Nemocniční lékárna

Základní informace

Nemocniční lékárna FN Motol je jedním z pracovišť největší české nemocnice. Přestože pacientům je přístupná jen ze své malé části, jedná se o jedno z největších pracovišť svého druhu. Je ze své největší části umístěna ve třech nadzemní a dvou podzemních podlažích budovy ředitelství, pro veřejnost jsou otevřeny 3 výdejny léků a prodejna zdravotnických potřeb. V současné době zde pracuje 50 farmaceutů a 37 farmaceutických asistentů, celkový počet zaměstnanců je 115.

Nemocniční lékárna poskytuje vysoce specializovanou lékárenskou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům Fakultní nemocnice v Motole i dalším klientům. Můžete využít širokého sortimentu vydávaných léčiv, velkorysé provozní doby a především znalostí a schopností našeho personálu, jako i dobrého technologického vybavení našeho pracoviště.

Stejně jako u jiných pracovišť fakultní nemocnice tvoří podstatnou část naší práce také výuka. Podílíme se jak na pregraduální výuce farmaceutů i farmaceutických asistentů, stejně jako na jejich specializační průpravě. Více informací o možnostech stáží v naší lékárně zjistíte zde.

Vzhledem k šíři činností se nemocniční lékárna FN Motol dělí na jednotlivá oddělení, která podle svého zaměření slouží především ambulantním pacientům – návštěvníkům lékárny, nebo pacientům hospitalizovaným v naší nemocnici. Často se ale samozřejmě tato činnost prolíná a jednotliví zaměstnanci se podílejí i na práci více oddělení.

Kromě svých základních činností, kterými jsou zajištění kvalitních bezpečných a účinných léčiv a výuka studentů, se pracovníci nemocniční lékárny podílí i na řadě dalších činností, kterými jsou např. podíl na stanovování lékové politiky nemocnice, konzultace lékařům a dalším zdravotnickým profesionálům v oblasti správného zacházení s léčivy, podíl na zajištění medikace pro klinická hodnocení léčiv, účast v etické komisi atd.

Doufáme, že Vám návštěva našich stránek kromě hledaných informací přinese i určité přiblížení práce farmaceutického personálu v rámci nemocnice, ale i spoustu zajímavých informací pro Vás jako pacienty, partnery, zadavatele klinických hodnocení, studenty, uchazeče o atestaci a kolegy.

Struktura

Nemocniční lékárna FN Motol (NL FN Motol) je nemocniční lékárnou s odbornými pracovišti ve smyslu vyhlášky o věcných a technických požadavcích na zdravotnická zařízení a klasifikace SÚKL. Jedná se o pevnou organizační součást Fakultní nemocnice v Motole již od počátku devadesátých let, předtím byla součástí Lékárenské služby při ÚNZ hlavního města Prahy. Jedná se o jednu z největších lékáren v České republice, zaměstnávající celkem 115 zaměstnanců (50 farmaceutů, 37 farmaceutických asistentů, 28 ostatních pracovníků). Zabývá se výdejem a přípravou léčiv pro ambulantní pacienty i hospitalizované. Připravujeme léčiva nesterilní i sterilní, včetně cytostatik. Zabýváme se i hromadnou přípravou v šaržích. Naše kontrolní laboratoř kromě vstupní, výstupní a mezioperační kontroly připravovaných léčiv také zhotovuje laboratorní roztoky a jiné chemikálie. Nepřehlédněte také nabídku zdravotnických prostředků, které vydáváme na poukazy i formou volného prodeje. Podílíme se také na zabezpečení řádného zacházení s léčivy v rámci klinických hodnocení. Na poli pedagogické činnosti se věnujeme kolegům v pregraduální výchově na farmaceutických fakultách a VOŠ – obor farmaceutický asistent formou stáží a výchovou odborníků v rámci specializačního vzdělávání farmaceutů, pro což jsme akreditovaným pracovištěm.

Nemocniční lékárna se pro zabezpečení svých jednotlivých speciálních činností dělí na jednotlivá oddělení, jak je vidět na schématu.

Každé oddělení má svého vedoucího, kterým je farmaceut s příslušnou specializací (atestací) a úsekovou farmaceutickou asistentku, rovněž se specializací. Vedoucí všech oddělení podléhají přímo vedoucímu lékárníkovi. Vedoucí lékárník je přímým podřízeným ředitele FN Motol.

Struktura FN Motol

Vysvětlivky ke schématu:

  • HVLP: Hromadně vyráběné léčivé přípravky
  • CPC: Centrální příprava cytostatik
  • PSL: Příprava sterilních léčiv
  • IPLP: Individuálně připravované léčivé přípravky
  • ZP: zdravotnické prostředky