Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky

FN Motol má platnou akreditaci k uskutečňování odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky lékaře v délce 6 měsíců. Uchazeči, kteří mají MZ ČR stanovenu praktickou část aprobační zkoušky v délce 5ti měsíců, nemohou odbornou praxi ve FN Motol vykonat.

Školící kapacita FN Motol pro realizaci odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky byla MZ ČR stanovena na 3 uchazeče po dobu jednoho vzdělávacího cyklu (6 měsíců).

Aktuální informace:

Přidělená školící kapacita pro realizaci odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky je pro celý rok 2022 obsazena.

Předpoklady pro zařazení uchazeče na odbornou praxi:

  • úspěšné složení písemné části aprobační zkoušky, tj. písemných testů;
  • platné rozhodnutí MZ ČR o povolení k výkonu zdravotnického povolání lékaře na dobu výkonu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky;
  • absolvovaný vstupní pohovor s garantem praktické části aprobační zkoušky, který ověří znalost českého jazyka uchazeče a určí termín zařazení uchazeče na odbornou praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky;
  • uzavření platné smlouvy o zajištění stáže na celou dobu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky podle pokynů uvedených zde;
  • odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky je zpoplatněna v souladu s platným ceníkem FN Motol částkou 7.500,00 Kč/měsíc.

Průběh odborné praxe

  • odborná praxe bude probíhat pod přímým odborným vedením lékaře (školitele) po dobu 1 měsíce a to v těchto oborech:  Anesteziologie a intenzivní medicína, Pediatrie, Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Vnitřní lékařství a v jednom měsíci v některém z uvedených oborů (dle volby uchazeče a kapacitních možností FN Motol);
  • odborná praxe bude probíhat v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby;
  • odbornou praxi nelze dělit – musí probíhat uceleně, tj. kontinuálně po dobu šesti měsíců;
  • odborná praxe musí jako celek probíhat ve FN Motol, nelze ji z části realizovat v jiném zdravotnickém zařízení;
  • do odborné praxe nelze započítat žádnou předešlou praxi realizovanou v ČR nebo v zahraničí.

 

Podmínky pro ukončení odborné praxe a praktické části aprobační zkoušky

Předpokladem k úspěšnému vykonání praktické části aprobační zkoušky je absolvování odborné praxe v požadované délce a rozsahu a vypracování pěti případových studií podle stanovených pokynů. Z těchto případových studií komise vybere jednu, kterou uchazeč bude v průběhu ústní závěrečné zkoušky obhajovat.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY