Odborné kurzy, inovační kurzy a ostatní vzdělávací akce

Odborné kurzy, inovační kurzy a ostatní vzdělávací akce organizuje FN Motol výhradně pro své zaměstnance. Nabídka těchto vzdělávacích aktivit je zveřejňována prostřednictvím portálu Vema vzdělávání přímo cílovým skupinám jednotlivých vzdělávacích akcí.

Ostatní vzdělávací akce (odborné konference, kongresy, sympózia, semináře apod.) určené pro zaměstnance FN Motol i širokou veřejnost jsou zveřejněny na www.fnmotol.cz v sekci Odborná veřejnost pod odkazem Konference a semináře.

Skip to content