnu (s potenciálem 40 resekcí jícnu ročně). Dále zde bylo provedeno 115 resekcí rekta, 19 resekcí tlustého střeva a 4 resekce pankreatu.

„Unikátnost FN Motol je dle mého názoru v širokém spektru specializací a možnosti spolupráce a vzájemné podpoře,“ dodává  prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

Na Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF UK a FN Motol jsou roboticky asistované laparoskopické operace využívány zejména při chirurgické léčbě zhoubných nádorů děložního hrdla a děložního těla. Na rozdíl od prosté laparoskopie se u robotické techniky používají mnohem pohyblivější chirurgické nástroje, které dovolují gynekologickým chirurgům jemnou a přesnou preparaci tkání v hloubi malé pánve v okolí dělohy, kde má prostá laparoskopie s použitím neohebných nástrojů své technické limity.

„S robotickou technikou v léčbě zhoubných gynekologických nádorů máme velmi dobré zkušenosti, samotná operace není dlouhá, je velmi precizní a ve srovnání se standardním otevřeným přístupem do dutiny břišní umožňuje pacientkám rychlejší pooperační rehabilitaci,“ upřesňuje doc. MUDr. Roman Chmel, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Lékaři Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM začali s operacemi pomocí robotického systému DaVinci Xi od září 2021. Do konce května 2022 bylo úspěšně odoperováno 37 pacientů s onkologickým onemocněním v oblasti hlavy a krku. Do indikačního spektra transorální robotické chirurgie patří zejména zhoubné tumory patrové tonzily, jazykové tonzily a horní části hrtanu.

„Výkony nebyly zatíženy žádnými závažnými komplikacemi. V porovnání s konvenční chirurgií začínají takto operovaní pacienti mnohem dříve polykat a doba hospitalizace je zkrácena takřka na polovinu,“ říká prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

Výhod robotického systému DaVinci začala v nedávné době využívat i Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol při výkonech urologického charakteru u dětských pacientů.

První olympiáda v ovládání robotického systému na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Studenti medicíny prokázali velkou zručnost při ovládání systému.

Jako první v České republice nabídla 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy studentům možnost vyzkoušet si simulátor robotického systému DaVinci a stát se na určitou dobu robotickým chirurgem již během studia. Studenti prováděli na simulátoru stejné úkoly, které využívají lékaři školící se na práci se systémem.  Je tak možné i analyzovat dosažené výsledky a posoudit, jak zruční jsou dnešní studenti medicíny a jaké mají předpoklady k ovládání moderních digitálních technologií.

„Robotika je jednoznačně budoucnost všech chirurgických oborů a to je potřeba přenést i do výuky našich studentů,“ dodává prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., přednosta Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol a děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Výsledky ukázaly, že studenti dosahují obecně velmi dobrých výsledků a že ti nejlepší dosahují zručnosti, která je srovnatelná s hotovými lékaři. Ukázalo se také, že zkušenost mladých lidí s ovládáním elektronických her zvyšuje jejich schopnost ovládat moderní technologie.

Roboticky asistované operace řadíme mezi miniinvazivní. Zcela zásadní přínos je patrný v pooperačním průběhu, délce hospitalizace a v operačních výsledcích. Stojíme na prahu nové etapy medicíny. Robotická chirurgie má před sebou nepochybně velkou budoucnost a jsme rádi, že se podílíme na jejím rozvoji.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK a rovněž zde sídlí i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ošetřeno více než jeden milion pacientů.

Kontakt pro média:

Pavlína Danková, tel: 724 227 503, e-mail: pavlina.dankova@fnmotol.cz

Tisková zpráva ke stažení: Robotická chirurgie – medicína budoucnosti ve Fakultní nemocnici v Motole dostupná již dnes

Skip to content