Certifikované kurzy

Absolvováním certifikovaného kurzu zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost.

Ceník vzdělávacích akcí ZDE!

Přehled akreditovaných certifikovaných kurzů:

  • Certifikovaný kurz pro realizaci potního testu stimulací pocení a sběru potu do kapiláry
  • Manažerské dovednosti pro vedoucí nelékařské pracovníky
  • Certifikovaný kurz intermitentní katetrizace močového měchýře muže a edukce v autokatetrizaci močového měchýře
  • Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
  • Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
  • Komplexní ošetřovatelská péče o cévní vstupy
  • Zavádění PICC a Midline katétrů
  • Dětská klinická neuropsychologie
  • Edukace dětského a dospělého pacienta nebo jeho pečovatele v péči o stomie zažívacího a močového traktu, píštěle a laparotomické defekty
  • Radiologická fyzika v radioterapii
  • Hodnocení rizik, prevence a léčeba dekubitů

Certifikovaný kurz pro realizaci potního testu stimulací pocení a sběru potu do kapiláry

Název kurzu Certifikovaný kurz pro realizaci potního testu stimulací pocení a sběru potu do kapiláry
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31. 05. 2026
Hodinová dotace 20 hodin
Max. počet míst pro vzdělávací program 10
Osoba odpovědná za vzdělávací program prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

tel. 224 435 350; e-mail Pavel.Drevinek@fnmotol.cz

Vzdělávací plán
Přihlášení na kurz  

Přihláška do kurzu (52,26 KB)

 

Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Kontaktní osoba Mgr. Kateřina Šantorová

tel.: 224 439 033, e-mail: katerina.santorova@fnmotol.cz

Určeno pro všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotní laboranty

Manažerské dovednosti pro vedoucí nelékařské pracovníky

Název kurzu Manažerské dovednosti pro vedoucí nelékařské pracovníky
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 28. 02. 2025
Hodinová dotace 60 hodin
Max. počet míst pro vzdělávací program 20
Osoba odpovědná za vzdělávací program PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA

tel.: 224 439 030, e-mail: daniel.jirkovsky@fnmotol.cz

Vzdělávací plán na rok 2023
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Určeno pro vedoucí nelékařské zdravotnické pracovníky

 Certifikovaný kurz intermitentní katetrizace močového měchýře muže a edukce v autokatetrizaci močového měchýře

Název kurzu Certifikovaný kurz intermitentní katetrizace močového měchýře muže a edukce v autokatetrizaci močového měchýře
Rozsah akreditace teoretická a praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31. 03. 2029
Hodinová dotace 25
Max. počet míst pro vzdělávací program 15
Osoba odpovědná za vzdělávací program Mgr. Hana Jirků
Kontaktní osoba Mgr. Kateřina Šantorová

tel. 224 439 033; e-mail: Katerina.Santorova@fnmotol.cz

Vzdělávací plán na rok 2024
Přihlášení na kurz

Přihláška na kurz (215,50 KB)

Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Určeno pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

Název kurzu Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 28. 02. 2025
Hodinová dotace 92 hodin
Max. počet míst pro vzdělávací program 20
Osoba odpovědná za vzdělávací program prof.MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Kontaktní osoba Mgr. Kateřina Šantorová
tel. 224 439 033; e-mail: Katerina.Santorova@fnmotol.cz
Určení CK, vstupní a další požadavky Prosíme, věnujte pozornost přiloženému souboru

Vzdělávací plán na rok 2023
Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu (215,50 KB)

Pokyny pro uchazeče o stáž zde

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Název kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 28. 05. 2025
Hodinová dotace 100 hodin
Max. počet míst pro vzdělávací program 30
Osoba odpovědná za vzdělávací program PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
tel. 224 439 030; e-mail: Daniel.Jirkovsky@fnmotol.cz
Určení CK, vstupní a další požadavky viz. vzdělávací program

Vzdělávací program (145,03 KB)

Vzdělávací program na rok 2023
Přihláška do kurzu

Přihláška do kurzu (216,00 KB)

Pokyny pro uchazeče o stáž zde

Komplexní ošetřovatelská péče o cévní vstupy

Název kurzu Komplexní ošetřovatelská péče o cévní vstupy
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31. 5. 2026
Hodinová dotace 30 hodin
Max. počet míst pro vzdělávací program 20
Osoba odpovědná za vzdělávací program Mgr. Kateřina Lisová
Kontaktní osoba Mgr. Kateřina Šantorová
tel.: 224 439 033, e-mail: katerina.santorova@fnmotol.cz
Vzdělávací plán na rok 2023
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Určeno pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické záchranáře a radiologické asistenty

Zavádění PICC a Midline katétrů

Název kurzu Zavádění PICC a Midline katétrů
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 01. 11. 2026
Hodinová dotace 95 hodin
Max. počet míst pro vzdělávací program 5
Osoba odpovědná za vzdělávací program prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
tel.: 224 434 051, email: Jiri.Charvat@fnmotol.cz
Vzdělávací plán na rok 2023
Pokyny pro uchazeč o stáž zde
Kontaktní osoba Mgr. Kateřina Šantorová
tel.: 224 439 033, email: Katerina.Santorova@fnmotol.cz
Určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Dětská klinická neuropsychologie

Název kurzu Dětská klinická neuropsychologie
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31. 03. 2029
Hodinová dotace 72 hodin (9 osmihodinových výukových dnů), 42 kreditů
Max. počet míst pro vzdělávací program 20
Osoba odpovědná za vzdělávací program prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
tel.: 224 433 351, email: Pavel.Krsek@fnmotol.cz
Mgr. Zuzana Kocábová, Ph.D.
tel.: 224 432 063, email: Zuzana.Kocabova@fnmotol.cz
Informace pro uchazeče Mgr. Zuzana  Kocábová, Ph.D., tel.: 224 432 063,
email: Zuzana.Kocabova@fnmotol.cz
Vzdělávací plán na rok 2024
Kontaktní osoba Mgr. Kateřina Šantorová
tel.: 224 439 033, email: Katerina.Santorova@fnmotol.cz
Přihláška

Cena kurzu je 7.600,-Kč (platí při obsazenosti kurzu 15-ti účastníky)

Určeno pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví zařazené do specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

Edukace dětského a dospělého pacienta nebo jeho pečovatele v péči o stomie zažívacího a močového traktu, píštěle a laparotomické defekty

Název kurzu Edukace dětského a dospělého pacienta nebo jeho pečovatele v péči o stomie zažívacího a močového traktu, píštěle a laparotomické defekty
Rozsah akreditace teoretická část – 3 dny, probíhá v celku
praktická část – po domluvě se školitelkou (nesmí přesáhnout 6 měsíců)
Platnost akreditace do 31. 07. 2026
Hodinová dotace 59 hodin
Max. počet míst pro vzdělávací program 12
Osoba odpovědná za vzdělávací program Mgr. Kateřina Drlíková
tel.: 224 434 182
email: katerina.drlikova@fnmotol.cz
Vzdělávací plán na rok 2023
Přihláška do kurzu
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Kontaktní osoba Mgr. Kateřina Šantorová
tel.: 224 439 033, email: Katerina.Santorova@fnmotol.cz
Určeno pro všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky

Radiologická fyzika v radioterapii

Název kurzu Radiologická fyzika v radioterapii
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31. 12. 2025
Celková délka vzdělávacího programu 24 měsíců
Max. počet míst pro vzdělávací program 9
Osoba odpovědná za vzdělávací program Ing. Anna Kindlová
tel.: 224 434 758
email: anna.kindlova@fnmotol.cz
Vzdělávací plán na rok 2023
Přihláška do kurzu
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Konktaktní osoba Mgr. Kateřina Šantorová
tel.: 224 439 033
email: katerina.santorova@fnmotol.cz
Určeno pro radiologické fyziky

Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů

Název kurzu Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31. 10. 2026
Hodinová dotace 85 hodin
Max. počet míst pro vzdělávací program 15
Osoba odpovědná za vzdělávací program Mgr. Hana Jirků
tel.: 224439208; e-mail: hana.jirku@fnmotol.cz
Vzdělávací plán na rok 2023
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Konktaktní osoba Mgr. Kateřina Šantorová
tel.: 224 439 033
email: katerina.santorova@fnmotol.cz
Určeno pro všeobecné sestry
Skip to content