Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol se zaměřuje na operace břišní, hrudní (vyjma kardiochirurgie) a urologii. Jsme nejvyšší specializované pracoviště v ČR zaměřené na chirurgii břicha a hrudníku u dětí. Nejčastější novorozenecké diagnózy zahrnují vrozené vady GIT (atrézie jícnu, střeva, gastroschíza, omfalokéla, Hirschsprungova choroba), urotraktu, cystické malformace plic. Dále zajišťujeme pooperační péči onkologických pacientů. V rámci statutu traumacentra poskytujeme akutní poúrazovou péči. Klinika je současně Subkatedrou dětské chirurgie IPVZ a podílí se na pregraduálním studiu chirurgie studentů UK 2. lékařské fakulty a částečně studentů UK 1. lékařské fakulty.

Přednosta kliniky

prof.MUDr. Michal Rygl, PhD.
224 432 400
michal.rygl@lfmotol.cuni.cz

Sekretariát

224 432 401, 224 432 402
fax: 224 432 420
lucie.skarvanova@fnmotol.cz
detska.chirurgie@lfmotol.cuni.cz

224 433 749, 224 433 750

Vrchní sestra

224 432 405
ilona.mayerova@fnmotol.cz

Umístění:

Přednosta, sekretariát a stážovna mediků 7.p. křídlo D
JIP větších dětí 7.p. křídlo B
JIP novorozenců a kojenců 7.p. křídlo C
II. standardní oddělení větších dětí 2.p. křídlo C
III. standardní oddělení větších dětí 2.p. křídlo A

Vedení a personál

Přednosta:

prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.
tel.: 224 432 400  
e-mail: michal.rygl@fnmotol.cz

Zdravotnický zástupce přednosty:

prim. MUDr. Luboš Zeman
tel.: 224 432 403 
e-mail: lubos.zeman@fnmotol.cz

Školský zástupce přednosty:

prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
tel.: 224 432 404 
e-mail: richard.skaba@lfmotol.cuni.cz

profesor konzultant:

prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
tel.: 224 432 400
e-mail: jiri.snajdauf@lfmotol.cuni.cz

Sekretariát:

Lucie Škarvanová
tel.: 224 432 401 
e-mail: lucie.skarvanova@fnmotol.cz

Renata Daňková, Zuzana Hořínková
tel.: 224 432 402 

Vrchní sestra:

Mgr. Ilona Mayerová
tel.: 224 432 405 
e-mail.: ilona.mayerova@fnmotol.cz

Psycholog:

Mgr. Ladislava Doležalová
tel.: 224 432 452 

Vedoucí lékaři:

7C – JIP pro novorozence a kojence, tel. 224 432 434 
vedoucí lékař: MUDr. Jitka Stýblová, tel. 224 432 453 
e-mail: jitka.styblova@fnmotol.cz

7B – JIP pro větší děti, tel.22443 2464  
vedoucí lékař: MUDr. Martin Vyhnánek, tel.22443 2450   
e-mail: martin.vyhnanek@fnmotol.cz

2C – II. standardní oddělení, tel.22443 2435 
vedoucí lékař: MUDr. Magdalena Šimsová  tel.22443 2461
e-mail: magdalena.simsova@fnmotol.cz

2A – III. standardní oddělení, tel. 224 432 433 
vedoucí lékař: MUDr. Marcela Pýchová, tel. 224 432 461 
e-mail: marcela.pychova@fnmotol.cz

Lékaři Kliniky dětské chirurgie

MUDr. David ANTOŠ
e-mail: david.antos@fnmotol.cz

MUDr. Tereza BARTOŠOVÁ
e-mail: tereza.bartosova@fnmotol.cz

MUDr. Vojtěch DOTLAČIL
e-mail: vojtech.dotlacil@fnmotol.cz

MUDr. Miloš DOUCHA
e-mail: milos.doucha@fnmotol.cz

MUDr. Dagmar HEROLDOVÁ
e-mail: dagmar.heroldova@fnmotol.cz

MUDr. Blanka KOCMICHOVÁ
e-mail: blanka.kocmichova@fnmotol.cz

MUDr. Alena KOKEŠOVÁ, Ph.D., MBA
e-mail: alena.kokesova@fnmotol.cz

MUDr. Jan KŘÍŽ
e-mail: jan.kriz@fnmotol.cz

MUDr. Kristýna KŘÍŽOVÁ
e-mail: kristyna.krizova@fnmotol.cz

MUDr. Barbora KUČEROVÁ, Ph.D.
e-mail: barbora.kucerova2@fnmotol.cz

MUDr. Michaela MANDÍKOVÁ
e-mail: michaela.mandikova@fnmotol.cz

MUDr. Karolina MRHALOVÁ
e-mail: karolina.mrhalova@fnmotol.cz

MUDr. Natália NEWLAND
e-mail: natalia.newland@fnmotol.cz  

MUDr. Ondřej PETRŮ
e-mail: ondrej.petru@fnmotol.cz

MUDr. Lucie POŠ, Ph.D.
e-mail: lucie.pos@fnmotol.cz

MUDr. Karel PÝCHA, CSc.
e-mail: karel.pycha@fnmotol.cz

MUDr. Marcela PÝCHOVÁ
e-mail: marcela.pychova@fnmotol.cz

MUDr. Kateřina RIEGER KONOPÁSKOVÁ
e-mail: katerina.rieger-konopaskova@fnmotol.cz 

MUDr. Adam RICHARDSON
e-mail: adam.richardson@fnmotol.cz

MUDr. Petra ROUNOVÁ, Ph.D.
e-mail: petra.rounova@fnmotol.cz

MUDr. Blanka ROUSKOVÁ
e-mail: blanka.rouskova@fnmotol.cz

MUDr. Zuzana SOPORSKÁ
e-mail: zuzana.soporska@fnmotol.cz 

MUDr. Dagmar SOVADINOVÁ
e-mail: dagmar.sovadinova@fnmotol.cz

MUDr. Jitka STÝBLOVÁ
e-mail: jitka.styblova@fnmotol.cz

MUDr. Magdalena ŠIMSOVÁ
e-mail: magdalena.simsova@fnmotol.cz

MUDr. Jan TRACHTA
e-mail: jan.trachta@fnmotol.cz

MUDr. Jiří TRČKA
e-mail: jiri.trcka@fnmotol.cz

MUDr. Barbora TROJANOVÁ
e-mail: barbora.trojanova@fnmotol.cz

MUDr. Julie TRPĚLKOVÁ
e-mail: julie.trpelkova@fnmotol.cz

MUDr. Martin VYHNÁNEK
e-mail: martin.vyhnanek@fnmotol.cz

MUDr. Omar ZEINEDINE
e-mail: omar.zeinedine@fnmotol.cz

Ambulance

Vážení rodiče našich malých pacientů, pro lepší orientaci v systému ambulantní složky Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol si dovolujeme Vám předložit návod, jak postupovat po příchodu do naší nemocnice.

 1. Pacienti, kteří přicházejí na naší kliniku POPRVÉ, i s doporučením od svého obvodního lékaře, půjdou se svým AKUTNÍM I NEAKUTNÍM zdravotním problémem na oddělení Urgentního příjmu, snížené přízemí monobloku dětské části nemocnice, kde je přítomen lékař – chirurg v akutní chirurgické ambulance.Ordinační hodiny této ambulance:
  PONDĚLÍ – ČTVRTEK 8:00 – 14:00 hod., PÁTEK 8:00 – 13:00 hod.
  Po ordinačních hodinách je zde již jen pohotovostní služba.

  Nezapomeňte se po příchodu na Urgentní příjem nahlásit na recepci.

 2. Pacienti, kteří přicházejí ke kontrole po chirurgickém výkonu nebo po chirurgickém ošetření, případně po hospitalizaci na naší klinice a jsou objednaní do všeobecné ambulance nebo do odborných ambulancí, půjdou do přízemí dětské polikliniky (budova E v dětské části).Po vstupu do přízemí dětské polikliniky si, prosím, vytiskněte lístek s pořadovým číslem a po vyzvání se nahlaste v kartotéce. Potom, prosím, vyčkejte na vyzvání ke vstupu do všeobecné nebo odborné ambulance. Na vyvolávacím zařízení se objeví Vaše pořadové číslo a číslo příslušné ambulance

Všeobecná ambulance

Ordinační hodiny:
Pondělí 8:15 – 15:30
Úterý 8:15 – 15:30
Středa 8:15 – 15:30
Čtvrtek 8:15 – 15:30
Pátek 8:15 – 14:30

Lékařky:
MUDr. Blanka Kocmichová, tel.: 22443 3750
MUDr. Dagmar Heroldová,  tel.: 22443 3749

Podávání informací, event. i přeobjednání je možné telefonicky:
tel. č.: +420 224 43 3749 NEBO +420 224 43 3750
PONDĚLÍ – ČTVRTEK v době 7:00 – 9:00 hod. a 14:00 – 15:00 hod., PÁTEK 7:00 – 10:00 hod.
Dodržujte prosím tento časový interval, lékaři a sestry se musí plně věnovat svým pacientům v ordinaci.

Odborné ambulance

V odborných ambulancích jsou ošetřeni pouze objednaní pacienti

Do odborných ambulancí se pacienti mohou objednat osobně nebo telefonicky:
tel. č.: +420 224 43 3749 NEBO +420 224 43 3750
PONDĚLÍ – ČTVRTEK 7:00 – 9:00 hod. a 14:00 – 15:00 hod., PÁTEK 7:00 – 10:00 hod.
Prosíme o dodržování tohoto časového intervalu. Lékaři a sestry Vám budou velice vděčni, budou mít tak více času na ošetřování pacientů ve své ordinaci a zkrátí se tak i čekací doby.

Do urologické ambulance se pacienti mohou objednat telefonicky:
tel. č.: +420 224 43 3754
PONDĚLÍ – PÁTEK 7:00 – 8:00 hod.

Informace od jednotlivých lékařů můžete získat nejdříve půl hodiny před ukončením jednotlivých ambulancí.
Po dobu ordinačních hodin nebudou telefonáty akceptovány.

Urologická ambulance

Lékař den ordinace ordinační hodiny telefonní číslo
MUDr. Jiří Trčka

pondělí

9:00 – 12:00

22443 3754

čtvrtek

13:00 – 15:00

22443 3749

MUDr. Marcela Pýchová

úterý

9:30 – 12:00

22443 3754

MUDr. Jan Trachta

čtvrtek

10:00 – 15:30

22443 3754

MUDr. Jan Kříž

čtvrtek

 9:00 – 12:00

22443 3749

Proktologická ambulance

Lékař denordinace ordinační hodiny telefonní číslo
Prof. MUDr. Richard Škába

středa

  8:15 – 12:00

13:00 – 15:00 22443 3748
MUDr. Blanka Rousková

středa

  8:15 – 12:00
 

 

13:00 – 15:00 22443 3748
MUDr. Lucie Poš

středa

  9:00 – 12:00 22443 3763
MUDr. Vojtěch Dotlačil

středa

13:00 – 15:00 22443 3763

Ambulance

Vážení rodiče našich malých pacientů, pro lepší orientaci v systému ambulantní složky Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol si dovolujeme Vám předložit návod, jak postupovat po příchodu do naší nemocnice.

 1. Pacienti, kteří přicházejí na naší kliniku POPRVÉ, i s doporučením od svého obvodního lékaře, půjdou se svým AKUTNÍM I NEAKUTNÍM zdravotním problémem na oddělení Urgentního příjmu, snížené přízemí monobloku dětské části nemocnice, kde je přítomen lékař – chirurg v akutní chirurgické ambulance.Ordinační hodiny této ambulance:
  PONDĚLÍ – ČTVRTEK 8:00 – 14:00 hod., PÁTEK 8:00 – 13:00 hod.
  Po ordinačních hodinách je zde již jen pohotovostní služba.Nezapomeňte se po příchodu na Urgentní příjem nahlásit na recepci.
 2. Pacienti, kteří přicházejí ke kontrole po chirurgickém výkonu nebo po chirurgickém ošetření, případně po hospitalizaci na naší klinice a jsou objednaní do všeobecné ambulance nebo do odborných ambulancí, půjdou do přízemí dětské polikliniky (budova E v dětské části).Po vstupu do přízemí dětské polikliniky si, prosím, vytiskněte lístek s pořadovým číslem a po vyzvání se nahlaste v kartotéce. Potom, prosím, vyčkejte na vyzvání ke vstupu do všeobecné nebo odborné ambulance. Na vyvolávacím zařízení se objeví Vaše pořadové číslo a číslo příslušné ambulance

Všeobecná ambulance

Ordinační hodiny:
Pondělí 8:15 – 15:30
Úterý 8:15 – 15:30
Středa 8:15 – 15:30
Čtvrtek 8:15 – 15:30
Pátek 8:15 – 14:30

Lékařky:
MUDr. Blanka Kocmichová, tel.: 22443 3750
MUDr. Dagmar Heroldová,  tel.: 22443 3749

Podávání informací, event. i přeobjednání je možné telefonicky:
tel. č.: +420 224 43 3749 NEBO +420 224 43 3750
PONDĚLÍ – ČTVRTEK v době 7:00 – 9:00 hod. a 14:00 – 15:00 hod., PÁTEK 7:00 – 10:00 hod.
Dodržujte prosím tento časový interval, lékaři a sestry se musí plně věnovat svým pacientům v ordinaci.

Odborné ambulance

V odborných ambulancích jsou ošetřeni pouze objednaní pacienti

Do odborných ambulancí se pacienti mohou objednat osobně nebo telefonicky:
tel. č.: +420 224 43 3749 NEBO +420 224 43 3750
PONDĚLÍ – ČTVRTEK 7:00 – 9:00 hod. a 14:00 – 15:00 hod., PÁTEK 7:00 – 10:00 hod.
Prosíme o dodržování tohoto časového intervalu. Lékaři a sestry Vám budou velice vděčni, budou mít tak více času na ošetřování pacientů ve své ordinaci a zkrátí se tak i čekací doby.

Do urologické ambulance se pacienti mohou objednat telefonicky:
tel. č.: +420 224 43 3754
PONDĚLÍ – PÁTEK 7:00 – 8:00 hod.

Informace od jednotlivých lékařů můžete získat nejdříve půl hodiny před ukončením jednotlivých ambulancí.
Po dobu ordinačních hodin nebudou telefonáty akceptovány.

Urologická  ambulance

Lékař den ordinace ordinační hodiny telefonní číslo
MUDr. Jiří Trčka

pondělí

9:00 – 12:00

22443 3754

čtvrtek

13:00 – 15:00

22443 3749

MUDr. Marcela Pýchová

úterý

9:30 – 12:00

22443 3754

MUDr. Jan Trachta

čtvrtek

10:00 – 15:30

22443 3754

MUDr. Jan Kříž

čtvrtek

 9:00 – 12:00

22443 3749

 Proktologická ambulance

Lékař denordinace ordinační hodiny telefonní číslo
Prof. MUDr. Richard Škába

středa

  8:15 – 12:00

13:00 – 15:00 22443 3748
MUDr. Blanka Rousková

středa

  8:15 – 12:00
 

 

13:00 – 15:00 22443 3748
MUDr. Lucie Poš

středa

  9:00 – 12:00 22443 3763
MUDr. Vojtěch Dotlačil

středa

13:00 – 15:00 22443 3763

Laser

MUDr. Blanka Kocmichová, úterý, 13:00 – 15:00 hodin

Pediatrické poradny

Lékař den ordinace ordinační hodiny telefonní číslo
MUDr. Alena Kokešová

pondělí

10:00 – 11:30 22443 3748
MUDr. Jitka Stýblová

úterý

  9:00 – 12:00 22443 3748
MUDr. Kateřina Konopásková

úterý

10:00 – 12:00 22443 3749/50
MUDr. Michaela Mandíková

středa

10:00 – 11:00 22443 3749/50
MUDr. Ondřej Petrů

čtvrtek

12:00 – 13:00 22443 3749/50
MUDr. Karolína Mrhalová

čtvrtek

10:00 – 11:00 22443 3763

Speciální chirurgické poradny

lékař den ordinace ordinační hodiny telefonní číslo
MUDr. Luboš Zeman

pondělí

  9:00 – 10:00 22443 3748
MUDr. Magdaléna Šimsová

pondělí

12:00 – 13:00 22443 3748
MUDr. Martin Vyhnánek

čtvrtek

  8:30 – 10:30 22443 3748
MUDr. Karel Pýcha

čtvrtek (sudý)

13:00 – 14:30 22443 3748
MUDr. Miloš Doucha

pátek

  9:00 – 11:00 22443 3748
MUDr. Natálie Newland (prenatální konzultace)

čtvrtek

  13:00 – 14:00 22443 3749, 3750

Hrudní poradna

Prof. MUDr. Michal Rygl, pátek, 10:00 – 13:00, objednávání u sekretářky kliniky Lucie Škarvanové, l. 2401, pondělí až čtvrtek

STOMAPORADNA

sestra Helena Zamykalová Dis., vždy v úterý 12:00 – 15:00, tel. 224 433 749

Urologická poradna

sestra Lucie Hůrková Dis., vždy v pátek 8:00 – 12:00, tel. 224 433 754

Jednodenní chirurgie

Operace v režimu jednodenní chirurgie – hospitalizace

Co znamená termín jednodenní chirurgie?

Termínem jednodenní chirurgie/hospitalizace označujeme operace nejběžnějších onemocnění, u kterých není po operaci nutný další několikadenní pobyt v nemocnici. Pobyt v nemocnici tedy proběhne v režimu: ráno příjem, poté operace, večer při optimálním stavu propuštění.  Podle klinického průběhu a podle přání rodičů může dětský pacient po operaci samozřejmě  pokračovat v hospitalizaci i do dalšího dne.


Jaká onemocnění jsou vhodná pro jednodenní chirurgii?

V režimu jednodenní chirurgie je možné operovat nejběžnější chirurgická onemocnění – pupeční a tříselnou kýlu, vodní kýlu,  nesestouplá varlata, zúženou předkožku, kožní znaménka apod.


Které děti mohou podstoupit operaci v režimu jednodenní chirurgie?

K jednodenní chirurgii/hospitalizaci je možné se souhlasem dětského lékaře objednat děti starší 12ti měsíců, celkově zdravé, bez přidružených onemocnění, z hlediska anesteziologické klasifikace ASA  1.


Jak se můžete na operaci objednat?

Na operaci Vás objednáme  po vyšetření na ambulanci dětské chirurgie č. 1 ve sníženém přízemí dětské části FN Motol. Ordinační hodiny ambulance jsou 8-15:00 po-pá. Během ordinačních hodin se s doporučením od dětského lékaře můžete dostavit kdykoli i bez objednání, ale lépe po předchozím objednání na čísle 224433749, 224433750 denně mezi 8-9:00.

Před vyšetřením na ambulanci je vždy nutné zapsat se v evidenci pacientů dětské části FN Motol – snížené přízemí (u dětské pohotovosti).

Hospitalizace při pro jednodenní chirurgii

Kde nás najdete?

V dětské části FN Motol ve sníženém přízemí najdete příjmovou ambulanci dětské chirurgie. Děti jsou poté hospitalizované na 2 patře oddělení 2A a 2C

Kdy se dostavit k výkonu?

V den výkonu ráno mezi 8-9:00. Čas se upřesní při definitivním potvrzení operace.

Kdy budete propuštění?

Propuštění  je při optimálním  průběhu  plánováno večer v den operace, eventuálně dopoledne 1. den po operaci.

Jak se připravit?

Poslední jídlo – lehká večeře – večer den před operací, kojené děti poslední mléko ve 5 hod ráno, umělé mléko 4 hod ráno

Poslední pití – pouze čaj – naposledy v 6.00 hod.  ráno v den operace

Co si vzít s sebou do nemocnice?

 1. Dokumentaci: předoperační vyšetření dětským  lékařem a  Vámi podepsané souhlasy s operací , anestezii a hospitalizací
 2. Léky, které dítě trvale užívá
 3. Věci osobní potřeby:
  Toaletní potřeby: kartáček na zuby + zubní pasta,
  Dále: přezůvky, pyžamo, ručník
  Jídlo a pití:  dostane v rámci hospitalizace, v případě speciálního dietního režimu po domluvě s lékařem a sestrou
  Dítě může mít s sebou na vlastní zodpovědnost: knížku, časopis, oblíbenou hračku, mobilní telefon, PC – notebook.

Hospitalizace matky/otce v případě, že dítě není propuštěno v den operace je možná u dětí do 6-ti let (hradí pojišťovna), u starších dětí formou placeného  doprovodu – dospělý 100Kč/osobu/noc na ubytovně FNM + 120 Kč oběd.

Informace o  operovaných dětech se podávají pouze rodičům či zákonným zástupcům – osobně či telefonicky s použitím hesla na 2244432435 (oddělení 2C) 224432433 (oddělení 2A)

Pro ostatní informace lze volat mezi 8-9 telefon na ambulanci 224433750

Specializace

Kromě servisu všeobecné dětské chirurgie pro část pražských obvodů se pracoviště specializuje na:

Novorozeneckou chirurgii, hrudní chirurgii,  proktologii, onkochirurgii, urologii, chirurgii polytraumatu. Ročně je na kliniku přijato 3.000 dětských pacientů a provedeno 2.000 operací. Klinika je jediným pracovištěm v České republice, které má samostatné oddělení novorozenecké chirurgie a ročně je operováno kolem 100 chirurgicky nemocných novorozenců. Na klinice se operuje převážná většina dětských pacientů z České republiky v oblasti hrudní chirurgie (deformity hrudníku, resekce plic, atrézie jícnu, nádory mediastina). V oblasti hrudní chirurgie byly zavedeny nové operační postupy s použitím nejmodernějších přístrojů (thorakoskop a laser). Díky spolupráci s Klinikou dětské onkologie, která koncentruje většinu dětských pacientů se solidními nádory z Čech, získalo pracoviště zkušenosti v operacích solidních nádorů hrudníku, dutiny břišní a retroperitonea. Pracoviště jako jediné v České republice se zabývá chirurgií jater v dětském věku. V oblasti urologie tvoří největší počet pacientů děti s vrozenými malformacemi urogenitálního traktu, funkčními poruchami močového měchýře a obstrukční uropatie. Ve spolupráci s I. dětskou klinikou se urologové podílejí na transplantaci ledvin u dětí. Další specializací pracoviště je chirurgické léčení vrozené střevní aganglionózy (Hirschsprungova choroba) a anorektální a kloakální malformace. Společně s anesteziologicko resuscitační klinikou se pracoviště zaměřuje na problematiku těžce polytraumatizovaných dětí. Od roku 2006 provádíme korekce vpáčeného hrudníku u vhodných pacientů miniinvazivní technikou podle Nusse.

Při operacích využíváme nejmodernější techniky – laparoskopie, thorakoskopie, laser, argonová koagulace, ultrazvuková odsávačka tkání.

Lůžková oddělení

7C – JIP pro novorozence a kojence, l. 2434

vedoucí lékař: MUDr.Jitka Stýblová

12 lůžek

7B – JIP pro větší děti, l. 2464, 2430

vedoucí lékař: MUDr. Martin Vyhnánek

10 lůžek

2C – II. standardní oddělení, l. 2431, 2435

vedoucí lékař:  MUDr.Magdalena Šimsová

23 standardních lůžek

2A – III. standardní oddělení, l. 2433, 2465

vedoucí lékař:  MUDr. Marcela Pýchová

20 standardních lůžek

Historie

Klinika dětské chirurgie má svou tradici, která sahá v historii do otevření české dětské nemocnice v roce 1902. Prvním přednostou dětské chirurgie a ortopedie byl MUDr. Václav Kafka starší (1869 – 1946).
Přednostou dětské chirurgie se stal v roce 1903 a byl jím nepřetržitě 36 roků, tj. do roku 1939. Snažil se pěstovat dětskou chirurgii v plném rozsahu tak, jak bylo v těchto letech běžné. Současně se věnoval i ortopedii. Dalším přednostou se v roce 1939 stal prof. MUDr. Metod Mikula (1885 – 1965).
Dalším přednostou se stává prof. MUDr. Václav Kafka, DrSc. jr. (1902 – 1991). Za jeho působení byla v roce 1953 zřízena Fakulta dětského lékařství a z oddělení dětské chirurgie se stává Klinika dětské chirurgie. Prof. Kafka se věnoval především dětské urologii a stál u zrodu dětské kardiochirurgie. Pod jeho vedením se na klinice rozvíjela hrudní chirurgie a břišní chirurgie.
V roce 1968 byl prof. Kafka penzionován a přednostou se stává prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc. (1912-2007).
Hlavním zájmem prof. Tošovského byla dětská kostní traumatologie, vrozené vady gastrointestinálního ústrojí a náhlé příhody břišní v dětském věku. Současně byly na klinice řešeny děti s vrozeným hydrocefalem. Za jeho působení se z kliniky dětské chirurgie oddělilo oddělení dětské onkologie, které se později změnilo na Kliniku dětské onkologie a pod vedením prof.MUDr.Josefa Kouteckého,DrSc. se stalo jednou z největších dětských onkologických klinik v Evropě. Dále se osamostatnilo oddělení dětské neurochirurgie pod vedením prof.MUDr.Vladimíra Beneše,DrSc. a v roce 1978 vzniklo kardiocentrum, jehož chirurgická část přešla z Kliniky dětské chirurgie pod vedením prof.MUDr.Bohumila Hučína, DrSc.
V letech 1979 – 1990 byl přednostou Kliniky dětské chirurgie prof. MUDr. Miroslav Kabelka, DrSc. (1924 – 1995).

Prof.Kabelka po návratu z dlouhodobého pobytu v USA zaváděl moderní metody v dětské chirurgii především v novorozenecké chirurgii a za jeho
působení vzniklo první samostatné oddělení novorozenecké chirurgie v tehdejším Československu. Dále rozvíjel hrudní chirurgii, především chirurgii jícnu a zavedl nový operační postup v řešení střevní aganglionózy.

V letech 1990 – 2016 je přednostou Kliniky dětské chirurgie prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. (nar. 1949).
V současné době se klinika specializuje na chirurgii novorozenců, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu, problematiku deformity stěny hrudní, hrudní chirurgii včetně miniinvazivní chirurgie, chirurgii jater, žlučových cest a pankreatu, anorektální malformace, nádory jater, ledvin, retroperitonea a problematiku plicních metastáz, dětskou urologii a polytraumata.

Prof. Šnajdauf vedl kliniku více než 26 let. Na konci roku 2016 předává vedení kliniky svému nástupci. Současně s ním opustil funkci i kliniku jeho dlouholetý zdravotnický zástupce prim.Richard Fryč, který na kliniku nastoupil jako absolvent a primářem byl 21 let. Před ním byla zdravotnickou zástupkyní prof.Šnajdaufa prim.Božena Šintáková, pozdější náměstkyně ředitele nemocnice. Její předchůdkyní byla prim.Ludmila le Breux.

Prof.Šnajdauf na klinice dále zůstal jako konzultant.

Prof.MUDr.Michal Rygl,PhD. přednosta od roku 2017, promoval r.1989 na FDL UK
(dnes 2.LF UK). Na KDCH nastoupil v r.1995. Zaměřuje se na léčbu vrozených vad a onemocnění jicnu a na pankreatobiliární chirurgii. Věnuje se operativě nedonošených. Jeho vědecká činnost je spojená s četnými publikacemi v české i zahraniční literatuře a s přednáškami na tuzemských i zahraničních kongresech.

V roce 2016 byl jmenován profesorem dětské chirurgie.

 

Pro odbornou veřejnost

Výuka

Klinika dětské chirurgie je současně Subkatedrou dětské chirurgie IPVZ a podílí se na pregraduálním studiu chirurgie studentů
2.LF UK  a částečně studentů 1.LF UK.

Výuka studentů 6. ročníku 2.LF UK

Studenti se shromáždí první den stáží v 8,00 hod ve vestibulu  v 7. patře dětského monobloku, kde obdrží od vyučujícího další informace.

Kurzy

ERNICA

Centrum vysoce specializované péče o pacienty se vzácným onemocněním

Vedoucí:
MUDr. Alena Kokešová, Ph.D., MBA, +420 224 43 2462

Prenatální konzultace vrozených vad

Vedoucí:
MUDr. Barbora Kučerová, Ph.D. , tel.: +420 224 43 2401

Vrozené vady močového systému

(např. hydronefróza, extrofie močového měchýře, chlopeň uretry)

MUDr. Pýchová

MUDr. Trachta

 

Každé úterý

Každý čtvrtek

Po objednání na  telefonním čísle: 224 43 2401 Ambulance č. 11 (přízemí dětské polikliniky)

 

 Vrozené vady chirurgické:
Brániční kýla Prof. Rygl

MUDr. Pýcha

Dle domluvy Po objednání na telefonním čísle: 224 43 2401 7. patro uzel D

Dětská lůžková část

Omfalokéla, gastroschíza, CPAM, CCAM, atrézie duodena MUDr. Newland Každý čtvrtek Po objednání na telefonním čísle: 224 43 2401 Ambulance č. 4 (přízemí dětské polikliniky)
GIT, SC teratom MUDr. Poš Každou středu Po objednání na telefonním čísle: 224 43 2401 Ambulance č. 5 (přízemí dětské polikliniky)

Konto „Dětská chirurgie Motol“

Konto „Dětská chirurgie Motol“ vzniklo v roce 1992 z důvodu nedostatku finančních prostředků na nákup zdravotnické techniky pro chirurgicky nemocné děti. Na toto konto přispívají jak rodiče nemocných dětí, tak i různé instituce a podniky.

Finanční prostředky z tohoto konta jsou určené na podporu moderního přístrojového vybavení, které odpovídá speciálním potřebám dětí během pobytu v nemocnici i po propuštění do domácí péče.

Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 50008-17937051/0710
Variabilní symbol: 2135

Konto na podporu vzdělávání a výzkum lékařů

Konto, ze kterého svým finančním darem podporujete vzdělávání a výzkum lékařů, aby neztratili kontakt se špičkovou medicínou.

Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 50008-17937051/0710
Variabilní symbol: 5122135

Konto SESTRY

Konto pro zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici a i na rozšiřování vědomostí našich sestřiček.

Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 50008-17937051/0710
Variabilní symbl: 7007