Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie

Základní informace


Ochrana veřejného zdraví, bezpečí pacientů a ochrana zdraví zaměstnanců v nemocnici je cílem a náplní pracovní činnosti Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie FN Motol.

Tým oddělení se věnuje hygienické a epidemiologické problematice, kterou řeší a zpracovává ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení na úrovni prevence, běžného hygienického dozoru, epidemiologických šetření a konzultační činnosti v jednotlivých oborech; zejména:

  • snižování rizika vzniku a šíření infekcí, vytváření lokální surveillance nemocničních infekcí
  • zajištění hygienických a protiepidemických požadavků na zdravotnický provoz podle specifických podmínek jednotlivých pracovišť a vytváření zdravých pracovních podmínek a pracovní pohody pro zaměstnance ( monitorování kvality vody, výroby a distribuce nemocniční stravy, mikrobiologické čistoty ovzduší v epidemiologicky závažných provozech, postupů úklidu a sanitace a kontrola účinnosti sterilizačních a dezinfekčních postupů, hygienické zabezpečení praní, transport a skladování nemocničního prádla a režim prádelny).

Oddělení spolupracuje s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a dalšími státními organizacemi s působností v ochraně veřejného zdraví (MZ ČR, hlavní hygienik, Hygienická stanice hl.m.Prahy, pobočka pro Prahu 5, SZÚ).

Nepominutelnou součástí práce oddělení je průběžné vzdělávání zaměstnanců FNM zdravotnických i nezdravotnických profesí formou odborných seminářů, zejména k aktuální epidemiologické a hygienické problematice. Zvláštní důraz je věnován edukaci personálu i veřejnosti v oblasti hygieny rukou a jiných protiepidemických zásad.

 

Vedoucí lékař

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Kontakt na vedoucího lékaře

224 431 850
jarmila.razova@fnmotol.cz

Další kontakty

Sekretariát
224 431 865
fax: 224 431 858
hygiena@fnmotol.cz

Struktura oddělení

Kontakt

Sekretariát

tel: 22 443 1865 
fax: 22 443 1858        
e-mail: hygiena@fnmotol.cz

Kde nás najdete?

Vedení a personál

Vedoucí lékař - epidemiolog

  MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

  tel.: 224 431 850       
  e-mail: jarmila.razova@fnmotol.cz

Referent

Lenka Vošická

tel.: 224 431 865       
e-mail: lenka.vosicka@fnmotol.cz        

Lékař - hygienik

Helena BálkováMUDr. Helena Bálková

tel.: 224 431 855      
e-mail: helena.balkova@fnmotol.cz

MUDr. Zdeňka Frajerová

tel.: 224 431 859
e-mail: zdenka.frajerova@fnmotol.cz

Vedoucí hygienická asistentka

Mgr. Jana Hrončeková

tel.: 224 431 851         
e-mail: jana.hroncekova@fnmotol.cz

Hygienické asistentky

Hana Kačenová
 
tel.: 224 431 852

Bc. Petra Černá

tel.: 224 431 856       
e-mail: petra.cerna@fnmotol.cz

Epidemiologické sestry

Edita Vršecká

Edita Vršecká

tel.: 224 431 854
e-mail: edita.vrsecka@fnmotol.cz

Iveta HromádkováIveta Hromádková

tel.: 224 431 853     
e-mail : iveta.hromadkova@fnmotol.cz

Dezinfektor

Roman Schmitt

tel.: 224 341 033      
e-mail: roman.schmitt@fnmotol.cz

Vybavenost přístroji

  • Self test inkubátory pro kontrolu účinnosti sterilizace

 

Přístroje pro měření čistoty prostředí

Přístroj APC SmartTouch firmy Merck je používán k monitorování čistoty ovzduší v čistých prostorech (výroba léčiv, laboratorní provozy, operační sály)

 

Aeroskop MAS-100 NT firmy Merck je používán ke kontrole bakteriální čistoty prostředí epidemiologicky významných klinických a laboratorních pracovišť.

Odběr je prováděn přímo na kultivační média, hodnocení je kvalitativní i kvantitativní, jsou určeny jednotlivé bakteriální kmeny a plísně, které byly zachyceny v prostředí 

Oba přístroje odpovídají evropským normám a jsou certifikovány.

Aeroskop Agea A – AIR- 010 je používán pro běžný bakteriální monitoring prostředí vybraných pracovišť a provozů. 

 

Fotogalerie

větový den hygieny rukou 2012

Světový den hygieny rukou 2013

Praxe certifikovaného kurzu

 

Účast na Sestrafestu 2011

Sestrafest 2012

 

Vstupní školení v hygieně a epidemiologii ve zdravotnickém zařízení

Pracovní postupy

kontrola kvality vody

kontrola kvality vody

Pro odbornou veřejnost

Akce a semináře

  • Světový den hygieny rukou 5. května
  • Cyklus odborných konferencí  Management prevence infekcí pro zdravotní sestry a ostatní NZO I, II
  • HEPoint  -  je  výukové pracoviště zřízené v r.2010   za podpory Aeskulap Academie zaměřené výhradně  na hygienu rukou, dezinfekci,  nemocniční epidemiologii a prošlo jím už stovky zdravotnických i nezdravotnických pracovníků FNM.
  • Certifikovaný kurs "Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních" -  akreditovaný MZ ČR organizovaný  Aesculap Akademií  patří k dalším významným  odborným aktivitám. Je to jediný odborný certifikovaný kurz pro pracovníky na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízení  a praxe jeho účastníků probíhá ve FNM pod vedením odborných pracovnic oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie.
  • Spolupráce s katedrou Preventivního lékařství 2.LF UK od r. 2011 ( přednášková činnost, vedení praxe )

Věda a výzkum

Spolupráce se SZÚ, Praha a Národními referenčními laboratořemi

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce s International Federation of Infection Control (IFIC), Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ECDC), Hospital in Europe Link for Infection Control through the Surveillance (HELICS) a  zapojení do aktivit WHO  - Patient Safety – A World Alliance for Safer Health Care

Hygiena rukou

Před vznikem nebo přenosem infekčního onemocnění doma, na cestách i v nemocnici nás chrání hygiena rukou.

Ruce se myjí (i dezinfikují) doporučenými postupy.

Dezinfekční prostředek na ruce použijeme tam, kde není možné ruce umýt vodou a mýdlem; ve zdravotnickém zařízení dezinfekci rukou upřednostňujeme před mytím - je rychlejší, účinnější a dostupná.

Dezinfekce se nanáší na suché ruce.

Součástí hygieny rukou je vždy i závěrečné ošetření ochranným krémem.

Naučte se pravidelně mýt nebo dezinfikovat ruce při pobytu v nemocnici.

 

Skip to content