Nemocniční lékárna

Základní informace

Nemocniční lékárna FN Motol je jedním z pracovišť největší české nemocnice. Přestože pacientům je přístupná jen ze své malé části, jedná se o jedno z největších pracovišť svého druhu. Je ze své největší části umístěna ve třech nadzemní a dvou podzemních podlažích budovy ředitelství, pro veřejnost jsou otevřeny 3 výdejny léků a prodejna zdravotnických potřeb. V současné době zde pracuje 50 farmaceutů a 37 farmaceutických asistentů, celkový počet zaměstnanců je 115.

Nemocniční lékárna poskytuje vysoce specializovanou lékárenskou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům Fakultní nemocnice v Motole i dalším klientům. Můžete využít širokého sortimentu vydávaných léčiv, velkorysé provozní doby a především znalostí a schopností našeho personálu, jako i dobrého technologického vybavení našeho pracoviště.

Stejně jako u jiných pracovišť fakultní nemocnice tvoří podstatnou část naší práce také výuka. Podílíme se jak na pregraduální výuce farmaceutů i farmaceutických asistentů, stejně jako na jejich specializační průpravě. Více informací o možnostech stáží v naší lékárně zjistíte zde.

Vzhledem k šíři činností se nemocniční lékárna FN Motol dělí na jednotlivá oddělení, která podle svého zaměření slouží především ambulantním pacientům – návštěvníkům lékárny, nebo pacientům hospitalizovaným v naší nemocnici. Často se ale samozřejmě tato činnost prolíná a jednotliví zaměstnanci se podílejí i na práci více oddělení.

Kromě svých základních činností, kterými jsou zajištění kvalitních bezpečných a účinných léčiv a výuka studentů, se pracovníci nemocniční lékárny podílí i na řadě dalších činností, kterými jsou např. podíl na stanovování lékové politiky nemocnice, konzultace lékařům a dalším zdravotnickým profesionálům v oblasti správného zacházení s léčivy, podíl na zajištění medikace pro klinická hodnocení léčiv, účast v etické komisi atd.

Doufáme, že Vám návštěva našich stránek kromě hledaných informací přinese i určité přiblížení práce farmaceutického personálu v rámci nemocnice, ale i spoustu zajímavých informací pro Vás jako pacienty, partnery, zadavatele klinických hodnocení, studenty, uchazeče o atestaci a kolegy.

Vedení

PharmDr. Petr Horák

Vedoucí lékárník

e-mail: petr.horak@fnmotol.cz
tel.: 224435721

Mgr. Milan Vegerbauer

Zástupce vedoucího lékárníka

e-mail: milan.vegerbauer@fnmotol.cz
tel.: 224435722

Helena Bohabojová

Vedoucí farmaceutická asistentka

e-mail: helena.bohabojova@fnmotol.cz

tel.: 224435737

Struktura

Nemocniční lékárna FN Motol (NL FN Motol) je nemocniční lékárnou s odbornými pracovišti ve smyslu vyhlášky o věcných a technických požadavcích na zdravotnická zařízení a klasifikace SÚKL. Jedná se o pevnou organizační součást Fakultní nemocnice v Motole již od počátku devadesátých let, předtím byla součástí Lékárenské služby při ÚNZ hlavního města Prahy. Jedná se o jednu z největších lékáren v České republice, zaměstnávající celkem 115 zaměstnanců (50 farmaceutů, 37 farmaceutických asistentů, 28 ostatních pracovníků). Zabývá se výdejem a přípravou léčiv pro ambulantní pacienty i hospitalizované. Připravujeme léčiva nesterilní i sterilní, včetně cytostatik. Zabýváme se i hromadnou přípravou v šaržích. Naše kontrolní laboratoř kromě vstupní, výstupní a mezioperační kontroly připravovaných léčiv také zhotovuje laboratorní roztoky a jiné chemikálie. Nepřehlédněte také nabídku zdravotnických prostředků, které vydáváme na poukazy i formou volného prodeje. Podílíme se také na zabezpečení řádného zacházení s léčivy v rámci klinických hodnocení. Na poli pedagogické činnosti se věnujeme kolegům v pregraduální výchově na farmaceutických fakultách a VOŠ – obor farmaceutický asistent formou stáží a výchovou odborníků v rámci specializačního vzdělávání farmaceutů, pro což jsme akreditovaným pracovištěm.

Nemocniční lékárna se pro zabezpečení svých jednotlivých speciálních činností dělí na jednotlivá oddělení, jak je vidět na schématu.

Každé oddělení má svého vedoucího, kterým je farmaceut s příslušnou specializací (atestací) a úsekovou farmaceutickou asistentku, rovněž se specializací. Vedoucí všech oddělení podléhají přímo vedoucímu lékárníkovi. Vedoucí lékárník je přímým podřízeným ředitele FN Motol.

Vysvětlivky ke schématu:

HVLP: Hromadně vyráběné léčivé přípravky

CPC: Centrální příprava cytostatik

PSL: Příprava sterilních léčiv

IPLP: Individuálně připravované léčivé přípravky

ZP: zdravotnické prostředky

Přehled oddělení

 • Oddělení hromadně vyráběných léčivých přípravků
 • Oddělení výdeje léčiv I.
 • Oddělení výdeje léčiv II.
 • Oddělení výdeje III.
 • Oddělení centrální přípravy cytostatik
 • Oddělení individuálně připravovaných léčivých přípravků
 • Oddělení přípravy sterilních léčiv
 • Oddělení kontroly léčiv a laboratorních diagnostik
 • Oddělení zdravotnických prostředků
 • Oddělení klinické farmacie
 • Oddělení provozně-organizační

Oddělení hromadně vyráběných léčivých přípravků

Vedoucí oddělení: Mgr. Milan Vegerbauer
Úseková farm. asistentka: Petra Kohoutová, DiS.

tel.: 224 435 722
tel.: 224 435 724
e-mail: milan.vegerbauer@fnmotol.cz

Toto oddělení se zabývá především výdejem léčivých přípravků pro kliniky a oddělení FN Motol, konzultacemi se zdravotnickými pracovníky a dalšími činnostmi.

Oddělení výdeje léčiv I.

Vedoucí oddělení: PharmDr. Jindřich Havránek
Úseková farm. asistentka: Hana Vondráčková 

tel.: 224 435 735
tel.: 224 435 736
e-mail: jindrich.havranek@fnmotol.cz

Toto oddělení se zabývá především výdejem léčiv na recepty i bez nich. Na tomto oddělení je sloužena lékárenská pohotovostní služba.

Oddělení výdeje léčiv II.

Vedoucí oddělení: PharmDr. Veronika Halodová
Úseková farm. asistentka: Tatiana Ilavská

tel.: 224 435 714
e-mail: veronika.halodova@fnmotol.cz

Jedná se o oddělené pracoviště lékárny v “modré budově”, tedy části FN Motol určené především pro dospělé pacienty. Zabývá se hlavně výdej léčiv na lékařský předpis i bez něho, konzultacemi pro pacienty.

Oddělení výdeje léčiv III.

Vedoucí oddělení: PharmDr. Veronika Kovářová
Úseková farm. asistentka: Dagmar Bradáčová

tel.: 224 435 707
e-mail: veronika.kovarova@fnmotol.cz

Jedná se o novou výdejnu atriu u metra. Zabývá se hlavně výdejem léčiv na lékařský předpis i bez něho, výdejem léků na receptožádanky (centrové léky) a konzultacemi pro pacienty.

Oddělení centrální přípravy cytostatik

Vedoucí oddělení: PharmDr. Michal Šavlík, PhD.
Úseková farm. asistentka: Petra Boková

tel.: 224 435 784
tel.: 224 435 785
e-mail: michal.savlik@fnmotol.cz

Toto oddělení se zabývá aseptickou přípravou parenterálních léčivých přípravků s obsahem cytotoxických látek. Tato léčiva slouží především pro onkologické pacienty.

Oddělení individuálně připravovaných léčivých přípravků

Vedoucí oddělení: PharmDr. Markéta Petrželová
Úseková farm. asistentka: Jarmila Světlíková

tel.: 224 435 753
tel.: 224 435 754
e-mail: marketa.petrzelova@fnmotol.cz

Toto oddělení se zabývá individuální přípravou nesterilních léčivých přípravků a sterilních očních kapek s antimikrobní přísadou pro potřeby ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

Oddělení přípravy sterilních léčiv

Vedoucí oddělení: RNDr. Eva Štěpánová
Úseková farm. asistentka: Jitka Chaloupková

tel.: 224 435 790
tel.: 224 435 740
e-mail: eva.stepanova@fnmotol.cz

Toto oddělení se zabývá přípravou sterilních léčiv s výjimkou cytostatik a očních kapek s antimikrobní přísadou. Dále výdejem infúzních roztoků (krystaloidy náhrady krevní plazmy, parenterální výživa apod.) pro oddělení a kliniky FN Motol.

Oddělení kontroly a laboratorních diagnostik

Vedoucí oddělení: PharmDr. Veronika Horáková
Úseková farm. asistentka: Iva Müllerová

tel.: 224 435 725
tel.: 224 435 726
e-mail: veronika.horakova2@fnmotol.cz

Oddělení se zabývá vstupní, mezioperační a výstupní kontrolou připravovaných léčiv, přípravou a výdejem laboratorních diagnostik pro potřeby FN Motol.

Oddělení zdravotnických prostředků

Úseková farm. asistentka: Martina Kuchařová

tel.: 224 435 757
tel.: 224 435 756
e-mail: martina.kucharova@fnmotol.cz

Oddělení se zabývá především výdejem zdravotnických pomůcek na poukaz (ortopedické, stomické a mnoho jiných pomůcek) a prodejem širokého sortimentu zdravotnických prostředků.

Oddělení klinické farmacie

Vedoucí oddělení: PharmDr. Alena Valko

tel.: 224 435 797
e-mail: alena.valko@fnmotol.cz

Pracovníci oddělení poskytují klinickou-farmaceutickou péči pacientům na vybraných lůžkových odděleních FN Motol, dále v rámci nemocnice poskytují konzultační a konziliární činnost v oblasti klinické farmacie, racionální farmakoterapie a lékových informací.

Oddělení provozně-organizační

Vedoucí oddělení: JUDr. Lenka Bačuvčíková

tel.: 224 435 727
e-mail: lenka.bacuvcikova@fnmotol.cz

Úkolem Provozně-organizačního oddělení je zajištění administrativní a provozní podpory základních funkcí lékárny a farmaceutů.

Provozní doba

Provozní doba pro veřejnost:

Oddělení výdeje I (v budově ředitelství):pondělí - neděle
7:00 - 19:00 (standardní provoz)
19:00 - 7:00 (pohotovostní provoz)
Oddělení výdeje II (modrá budova pro dospělé):pondělí - pátek
8:00 - 16:00
Oddělení výdeje III (nová výdejna v atriu u metra):pondělí - čtvrtek
7:30 - 18:00
pátek
7:30 - 16:00
Oddělení zdravotnických prostředků:pondělí - pátek
8:00 - 16:00

Konzultační centrum pro pacienty:
Na konzultaci si přineste seznam léků, které užíváte (včetně dávkování).

Pouze po předchozím objednání (224 435 714)

Přístrojové vybavení

 • 4x Podtlakový izolátor Envair CDC-E Autokláv Getinge
 • 3x Laminární box
 • Unguator
 • Konduktometry, pH metry a běžné váhy různých značek
 • Analytické váhy Mettler-Toledo a další
 • 4x velkokapacitní chladící box
 • Systém krimplovací pneumatický - pertlovačka
 • Zařízení mísící na parenterální výživu - BAXA EXACTA MIX
 • Horkovzdušné + parní sterilizátory

Výuka

Nemocniční lékárna FN Motol je akreditovaným pracovištěm pro několik oborů specializačního vzdělávání farmaceutů. Dále se podílí na přípravě studentů zejména pátého ročníku farmaceutických fakult, posluchačů VOŠ - obor farmaceutický asistent a další.

Zájemci o stáž mohou kontaktovat vedoucího lékárníka (farmaceuti, studenti farmaceutických fakult), nebo vedoucí farmaceutickou asistentku (posluchači VOŠ - obor farmaceutický asistent).

Výzkumná a publikační činnost je zaměřena na aspekty přípravy léčiv, interakce léků, aspekty používání léčiv v populaci.

Fotogalerie

Kontakt

Centrální e-mailová adresa: lekarna@fnmotol.cz

Sekretariát vedoucího lékárníka

tel.: 224 435 747

Oddělení výdeje I (v budově ředitelství)

tel.: 224 435 736
e-mail: jindrich.havranek@fnmotol.cz

Oddělení výdeje II (modrá budova pro dospělé):

tel.: 224 435 714
e-mail: veronika.halodova@fnmotol.cz

Oddělení výdeje III (nová výdejna v atriu u metra):

tel.: 224 435 707
e-mail: veronika.kovarova@fnmotol.cz

Oddělení zdravotnických prostředků

tel.: 224 435 757
e-mail: martina.kucharova@fnmotol.cz

Umístění

V budově ředitelství FN Motol je umístěno vedení nemocniční lékárny a tato oddělení: Oddělení individuálně připravovaných léčivých přípravků, Oddělení hromadně vyráběných léčivých přípravků, Oddělení kontroly a přípravy laboratorních diagnostik, Oddělení přípravy sterilních léčiv, Oddělení centrální přípravy cytostatik, Oddělení výdeje I., Oddělení zdravotnických prostředků.

V hlavní hale dospělé části nemocnice (přízemí, modrá budova) je umístěno Oddělení výdeje II.

V atriu u výstupu z metra A (Nemocnice Motol) je umístěno Oddělení výdeje III.

Umístění jednotlivých provozů v budově ředitelství:

 • Oddělení výdeje I. (zde je provozována lékárenská pohotovostní služba): přízemí
 • Oddělení zdravotnických prostředků: přízemí
 • Oddělení hromadně vyráběných léčivých přípravků: 1. nadzemní podlaží (hlavní část), 2. podzemní podlaží (chladící boxy, záložní sklad)
 • Oddělení přípravy sterilních léčiv: 1. nadzemní podlaží (aseptický box, sterilizace, sanitační místnost), 2. nadzemní podlaží (aseptický box pro přípravu parenterální výživy)
 • Sklad a výdej infúzních roztoků: 1. podzemní podlaží
 • Oddělení centrální přípravy cytostatik: 1. nadzemní podlaží
 • Oddělení individuálně připravovaných léčivých přípravků: 2. nadzemní podlaží
 • Oddělení kontroly a přípravy laboratorních diagnostik: 1. nadzemní podlaží
 • Oddělení klinické farmacie: 2. nadzemní podlaží
 • Seminární místnost, výuková laboratoř: 2. nadzemní podlaží
 • Vedení nemocniční lékárny: 1. nadzemní podlaží
Skip to content