Dětská nemocnice Na křižovatce

Druhá polovina 19. století zaznamenala převratné změny v medicíně. Značného významu nabyla fyziologie, Rudolf Wirchow položil základy buněčné patologie, Louis Pasteur mikrobiologie, imunologie a stereochemie, Emil von Behring bakteriologie, byly objeveny základní principy genetiky. Prosazuje se asepse a antisepse, pacienti jsou zbavováni bolesti při lékařských výkonech díky účinným způsobům anestezie.

V Čechách se i v medicínských kruzích projevoval vzestup národního uvědomění. I proto se malá skupina českých lékařů, kteří se věnovali pediatrii, semkla kolem svého učitele, zakladatele a prvého představitele české pediatrie Med. Dr. Bohdana Neureuttera.

Roku 1884 byl Neureutter jmenován mimořádným profesorem dětského lékařství, ale neměl kde přednášet. V roce 1885 dal podnět k založení „Spolku pro zřízení a vydržování české dětské nemocnice a chorobince v Praze“, neboť předpokládal, že by v nové dětské nemocnici mohla být smluvně umístěna česká dětská klinika. Sám anonymně v prosinci předal pro Spolek 1000 zlatých. Po jeho značném úsilí a naléhání zakoupila vláda dům U Pecnářů č.p. 481/II v Praze 2 na rohu Kateřinské (tehdy Benátská ul.) a Viničné ulice č. 9. Dům byl pro potřeby nemocnice přestavěn podle plánů A. Pitlika z r. 1871. V r. 1895 bylo prodlouženo křídlo při Viničné ulici přístavbou podle stavitele Schiny. Zde byla 9. května 1888 otevřena takzvaná „Dětská nemocnice na Křižovatce“. Neureutter měl nárok na pomocného lékaře s platem 333 zlatých ročně. Stal se jím MUDr. Bohumír Souček a od roku 1889 MUDr. Antonín Haasz, který byl významným pomocníkem Neureuttera ve snahách o výstavbu České dětské nemocnice a je možné říci, že tito dva význační pediatři minulosti byli zakladateli české pediatrie.

Časopis lékařů českých, 1888: „ Ctěné kolegy v Praze i na venkově upozorňujeme, že 9. května 1888 zřízen na české lékařské fakultě ustav nový, na kterém pathologii a therapii dětských chorob vyučováno býti má. Ústav ten, maje ráz polikliniky, stane se, jak se domnívati smíme, v krátké době klinikou. Přednostou a ředitelem lékařské ambulance jest osvědčený náš paediatr profesor Neureutter. Lékařská rada udělována bývá v ústavě tom 2krát denně, ráno od 9-10, odpoledne od2-3 hodin“.

V roce 1891 Spolek převzal správu kliniky Dětské nemocnice na Křižovatce s pouhými 35 lůžky. Na dětské klinice bylo povolených 25 lůžek (z toho 6lůžek pro difterii, 5 pro spálu a 5 pro spalničky), zbývajících 10 lůžek spravoval Spolek jako svou nemocnici. Proto se výbor Spolku snažil sehnat pozemek vhodný ke stavbě nemocnice.

Skip to content