Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Zdravá nemocnice

Fakultní nemocnice v Motole se jako jedna z prvních nemocnic ČR v roce 2003 zapojila do mezinárodního programu Zdravá nemocnice – Health Promoting Hospitals. V praxi to znamená, že nemocnice realizují principy podpory zdraví deklarované WHO.

V rámci programu bylo vytvořeno pět standardů podpory zdraví zaměřené na oblast posuzování potřeb pacientů, informování pacientů, mezioborovou spolupráci a kontinuitu poskytované péče, podporu zdravého prostředí a na oblast řízení. Účinnost a plnění standardů se posuzuje na základě měřitelných kritérií formou sebehodnocení. Výstupy sebehodnocení slouží ke stanovení nápravných opatření. Nedílnou součástí je i monitorování dopadu nápravného opatření (např.: zvýšení dostupnosti informačních a edukačních materiálů posílí účast pacientů na podpoře vlastního zdraví; výsledný efekt zjistí průzkum spokojenosti pacientů).

Program Zdravá nemocnice zahrnuje komplexní problematiku podpory zdraví, projekty jsou zacíleny jak na pacienty tak i zdravotnické pracovníky.

V letošním roce pokračují projekty:

Ptejte se svého lékárníka, tento projekt nabízí lékárna FN v Motole. Je určen pro pacienty, zaměstnance a ostatní zájemce z řad návštěvníků nemocnice. Témata, na která je možné se ptát jsou k dispozici ve výdejnách lékárny. Kontaktní telefon pro informace – 224 435 714.

Informační a edukační materiály, ve spolupráci s klinikami se zaměříme na tvorbu a také dostupnost edukačních materiálů pro pacienty.

Projekt Prevalence kuřáctví ve zdravotnictví je realizován ve spolupráci s Ústavem veřejného zdravotnictví 2.LF UK formou průzkumného šetření. V lednu a únoru probíhá na Pneumologické klinice, LDN, KAR. V letním období bude průzkum probíhat na Interní, Ortopedické a Pediatrické klinice. V loňském roce již proběhlo šetření na oddělení centrálních operačních sálů  a  na klinice I. a III. chirurgie.

Kampaň - Ex kuřáci jsou nezastavitelní, je evropským projektem na podporu odvykání kouření. Jde o motivační program odvykání kouření, jehož cílem je poskytnout podporu kuřákům, kteří jsou rozhodnuti s kouřením přestat, a zároveň také pomoci všem ex-kuřákům v jejich odhodlání se k cigaretě nevracet. Odkaz najdou zájemci na intranetu v permanentních zprávách.

Programy pro zlepšování tělesné kondice pacientů a zaměstnanců se uskutečňují ve spolupráci s Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK. Pacientům i zaměstnancům jsou nabízeny programy zaměřené na udržení tělesné zdatnosti, na prevenci bolesti zad, na stabilizaci hmotnosti a snížení nadváhy. Nabídka programů pro zaměstnance je zveřejňována na intranetu.

 

Dobrovolnické centrum

Spirituální péče        

Centrum léčby závislosti na tabáku

MUDr. Soňa Czémyová tel. 224436667

Kontakt ambulance centra tel. 224436646          

(Pneumologická klinika 2.LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 15006)

Edukační poradny  kde je  Poradna pro pacienty s poruchami lipidového metabolizmu, s poruchami kostního metabolizmu, s poruchami nutrice

 

Cvičení pro pacienty  (pro těhotné, s diabetem, kardiaky, seniory.....)

Vzdělávání


Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY