Radiologický asistent

Ceník vzdělávacích akcí ZDE!

obor/y specializačního vzdělávání: platnost akreditace: rozsah akreditace: rozhodnutí MZ ČR garant oboru: seznam školitelů: vzdělávací program: vzdělávací plán:
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice 30.11.2026 praktická část .pdf Mgr. Tomáš Schilla .pdf .pdf
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii 30.11.2026 praktická část .pdf Alena Čuprová .pdf .pdf
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

 

Skip to content