Fakultní nemocnice v Motole v číslech

Fakultní nemocnice v Motole je největším zdravotnickým zařízením v Česku. Pozemek areálu má 348 000 m2 a patří mezi největší v Evropě. Mimo to, že se jedná o rozsáhlý komplex nemocničních budov čítající 21 455 místností, tak se nemocnice může pochlubit celou řadou zajímavých čísel.

Budova dětské části má 12 podlaží.

Bezpečný a rychlý pohyb osob uvnitř budov zajišťuje 124 pravidelně kontrolovaných výtahů.

Za 24 hodin spotřebuje FN Motol 1 006 kubických metru vody.

Za den je uklizeno a potřebami doplněno 164 WC, určených a volně přístupných veřejnosti.

V dopoledních hodinách projde nemocnicí průměrně 20 000 návštěvníků a pacientů včetně zaměstnanců.

V běžném pracovním dni se ve FN Motol uskuteční cca 5 000 příchozích telefonních hovorů.

Nemocnice má vrátnice pro vjezdy automobilů.

Nemocnice má 52 operačních  sálů.  

Nemocnice disponuje celkem 2 199 lůžky, z nichž je 1 624 na dospělé části, 575 na dětské části.

V roce 2018 bylo v Motole ambulantně ošetřeno 1 206 553 pacientů.

Oddělení Urgentního příjmu dospělých a LSPP v roce 2018 ošetřilo 73 764 osob, Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí pak 27 116 nemocných.

V roce 2018 jsme evidovali celkem 77 322 hospitalizací.

3 240 je číslo pro počet porodů za loňský rok.

Sociální oddělení v roce 2018 poskytlo sociální péči 4 958 dospělým pacientům.

Veřejnosti bylo vydáno celkem 1 037 605 ks léčiv, zdravotnických prostředků a doplňkového sortimentu.

K  31. 12. 2018 bylo ve Fakultní nemocnici v Motole zaměstnáno 5 954 osob.

Uvedena čísla ukazují nejen na velký objem poskytované zdravotní péče, ale ukazují také na složitost a nároky na organizaci při řízení takto velkého zdravotnického zařízení.

Skip to content