Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vážení sponzoři

Dovolte, abych Vám poděkoval jménem celého našeho týmu. Velmi si vážíme Vašeho sponzorského daru, který přispěje ke zlepšení péče o novorozence na našem oddělení. 

 

Existují 2 způsoby, jak naše oddělení podpořit:

1. Prostřednictvím darovací smlouvy Fakultní nemocnici v Motole

 

Při poskytnutí finančního daru prosíme o dodržení následujícího postupu:

  1. Zvolit variantu darovací smlouvy pro právnickou či fyzickou osobu.
  2. V darovací smlouvě je třeba doplnit či zvolit správnou variantu u červeně vyznačených položek. Uvedený variabilní symbol 5122197 zaručuje využití finančních prostředků pouze pro naše oddělení.
  3. 2 x vytisknout (pokud možno tak, aby text smlouvy byl jen na 1 straně vč. podpisů).
  4. Podepsat a oba stejnopisy poslat na naší adresu do nemocnice:

Po schválení smlouvy a jejím následném podpisu ředitelem nemocnice, který jako jediný statutární zástupce je oprávněn tyto smlouvy podepisovat, Vám bude na adresu uvedenou ve smlouvě odeslán 1 podepsaný originál. 

V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na vyjmenované účely (zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů., §15, odstav. 1 nebo §20 odstav. 8). 

Dárce - fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. 

Dárce - právnická osoba má nárok na uplatnění odčitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 10 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru, pokud byl u darovaného majetku uplatněn nárok na odpočet daně a pokud se nejedná o dárek malé hodnoty (tj. v pořizovací ceně bez daně do 500 Kč včetně). Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 

Formuláře ke stažení 

 

2. Prostřednictvím Nadačního fondu N, který dlouhodobě podporuje Novorozenecké oddělení ve FNM

 

Na webových stránkách Nadačního fondu N naleznete veškeré informace týkající se možností, jak pomoci. Ať už jednorázovým příspěvkem, pravidelným přispíváním nebo třeba přispěním na konkrétní vybavení. 

 

 

Za celé oddělení vám předem děkujeme.

 

Fakultní nemocnice v Motole

prim. Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

Novorozenecké odd. s JIRP

Gynekologicko-porodnická klinika

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY