Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Ceník vzdělávacích akcí ZDE!

obor/y specializačního vzdělávání: platnost akreditace: rozsah akreditace: rozhodnutí MZ ČR garant oboru: seznam školitelů: vzdělávací program: vzdělávací plán:
Klinická hematologie a transfuzní služba
Klinická biochemie 1.12.2020 – 30.11.2025 praktická část (specializovaný výcvik) .pdf doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. .pdf .pdf
Alergologie a klinická imunologie 1.4.2021-31.03.2026 celý program .pdf prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., DSc. .pdf .pdf
Mikrobiologie
Klinická genetika
Klinická embryologie
Příprava radiofarmak
Skip to content