Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Ošetřovatelství

Cílem ošetřovatelství je poskytování kvalitní a efektivní ošetřovatelské péče všem hospitalizovaným a ambulantním pacientům ve FN v Motole.

V souladu s hlavním cílem se management nemocnice soustředí především na:

 • podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků,
 • zvyšování kvality ošetřovatelské péče a bezpečnosti pacientů v nemocnici,
 • zlepšení komunikace mezi zdravotníky,
 • dobrou komunikaci s pacienty a jejich rodinami a veřejností,
 • zlepšení prostředí nemocnice z hlediska estetického a bezpečnostních podmínek,
 • zabezpečení provozu při další fázi rekonstrukce DFN.

Moderní ošetřovatelství je samostatnou vědeckou disciplínou, která je tvořena systémem specifických vědeckých poznatků a metodou praxe. Tvoří nedílnou součást zdravotní péče. Základní cíle ošetřovatelství jsou:

 • udržení a podpora zdraví;
 • navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti;
 • zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocných a zajištění klidného umírání a smrti.

Podstatou ošetřovatelského povolání je aktivní péče o zajišťování potřeb nemocných. Charakteristickým rysem je celostní přístup k osobnosti pacienta. Ošetřovatelská péče je zaměřena na individuální péči o pacienta a využívá metodu ošetřovatelského procesu. Ošetřovatelství v dnešním slova smyslu proto není jen plněním lékařských ordinací a zajišťování terapeutických a diagnostických úkonů, ale odborná a samostatná činnost vykonávaná erudovanými a profesionálně zdatnými pracovníky různých odborností.

Ošetřovatelskou péči poskytují:

 • všeobecná sestra, porodní asistentka, sestra specialistka.

Na ošetřovatelské péči se podílejí:

 • zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář, kteří pracují pod odborným dohledem sestry.

Další odborníci, jejichž práce s ošetřovatelstvím úzce souvisí jsou:

 • fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník, nutriční terapeut,
 • zdravotní laborant, radiologický asistent,
 • asistent ochrany veřejného zdraví, farmaceutický asistent,
 • zubní technik, dentální hygienista, ortoptista.

Ošetřovatelství je specifický obor, který vyžaduje od pracovníků specializované znalosti a současně i vysokou motivaci a morální předpoklady k výkonu náročného povolání.

Ošetřovatelskou péči poskytují zdravotničtí pracovníci:

 • způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti.(jsou registrováni v Registru zdravotnických pracovníků)
 • způsobilí k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením
  Způsobilost k výkonu povolání získávají v kvalifikačním studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Specializované znalosti a dovednosti získávají zdravotničtí pracovníci v postgraduálním studiu, které se zaměřuje na určité obory.

FN v Motole získala do současnosti akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro řadu vzdělávacích programů. Realizuje programy pro sestry v oboru perioperační péče, anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče, ošetřovatelská péče v pediatrii, intenzívní péče v pediatrii, pro laboranty v oboru klinická biochemie, lékařská imunologie, hematologie a transfúzní služby, pro zdravotně-sociální pracovníky.

Nemocnice dále pořádá kurzy zaměřené na určitou problematiku jako je certifikovaný kurz role sestry v zajištění a péče o cévní přístupy, v zajištění enterální a parenterální výživy, akreditovaný kurz pro sanitáře a další.

Vzdělávací programy a kurzy jsou určené jak pracovníky FN Motol, tak i pro zájemce z jiných zdravotnických zařízení (více na www.fnmotol.cz odborná veřejnost).

V rámci profesního rozvoje zdravotnických pracovníků v nemocnici probíhají po celý rok semináře a další školící akce jednak na úrovni jednotlivých pracovišť a jednak na úrovni celé nemocnice.

Vzdělávací akce organizuje a pořádá samostatné oddělení vzdělávání ve spolupráci s útvarem náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY