Historie a současnost

Historie

Pokud se chceme opravdu dopátrat historie dnešní Fakultní nemocnice v Motole, nemůžeme k ní přistupovat (jak bylo dosud zvykem) pouze z hlediska geografického, tzn. zabývat se pouze historií současného areálu v motolském údolí. Moderní budovy Fakultní nemocnice v Motole vzbuzují dojem, že byla založena teprve nedávno. Málokdo by uvěřil, že s její historií jsou spjati takoví velikáni českého lékařství jako Neureutter, Epstein, Brdlík, Švejcar, Hněvkovský nebo Niederle. Základ moderního obrovského zdravotnického areálu však vytvořily Dětská fakultní nemocnice a Fakulta dětského lékařství (dnes 2.LF UK), které se z vinohradského Karlova musely odstěhovat z důvodu výstavby Nuselského mostu. To, že areál byl vybudován právě v Motole bylo výsledkem výběru z několika možností. Cílem pak bylo, spojením DFN s Městskou nemocnicí v Motole, vybudovat moderní zdravotnický komplex sloužící pacientům po celý jejich život.

Na základě usnesení č. 149 Rady NVP ze dne 23.6.1970 vznikla sloučením DFN a Městské nemocnice v Motole od 1. ledna 1971 Fakultní nemocnice v Motole. V současnosti je FN v Motole příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento komplex se stal jedním z největších v Evropě. V části nemocnice pro dospělé měla nemocnice v té době 2.750 lůžek v části pro děti 923 lůžek. Areál nemocnice zaujímá plochu 39 ha. Nejstarším zděným objektem je dnešní pavilon infekčních hepatitid, bývalá budova lupusního ústavu podle projektu Rudolfa Kvěcha z r. 1936.

Současnost

Fakultní nemocnice v Motole patří mezi nejvýznamnější zdravotnické instituce v České republice. Její význam nespočívá jen v šíři praktikovaných medicínských oborů a kapacitě pracovišť, ale i v téměř ojedinělém homogenním soustředění veškerých provozů do jedné lokality, konkrétně do dvou stavebních monobloků. Seskupují se tak specializované lékařské a ošetřovatelské týmy mnoha oborů, které se v případě potřeby okamžitě dokáží spojit a poskytnout tak komplexní a kompletní péči. Je to právě komplexnost a kompletnost, které jsou již dlouholetou ideou nemocnice.

Široké spektrum oborů pokrývá téměř veškerou problematiku běžné lékařské péče a plynule přechází v péči specializovanou a super specializovanou. Pro řadu zdravotnických pracovišť České republiky slouží FN v Motole jako vyšší instance případů, které jsou již mimo jejich možnosti.

Historie a současnost - Fakultní nemocnice v Motole

V posledních letech se také díky výrazné specializaci v některých, zejména pediatrických oborech, stává motolská nemocnice cílem zahraničních pacientů. Činí to z ní světově uznávanou a známou zdravotnickou kapacitu, splňující světové požadavky péče poskytované pacientům.

V roce 2006 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce dětské části nemocnice. Jen pro ilustraci. Bylo vybouráno a odvezeno 5000 tun materiálu. Sanovány veškeré staticky poškozené konstrukce (statika byla za hranou bezpečnosti). Také bylo nově osazeno 4500 km kabelových rozvodů a instalovány nejmodernější technologie.

Nově zrekonstruovaná budova dětské části je koncipovaná do tvaru kříže, z něhož jednotlivá ramena mají názvy podle velkých písmen abecedy A,B,C,D. Střed tvoří komunikační uzel a je značen písmenem  S. Součástí budovy je heliport, který umožňuje rychlý transport pacienta  na urgentní příjem. Dítěte do 50 vteřin a dospělého do 5 minut.

Rekonstrukce samostatného křídla C přinesla dětským pacientům

  • 10 pater špičkově vybavených lůžkových pokojů
  • jedno patro lékařských  pokojů – jedno patro mléčné kuchyně
  • 3 technická  patra
  • 186 lůžek.

S rekonstrukcí zbývajících ramen kříže se počítá v dalších etapách. Nebude mít ale už tak velký vliv na provoz nemocnice, protože omezující střed byl již vytvořen. Tím jsou vytvořeny podmínky k dokončení rekonstrukce celé Dětské fakultní nemocnice v Motole.

Fakultní nemocnice v Motole je v neposlední řadě výukovou základnou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Širokých možností nemocnice využívají i sesterská 1. a 3. lékařská fakulta UK.

 

Skip to content