Spolupracující organizace

Nadace pro děti s poruchami identity

Cíle nadace:

  1. výzkum v oblasti poruch imunity
  2. podpora pacientů v oblasti léčebné a preventivní
  3. vzdělávání pacientů a jejich rodin
  4. zapojení pacientů a jejich rodin do mezinárodních organizací
  5. podpora spolupráce odporníků v oblasti poruch imunity
  6. rozvoj mezinárodní spolupráce
  7. zvýšení informovanosti veřejnosti v oblasti imunity a jejích poruch

HAIMA CZ – spolek

kontaktní osoba: prof. MUDr. J. Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, PhDr. Věra Reichlová, Oddělení klinické psychologie (tel.: 702 170 104), Jan Blodek, předseda spolku HAIMA CZ (tel.: 728 951 038)

Zdravotní klauni navštěvují pravidelně hospitalizované děti ve 35 nemocnicích v celé republice. Smích a dobrá nálada pomáhá malým pacientům lépe snášet svoji nemoc, snižuje strach nebo zkracuje adaptační období.

Fakultní nemocnici v Motole pravidelně navštěvují zdravotní klauni od roku 2001. Malí pacienti mají zde možnost třikrát týdně potkat například doktora Motyku, sestru Svíčkovou, doktorku Výbornou nebo doktora Hubu a užít si s nimi legraci. Dobrá nálada a pozitivní přístup k léčbě je prvním krůčkem k uzdravení.

Mimo klauniád probíhá ve FN Motol – CIRKUS PACIENTO, kdy zdravotní klauni navštěvují děti celý týden a společně se učí cirkusovému umění . Vyvrcholením je páteční vystoupení v kostýmech , kdy malí pacienti předvedou rodičům, zdravotním sestřičkám a ostatním dětem, co se naučily.

I VY MŮŽETE POMÁHAT:

www.zdravotni-klaun.cz

Skip to content