Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN v Motole

Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00071

Stručná charakteristika projektu: Projekt zahájený v srpnu 2009, který byl dotován z 50% Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, umožnil nové přístrojové vybavení  Centra komplexní onkologické péče FN v Motole. Modernizovány byly přístroje pro léčbu zářením a nově byl pořízen přístroj magnetické rezonance. Zvýšila se tak kvalita radiační léčby a došlo k  rozšíření kapacit zobrazovacích diagnostických technologií.

Modernizací brachyterapeutického přístroje z r. 1997 a plánovacího CT byly zajištěny parametry pro odpovídající kvalitu plánování i aplikace léčby zářením. V oblasti diagnostiky využívající zobrazovacích metod je velkým přínosem pořízení dalšího přístroje magnetické rezonance s polem 1,5T a modernizace SPECT kamery provádějící tomografická vyšetření. Nemocnice tím dosáhla potřebného navýšení kapacity a zlepšení funkcí těchto důležitých diagnostických prostředků. Tím došlo i k výraznému snížení zátěže pacientů.

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole, zajišťuje veškeré typy péče o onkologicky nemocné v oblasti aplikace protinádorové chemoterapie, hormonoterapie, biologické terčové terapie, teleterapie i brachyterapie. V oblasti radioterapie poskytuje péči pro dospělé i dětské pacienty. Specializace na radioterapii pacientů v dětském věku patří v České republice k unikátním.

Dětským pacientům poskytuje péči Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole, jehož jádrem je také Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK, která zajišťuje v ČR unikátní rozsah péče o dětské pacienty, včetně výuky a mezinárodní vědecko-výzkumné činnosti. Na Klinice dětské hematologie a onkologie je sledováno přibližně 4000 dětí a dospívajících s nádory a krevními nemocemi. Ročně je přijato cca 180 nových případů dětí se zhoubným nádorem a 500 dětí celkem (např. relapsy nemoci, benigními nádory, krevními nemocemi atd.) a je provedeno 30 transplantací kostní dřeně od dárců.

Skip to content