Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie

Základní informace


Ochrana veřejného zdraví, bezpečí pacientů a ochrana zdraví zaměstnanců v nemocnici je cílem a náplní pracovní činnosti Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie FN Motol.

Tým oddělení se věnuje hygienické a epidemiologické problematice, kterou řeší a zpracovává ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení na úrovni prevence, běžného hygienického dozoru, epidemiologických šetření a konzultační činnosti v jednotlivých oborech; zejména:

  • snižování rizika vzniku a šíření infekcí, vytváření lokální surveillance nemocničních infekcí
  • zajištění hygienických a protiepidemických požadavků na zdravotnický provoz podle specifických podmínek jednotlivých pracovišť a vytváření zdravých pracovních podmínek a pracovní pohody pro zaměstnance ( monitorování kvality vody, výroby a distribuce nemocniční stravy, mikrobiologické čistoty ovzduší v epidemiologicky závažných provozech, postupů úklidu a sanitace a kontrola účinnosti sterilizačních a dezinfekčních postupů, hygienické zabezpečení praní, transport a skladování nemocničního prádla a režim prádelny).

Oddělení spolupracuje s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a dalšími státními organizacemi s působností v ochraně veřejného zdraví (MZ ČR, hlavní hygienik, Hygienická stanice hl.m.Prahy, pobočka pro Prahu 5, SZÚ).

Nepominutelnou součástí práce oddělení je průběžné vzdělávání zaměstnanců FNM zdravotnických i nezdravotnických profesí formou odborných seminářů, zejména k aktuální epidemiologické a hygienické problematice. Zvláštní důraz je věnován edukaci personálu i veřejnosti v oblasti hygieny rukou a jiných protiepidemických zásad.

 

Vedoucí lékař

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Kontakt na vedoucího lékaře

224 431 850
jarmila.razova@fnmotol.cz

Další kontakty

Sekretariát
224 431 865
hygiena@fnmotol.cz

Vedení a personál

Vedoucí lékař - epidemiolog

  MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

  tel.: 224 431 850       
  e-mail: jarmila.razova@fnmotol.cz

Referent

Lenka Vošická, tel.:224 431 865, e-mail:lenka.vosicka@fnmotol.cz        

Lékaři

MUDr. Helena Bálková, tel.: 224 431 855, e-mail: helena.balkova@fnmotol.cz

MUDr. Zdeňka Frajerová, tel.:224 431 859, e-mail:zdenka.frajerova@fnmotol.cz

Vedoucí odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Mgr. Jana Hrončeková, tel.:224 431 851, e-mail: jana.hroncekova@fnmotol.cz

Asistentky ochrany a podpory veřejného zdraví

Ing. Petra Černá, tel.: 224 431 856, e-mail: petra.cerna@fnmotol.cz
Bc. Radka Černohlávková, tel.: 222 231 852, e-mail: radka.cernohlavkova@fnmotol.cz
Mgr. Klára Fořtová, tel.: 224 431 857, e-mail: klara.fortova@fnmotol.cz
Jana Hlaváčová, DiS., tel.: 224 431 857, e-mail: jana.hlavacova@fnmotol.cz
Mgr. Lucie Jurzykowská, tel.: 224 431 853, e-mail: lucie.jurzykowska@fnmotol.cz
Hana Kačenová, tel.: 224 431 858, e-mail: hana.kacenova@fnmotol.cz
Mgr. Marcela Novosadová, tel.: 224 431 856, e-mail: marcela.novosadova@fnmotol.cz
Alexandra Šerá, tel.: 224 431 866, e-mail: alexandra.sera@fnmotol.cz
 

Odborný technický pracovník

Petr Kasper, tel.: 224 431 033, e-mail: petr.kasper@fnmotol.cz

Struktura oddělení

Vybavenost přístroji

  • Self test inkubátory pro kontrolu účinnosti sterilizace

 

Přístroje pro měření čistoty prostředí

Přístroj APC SmartTouch firmy Merck je používán k monitorování čistoty ovzduší v čistých prostorech (výroba léčiv, laboratorní provozy, operační sály)

 

Aeroskop MAS-100 NT firmy Merck je používán ke kontrole bakteriální čistoty prostředí epidemiologicky významných klinických a laboratorních pracovišť.

Odběr je prováděn přímo na kultivační média, hodnocení je kvalitativní i kvantitativní, jsou určeny jednotlivé bakteriální kmeny a plísně, které byly zachyceny v prostředí 

Oba přístroje odpovídají evropským normám a jsou certifikovány.

Aeroskop Agea A – AIR- 010 je používán pro běžný bakteriální monitoring prostředí vybraných pracovišť a provozů. 

 

Pro odbornou veřejnost

Akce a semináře

  • Světový den hygieny rukou 5. května
  • Certifikovaný kurs "Práce na úseku hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních" -  akreditovaný MZ ČR organizovaný  Aesculap Akademií. Odborná praxe účastníků kursu probíhá ve FNM na oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie.
  • Spolupráce s Aesculap Akademií při dalším vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti nemocniční hygieny a epidemiologie

Věda, výzkum, výuka

  • Akreditace MZ ČR pro provádění vzdělávání lékařů v základním kmeni hygienicko-epidemiologickém
  • Akreditace MZ ČR pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů pro specializační obor Hygiena a epidemiologie
  • Spolupráce s katedrou Veřejného zdravotnictví  2.LF UK při výuce mediků
  • Spolupráce se SZÚ, Praha a Národními referenčními laboratořemi

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce s International Federation of Infection Control (IFIC), Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ECDC), Hospital in Europe Link for Infection Control through the Surveillance (HELICS) a  zapojení do aktivit WHO  - Patient Safety – A World Alliance for Safer Health Care

Hygiena rukou

Před vznikem nebo přenosem infekčního onemocnění doma, na cestách i v nemocnici nás chrání hygiena rukou.

Ruce se myjí (i dezinfikují) doporučenými postupy.

Dezinfekční prostředek na ruce použijeme tam, kde není možné ruce umýt vodou a mýdlem; ve zdravotnickém zařízení dezinfekci rukou upřednostňujeme před mytím - je rychlejší, účinnější a dostupná.

Dezinfekce se nanáší na suché ruce.

Součástí hygieny rukou je vždy i závěrečné ošetření ochranným krémem.

Naučte se pravidelně mýt nebo dezinfikovat ruce při pobytu v nemocnici.

 

Fotogalerie

větový den hygieny rukou 2012

Světový den hygieny rukou 2013

Praxe certifikovaného kurzu

 

Účast na Sestrafestu 2011

Sestrafest 2012

 

Vstupní školení v hygieně a epidemiologii ve zdravotnickém zařízení

Pracovní postupy

kontrola kvality vody

kontrola kvality vody

Kontakt

Sekretariát

tel: 22 443 1865 
e-mail: hygiena@fnmotol.cz

Kde nás najdete?

Skip to content