Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Současnost a historie

Na základě usnesení č. 149 Rady NVP ze dne 23.6.1970 vznikla sloučením DFN a Městské nemocnice v Motole od 1. ledna 1971 Fakultní nemocnice v Motole. V současnosti je FN v Motole příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento komplex se stal jedním z největších v Evropě. V části nemocnice pro dospělé měla nemocnice v té době 2.750 lůžek v části pro děti 923 lůžek. Areál nemocnice zaujímá plochu 39 ha. Nejstarším zděným objektem je dnešní pavilon infekčních hepatitid, bývalá budova lupusního ústavu podle projektu Rudolfa Kvěcha z r. 1936.

Současnost

Fakultní nemocnice v Motole patří mezi nejvýznamnější zdravotnické instituce v České republice. Její význam nespočívá jen v šíři praktikovaných medicínských oborů a kapacitě pracovišť, ale i v téměř ojedinělém homogenním soustředění veškerých provozů do jedné lokality, konkrétně do dvou stavebních monobloků. Seskupují se tak specializované lékařské a ošetřovatelské týmy mnoha oborů, které se v případě potřeby okamžitě dokáží spojit a poskytnout tak komplexní a kompletní péči. Je to právě komplexnost a kompletnost, které jsou již dlouholetou ideou nemocnice.

Široké spektrum oborů pokrývá téměř veškerou problematiku běžné lékařské péče a plynule přechází v péči specializovanou a super specializovanou. Pro řadu zdravotnických pracovišť České republiky slouží FN v Motole jako vyšší instance případů, které jsou již mimo jejich možnosti.

V posledních letech se také díky výrazné specializaci v některých, zejména pediatrických oborech, stává motolská nemocnice cílem zahraničních pacientů. Činí to z ní světově uznávanou a známou zdravotnickou kapacitu, splňující světové požadavky péče poskytované pacientům.

V roce 2006 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce dětské části nemocnice. Jen pro ilustraci. Bylo vybouráno a odvezeno 5000 tun materiálu. Sanovány veškeré staticky poškozené konstrukce (statika byla za hranou bezpečnosti). Také bylo nově osazeno 4500 km kabelových rozvodů a instalovány nejmodernější technologie.

Nově zrekonstruovaná budova dětské části je koncipovaná do tvaru kříže, z něhož jednotlivá ramena mají názvy podle velkých písmen abecedy A,B,C,D. Střed tvoří komunikační uzel a je značen písmenem  S. Součástí budovy je heliport, který umožňuje rychlý transport pacienta  na urgentní příjem. Dítěte do 50 vteřin a dospělého do 5 minut.

Rekonstrukce samostatného křídla C přinesla dětským pacientům

- 10 pater špičkově vybavených lůžkových pokojů

- jedno patro lékařských  pokojů - jedno patro mléčné kuchyně

- 3 technická  patra

- 186 lůžek.

S rekonstrukcí zbývajících ramen kříže se počítá v dalších etapách. Nebude mít ale už tak velký vliv na provoz nemocnice, protože omezující střed byl již vytvořen. Tím jsou vytvořeny podmínky k dokončení rekonstrukce celé Dětské fakultní nemocnice v Motole.

Fakultní nemocnice v Motole je v neposlední řadě výukovou základnou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Širokých možností nemocnice využívají i sesterská 1. a 3. lékařská fakulta UK.

Základní údaje k 31. 12. 2014

Počet hospitalizací 78 760
Počet ambulantních ošetření 751 269
Počet anesteziologických výkonů 38 729
LůžkaStandardJIPCelkem
Děti 421 154 575
Dospělí 1007 226 1233
LDN 381 - 381
Celkem 1809 (1428 mimo LDN) 380 2189

Sdělujeme, že rozhodnutím MHMP sp.zn. S-MHMP/879573/12/ZDR ze dne 26.3.2013 bylo FN Motol uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Historie

Pokud se chceme opravdu dopátrat historie dnešní Fakultní nemocnice v Motole, nemůžeme k ní přistupovat (jak bylo dosud zvykem) pouze z hlediska geografického, tzn. zabývat se pouze historií současného areálu v motolském údolí. Moderní budovy Fakultní nemocnice v Motole vzbuzují dojem, že byla založena teprve nedávno. Málokdo by uvěřil, že s její historií jsou spjati takoví velikáni českého lékařství jako Neureutter, Epstein, Brdlík, Švejcar, Hněvkovský nebo Niederle. Základ moderního obrovského zdravotnického areálu však vytvořily Dětská fakultní nemocnice a Fakulta dětského lékařství (dnes 2.LF UK), které se z vinohradského Karlova musely odstěhovat z důvodu výstavby Nuselského mostu. To, že areál byl vybudován právě v Motole bylo výsledkem výběru z několika možností. Cílem pak bylo, spojením DFN s Městskou nemocnicí v Motole, vybudovat moderní zdravotnický komplex sloužící pacientům po celý jejich život. Podívejme se však, co tomu předcházelo.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY