Vědecká rada

Fakultní nemocnice v Motole pro funkční období 2022-2026

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Předsedkyně Vědecké rady FNM
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. Doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D.
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. Prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. Doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol
Doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D. Doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
prim. MUDr. Markéta Havlovicová prim. MUDr. Markéta Havlovicová
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Lucie Valentová-Bartáková MUDr. Lucie Valentová-Bartáková
Náměstek pro LPP FN Motol
Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA Prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. Prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D. Prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Adam Klocperk, Ph.D. MUDr. Adam Klocperk, Ph.D.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D Prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
Doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. Prof. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
Doc. MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D. Doc. MUDr. Michal Zápotocký, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol