Klinické hodnocení ve FN Motol

Vítejte na stránkách o klinickém hodnocení (KH) ve FN Motol. Zajišťujeme administrativní podporu komerčních i akademických klinických studií (CZECRIN) ve FN Motol. Každoročně zpracujeme okolo 90 smluv o provedení klinického hodnocení napříč lékařskými obory.  Organizačně spadá OKH pod úsek náměstka léčebně preventivní péče MUDr. Martina Holcáta, MBA.

Ve FN Motol probíhají

 1.  Klinická hodnocení léčiv
 2.  Klinická hodnocení zdravotnických prostředků
 3.  Akademická klinická hodnocení – s podporou CZECRIN www.czecrin.cz

V rámci administrativní podpory akademických klinických hodnocení můžeme pomoci s:

 • podáním na národní autoritu SÚKL
 • podáním na etické komise
 • tvorbou synopse protokolu dle požadavků SÚKL
 • tvorbou formulářů informovaných souhlasů a informací pro pacienta
 • uzavřením smluv s partnerskými centry v ČR
 • monitorováním studie

Více informací o národní výzkumné infrastruktuře CZECRIN naleznete na stránkách – www.czecrin.cz

V případě dotazů se obraťte na naše start-up koordinátory na e-mailovou adresu: studie@fnmotol.cz

 • Mgr. Eva Sarah Al Jamal – tel.: 224 431 017, 601 354 311
 • Veronika Šourková – tel.: 224 431 004, 722 983 730

Sekce pro sponzory a CRO ZDE

Skip to content