Provozně technický úsek

Fakultní nemocnice v Motole oznamuje neurčitým osobám veřejnou nabídku s návrhem na uzavření rámcové smlouvy s více poskytovateli služeb spočívajících v převozech pacientů (osob) v režimu DNR

Lhůta pro přijetí veřejné nabídky je stanovena do 14. 6. 2024 do 13:00 hodin.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Bc. Elena Savva, tel.: +420 224 437 106

Lhůta pro přijetí veřejné nabídky je prodloužena do 27. 6. 2024 do 13:00 hodin z důvodu připravované změny návrhu smlouvy.


Fakultní nemocnice v Motole oznamuje neurčitým osobám veřejnou nabídku s návrhem na uzavření rámcové smlouvy s více poskytovateli služeb spočívajících v převozech pacientů (osob) v režimu DNR – infekční pacienti

Lhůta pro přijetí veřejné nabídky je stanovena do 14. 6. 2024 do 13:00 hodin.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Bc. Elena Savva, tel.: +420 224 437 106

Lhůta pro přijetí veřejné nabídky je prodloužena do 27. 6. 2024 do 13:00 hodin z důvodu připravované změny návrhu smlouvy.


Fakultní nemocnice v Motole oznamuje neurčitým osobám veřejnou nabídku s návrhem na uzavření rámcové smlouvy s více poskytovateli služeb spočívajících v převozech pacientů (osob) v režimu RLP a RZP

Lhůta pro přijetí veřejné nabídky je stanovena do 14. 6. 2024 do 13:00 hodin.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Bc. Elena Savva, tel.: +420 224 437 106

Lhůta pro přijetí veřejné nabídky je prodloužena do 27. 6. 2024 do 13:00 hodin z důvodu připravované změny návrhu smlouvy.