Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Ceník vzdělávacích akcí ZDE!

obor/y specializačního vzdělávání: platnost akreditace: rozsah akreditace: rozhodnutí MZ ČR garant oboru: seznam školitelů: vzdělávací program: vzdělávací plán:
Organizace a řízení ve zdravotnictví 31.03.2027 praktická část OM7 .pdf PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA .pdf .pdf
Skip to content