Plánovaná

Plánovaná péče je taková, za jejímž účelem zahraniční pojištěnec do ČR cíleně přicestoval, popř. v ČR dlouhodobě žije a má podstoupit plánovanou léčbu/zákrok. Poskytnutí péče je v typických případech se zdravotnickým zařízením domlouváno předem. Nabízí se několik možnosti úhrady plánované péče:

  • Plánovaná péče na základě předloženého platného zahraničního nárokového dokladu formy formuláře S2, nebo E112 vystaveného zahraniční pojišťovnou. Pozor na rozsah hrazené péče, převoz sanitou, doprovod dětských pacientů. Většinu případů plánované péče není možné hradit prostřednictvím Evropské karty pojištěnce.
  • Plánovaná péče, která je uhrazena komerční pojišťovnou pacienta. V takovém případě je před zahájením léčby nutné mít garanci od pojišťovny se specifikací garantované zdravotní péče.
  • Plánovaná péče v případě, že cizí pojištěnec nepředložil žádný z nárokových dokladů a chce hradit plánovanou péči jako samoplátce. Úhrada péče bude před poskytnutím služby dohodnuta s pacientem, stejně i související okolnosti léčení. Jde v zásadě o smlouvu mezi zahraničním pacientem a poskytovatelem. Lze ji uzavřít písemně na Oddělení Péče o Samoplátce. Cena péče je účtována přímo pacientovi.

Zájemce o medicínskou turistiku najdou další informaci zde: https://www.fnmotol.cz/medicinska-turistika/

Skip to content