Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

 

   Spinální jednotka je oddělení zaměřené na zajištění komplexní léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty s míšní lézí. Ta vzniká nejčastěji v důsledku úrazu, akutní poškození míchy však může nastat i na podkladě cévního, nádorového, zánětlivého, demyelinizačního nebo jiného onemocnění.  Spinální jednotka je určena pro pacienty v subakutním i chronickém stadiu míšní léze. V akutní fázi jsou pacienti hospitalizování na jednom z 15 specializovaných spondylochirurgických a ortopedických oddělení, po operaci a stabilizaci vitálních funkcí jsou většinou po 1 - 2 týdnech přeloženi na Spinální jednotku a po zhruba 8 - 12 týdnech na Spinální rehabilitační jednotku Rehabilitačního ústavu. Ročně projde tímto systémem kolem 250 pacientů po akutním míšním traumatu.

   Pacienti  v chronickém stadiu míšní léze přicházejí na spinální jednotku buď při akutním zhoršení zdravotního stavu, nebo k hospitalizaci před a po plánovaných operačních zákrocích.

   Spinální jednotky jsou v ČR celkem čtyři, kromě Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol je to ještě Spinální jednotka při traumatologicko-ortopedickém centru Krajské nemocnice Liberec, a.s., Spinální jednotka při Klinice úrazové chirurgie FN Brno - Bohunice a Spinální jednotka při neurochirurgické klinice FN s poliklinikou Ostrava.

   Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF a FN v Motole byla otevřena 22.6. 2004. Podle metodického opatření 6/2002 MZČR byla začleněna do programu specializované péče o pacienty s čerstvým spinálním poraněním.

Historie spinálních jednotek v ČR

     Již v 50. - 60. letech minulého století prof. Beneš usiloval o zřízení center, ve kterých budou léčeni pacienti po poranění míchy. Vzorem mu byl sir. Ludwig Guttmann, který založil první takové spinální centrum v poválečných letech ve Stoke Mandeville v Anglii. Úsilí prof. Beneše ztroskotalo na neochotě tehdejších ministerských úředníků. V 90. letech se začal vytvářet tzv. Spinální program. U jeho zrodu stál i prof. Wendsche, který v roce 1992 otevřel první spinální jednotku v České republice v Brně. Pro účinnou realizaci spinálního programu ČR mělo zásadní význam založení České spondylochiurgické společnosti v roce 1999. Její výbor zahájil složitá a dlouhodobá jednání se státními orgány s cílem zásadně rozšířit péči o pacienty s poškozením míchy v postakutní fázi, tedy o rozšíření počtu spinálních jednotek. Toto úsilí bylo korunováno v roce 2002 vydáním Metodického opatření MZ ČR, které stanovilo síť spinálních jednotek v naší republice. Na základě tohoto Metodického opatření začaly vznikat v letech 2003-2004 další spinální jednotky, a to postupně v Ostravě, Liberci a v Praze-Motole.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY