Kontakty na samostatné odd. vzdělávání

PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Vedoucí oddělení
tel.: 224 439 030
email:
 daniel.jirkovsky@fnmotol.cz

Působnost: Akreditace specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských zdravotnických pracovníků, certifikovaných kurzů a akreditovaných kvalifikačních kurzů nelékařských zdravotnických pracovníků, zařazování do specializačního vzdělávání lékařů; atestační zkoušky lékařů, smluvní vztahy s ostatními vzdělávacími a zdravotnickými zařízeními. Distanční formy vzdělávání.


Ivana Soukupová
tel.: 224 439 038
email: ivana.soukupova@fnmotol.cz

Působnost: Individuální smlouvy o zajištění stáže, smlouvy o studijním pobytu lékařů, zubních lékařů a farmaceutů


Bc. Michaela Kizeková
tel.: 224 439 040
email: michaela.kizekova@fnmotol.cz

Působnost: Rezidenční místa, informační podpora vzdělávacích akcí a jejich hodnocení, implementace SW Vema – VZD, aktualizace webových stránek. Informační podpora činností Samostatného oddělení vzdělávání, analytická činnost.


Mgr. Jana Škopková
tel.: 224 439 032
email: jana.skopkova@fnmotol.cz

Působnost: Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků realizované ve FN Motol, smlouvy o stážích nelékařských zdravotnických pracovníků, využití výukových prostor, atestační  zkoušky nelékařských zdravotnických pracovníků.


Jana Wagnerová
tel.: 224 439 031
email: jana.wagnerova@fnmotol.cz

Působnost: Akreditované kvalifikační kurzy pro sanitáře, specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků realizované mimo FN Motol, další vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, školení řidičů – referentů, školení KPR, kvalifikační dohody.


Mgr. Kateřina Šantorová
tel.: 224 439 033
email: katerina.santorova@fnmotol.cz

Působnost: Realizace povinných kurzů v rámci specializačního vzdělávání lékařů (přihlášky), povinné předatestační kurzy pro lékaře, realizace certifikovaných kurzů pro nelékařské zdravotnické pracovníky, proplácení kurzovného, vnitřní agenda oddělení.


Zuzana Krátošková
tel.: 224 439 041
email: zuzana.kratoskova@fnmotol.cz

Působnost: Akreditace specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských zdravotnických pracovníků, certifikovaných kurzů a akreditovaných kvalifikačních kurzů nelékařských zdravotnických pracovníků, aprobační zkoušky . Správce systému Moodle.


Adresa:
Samostatné oddělení vzdělávání
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol

Umístění Samostatného oddělení vzdělávání v areálu FN Motol:
Budova I u Hospodářské vrátnice.