Ambulantní

Rádi bychom Vás informovali, že ambulantní péče v rámci FN Motol je poskytována především pacientům, kteří mají žádanku na vyšetření od praktického a/nebo ošetřujícího lékaře, popř. doporučení z jiného oddělení FN Motol.

Předem je třeba se telefonicky objednat na příslušném oddělení.

Seznam kontaktů.

Pokud jste objednaní na ambulantní vyšetření, nemáte platné české veřejné zdravotní pojištění a přicházíte během otevírací doby Oddělení Péče o Samoplátce, je potřeba:

–          registrovat se na Oddělení Péče o Samoplátce.

–          kontaktovat pojišťovnu (Uniqa, VZP pro cizince, Ergo, AXA Interpartner, cestovní pojištění);

–          vzít s sebou pas / jiný doklad totožnosti, pojistku a doporučení;

–          zaplatit zálohu na ošetření, v případě, že Vaše ošetření nebude hradit pojišťovna;

–          pokud jste držiteli Evropské karty pojištěnce, vzít ji sebou a zkontrolovat platnost kartičky (v recepci ověříme, zda kartička uhradí Vámi poptávané vyšetření);

 Výše zálohy záleží na předpokladaném rozsahu zdravotní péče.

Po vyšetření se pacient vrátí na Oddělení Péče o Samoplátce, kde bude vystavena finální faktura za vyšetření.

Finální částka za poskytnutou zdravotní péči může přesahovat vyši složené zálohy. V takovém případě je nutné doplatit zbývající částku na přepážce Oddělení Péče o Samoplátce.

Skip to content