Všeobecná sestra

 • Intenzivní péče
 • Perioperační péče
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii
 • Intenzivní péče v pediatrii
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Perfuziologie
Název kurzu Intenzivní péče
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31.05.2022
Vzdělávací program
Max. počet míst pro vzdělávací program 30
Osoba odpovědná za vzdělávací program PhDr. Jana Hocková, PhD.
tel. 224435407; e-mail Jana.Hockova@fnmotol.cz
Vzdělávací plán na rok 2020/2021 – 2022
Vzdělávací pán na rok 2021/2022 – 2023
Ceník vzdělávacích akcí
 • zde (1,25 MB)
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Poznámka smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno

 

Název kurzu Perioperační péče
Rozsah akreditace praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31.05.2022
Vzdělávací program
Max. počet míst pro vzdělávací program 30
Osoba odpovědná za vzdělávací program Mgr. Marcela Matoušková

tel. 224438449; e-mail: Marcela.Matouskova@fnmotol.cz

Vzdělávací plán na rok 2021 praktická část průběžně
Ceník vzdělávacích akcí
 • zde (1,25 MB)
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Poznámka smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno

 

Název kurzu Ošetřovatelská péče v pediatrii
Rozsah akreditace teoretická i praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31.07.2022
Vzdělávací program
Max. počet míst pro vzdělávací program 30
Osoba odpovědná za vzdělávací program Mgr. Marie Vlachová

tel. 224431046; e-mail Majka.Vlachova@fnmotol.cz

Vzdělávací plán na rok 2020/2021 – 2022
Vzdělávací plán na rok 2021/2022 – 2023
Ceník vzdělávacích akcí
 • zde (1,25 MB)
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Poznámka smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno

 

Název kurzu Intenzivní péče v pediatrii
Rozsah akreditace praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31.05.2022
Vzdělávací program
Max. počet míst pro vzdělávací program 30
Osoba odpovědná za vzdělávací program Mgr. Taťána Maňasová

tel. 224435405; e-mail tatana.manasova@fnmotol.cz

Vzdělávací plán na rok 2021 praktická část průběžně
Ceník vzdělávacích akcí
 • zde (1,25 MB)
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Poznámka smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno

 

Název kurzu Ošetřovatelská péče v interních oborech
Rozsah akreditace praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31.05.2022
Vzdělávací program
Max. počet míst pro vzdělávací program 20
Osoba odpovědná za vzdělávací program PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA

tel. 224439030; e-mail Daniel.Jirkovsky@fnmotol.cz

Vzdělávací plán na rok 2021 praktická část průběžně
Ceník vzdělávacích akcí
 • zde (1,25 MB)
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Poznámka smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno

 

Název kurzu Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
Rozsah akreditace praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 31.05.2022
Vzdělávací program
Max. počet míst pro vzdělávací program 20
Osoba odpovědná za vzdělávací program Bc. Jitka Kabrnová

224434105; e-mail Jitka.Kabrnova@fnmotol.cz

Vzdělávací plán na rok 2021 praktická část průběžně
Ceník vzdělávacích akcí
 • zde (1,25 MB)
Pokyny pro uchazeče o stáž zde
Poznámka smluvním zařízením pro teoretickou část je NCO NZO Brno

 

Název kurzu Perfuziologie
Rozsah akreditace praktická část vzdělávacího programu
Platnost akreditace do 30.06.2023
Vzdělávací program
Max. poče míst pro vzdělávací program 3
Osoba odpovědná za vzdělávací program doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.

224439446; email:Vilem.Rohn@fnmotol.cz

Ceník vzdělávacích akcí
 • zde (1,25 MB)
Skip to content